Kronika

 

4 listopada 2006 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu. Wykład p. Jerzego Kopcia h. Kroje z Niemiec o szlachcie i arystokracji niemieckiej. Spotkanie z p. Janem Skowerą, wydawcą pisma "Herold".

Inaczej niż zwykle, listopadowe zebranie członków Oddziału Wrocławskiego odbyło się nie w ostatnią, ale w pierwszą sobotę miesiąca. Wzięli w nim zaś udział następujący działacze Związku Szlachty Polskiej, pp.:
- Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski herbu Jastrzębiec (Wiceprezes), Adam Biliński herbu Sas (Sekretarz), Andrzej Kożuchowski herbu Doliwa (Członek Zarządu), Jan Saryusz-Wolski herbu Jelita (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Ilona Sapińska z Kluczyńskich herbu Jasieńczyk (Członek Kom. Rew.), Stefania Downarowicz z Narkiewiczów herbu Wieniawa, prof. Jerzy Winkler herbu własnego [Winkler], Ryszard Adamowicz herbu Leliwa, Kazimierz Romanowski herbu Bożawola.

Gościliśmy ponadto Prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, pana Ryszarda Kwiatkiewicza, oraz redaktora Jana Skowerę wraz z małżonką. Opisywane zebranie stało się wreszcie okazją poznania członka Związku z terenu Niemiec, pana Jerzego Kopcia herbu Kroje.

Jak się okazało, pan Jerzy Kopeć przygotował na ten dzień specjalny referat, dotyczący szlachty i arystokracji niemieckiej. Jego wygłoszenie stało się tematem przewodnim spotkania oraz wstępem do interesującej dyskusji. Zanim jednak do niej doszło mogliśmy się dowiedzieć m.in. o bogatej tytulaturze i wielu kategoriach szlachty niemieckiej począwszy od tzw. szlachty prastarej, skończywszy zaś na "szlachectwie miejskim", a nawet "chłopskim" czy przeznaczonym dla plenipotentów. Zostało przedstawionych sporo informacji na temat uprawnień związanych z posiadaniem szlachectwa lub tytułu arystokratycznego w Niemczech. Można było dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy odnośnie zróżnicowanych zasad dziedziczenia oraz dot. niuansów, związanych z potwierdzaniem posiadanych tytułów. Dla wszystkich z pewnością miłym zaskoczeniem było to, że w Niemczech jest sporo rodów, które z dumą przyznają się do polskich nadań (od króla i sejmu).

Po włączeniu się do dyskusji przez pana Jana Skowerę, obaj goście zgodzili się w kwestii takiej, iż najbardziej liczącą się organizacją szlachecką w Niemczech jest Królewsko-Pruski Związek Szlachty Niemieckiej. Obaj panowie odpowiadali też na pytania zgromadzonych, którym z uwagi na arcyciekawy temat zdawało się nie być końca... Kiedy jednak ciekawość obecnych w najważniejszych sprawach została częściowo zaspokojona, wszystkich bardzo mile zaskoczył pan Jan Skowera, który zaprosił zainteresowanych na otwarte spotkanie z marszałkiem Konfederacji Spiskiej, panem Adamem Orzechowskim, do Ratowic koło Wrocławia w dniu 19 listopada 2006 r. Pomijając prywatne rozmowy był to ostatni godny wspomnienia epizod z listopadowego spotkania członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP.

Adam Biliński h. Sas
Sekretarz 
Oddziału ZSzP we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com