Kronika

 

28 stycznia 2006 r., Wrocław, Spotkanie Wrocławskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Pierwsze zebranie w nowym 2006 roku odbyło się w tej samej sali „Dworu Polskiego” i o tej samej porze co ostatnio. Wzięli w nim udział pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik), Adam Biliński h. Sas (Sekretarz), Andrzej Kożuchowski h. Doliwa (Członek Zarządu), Jan Saryusz-Wolski h. Jelita (Członek Zarządu), Stefania Downarowicz z Narkiewiczów h. Wieniawa, prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler], Paweł Kopeć h. Kroje, Ryszard Lubicz-Woyciechowski h. Lubicz a także pani Ilona Sapińska z Kluczyńskich h. Jasieńczyk oraz książę Juliusz Czartoryski h. Pogoń.

Spotkanie rozpoczął pan Prezes, który poinformował o przystąpieniu do oddziału członka Związku z terenu Niemiec, p. Piotra Nowosielskiego h. Sas. Na ten moment również i pani Ilona Sapińska z Kluczyńskich zadeklarowała chęć zostania członkiem Oddziału, czemu dała wyraz w stosownym piśmie, przekazanym na ręce Prezesa. Do tego dołączył się wreszcie Sekretarz, który poinformował o przyjęciu w poczet członków Związku Juliusza księcia Czartoryskiego.


Prezes Kopeć, nawiązując do jednego z tematów podjętych na Walnym Zebraniu, przedstawił pokrótce zagadnienie statusu nie posiadających szlacheckiego pochodzenia żon szlachciców oraz tego jak traktowały ten problem heroldie zaborców. Nie chcąc jednak rozwijać tematu i rozpętywać dyskusji, która i tak pewnie nie przyniosłaby zgodnych wniosków, postanowiono oczekiwać zapowiedzianych na Walnym Zebraniu ekspertyz konsultantów genealogicznych Związku.

Istotnym punktem zebrania były sprawozdania, które zostały przedstawione przez Sekretarza Bilińskiego w zakresie działalności merytorycznej oraz Skarbnika Smolnickiego w zakresie finansów Oddziału. Po ich przedstawieniu miała miejsce krótka dyskusja. Naturalnie oba sprawozdania zostały przyjęte.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja swojego rodu przez pana Lubicz-Woyciechowskiego, który został poproszony o to przez pana Prezesa. Następnie jeszcze kilka słów o Królewskim Związku Szlachty Litewskiej przedstawiła pani Ilona Sapińska z Kluczyńskich, która przy okazji pokazała wydane przez niego publikacje. Jednocześnie korzystając z udzielonego głosu zasugerowała możliwość zorganizowania wspólnego spotkania, jako że szlachta litewska planuje wiosną odwiedzić Polskę.

Do końca zebrania trwała żywa dyskusja poświęcona propozycji pani Sapińskiej. Wstępnie ustalono, ze ewentualne spotkanie w trakcie pobytu szlachty z Litwy we Wrocławiu mogłoby się odbyć w miejscu, w którym zorganizowaliśmy październikowe otwarte spotkanie. Zgromadzeni byli pod wrażeniem doświadczeń i efektów działalności szlachty na Litwie, o których można było co nieco przeczytać w zaprezentowanych materiałach.

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com