Kronika

 

11 września 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku

W dniu 11 września 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego Związku Szlachty Polskiej. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału ZSzP w Gdańsku Pan Bogdan Ciundziewicki, który serdecznie powitał Pana Wiktora Forkiewicza przedstawiciela Zarządu Głównego ZSzP oraz wszystkich licznie przybyłych Członków Oddziału Gdańskiego i przedstawił porządek obrad który został jednogłośnie przyjęty.

W zebraniu uczestniczyło 67% uprawnionych do głosowania członków Oddziału co stwierdziła wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, na podstawie listy obecności oraz ilości wydanych mandatów i kart do głosowania. 

Po formalnościach otwarcia i stwierdzeniu prawomocności zebrania nastąpiła miła uroczystość wręczenia, przez Prezesa Oddziału Pana Bogdana Ciundziewickiego w towarzystwie Sekretarza Oddziału Pana Andrzeja Pietrzkiewicza, nowo przyjętym Członkom, deklaracji, odznak i legitymacji Związku wraz z osobistymi gratulacjami Prezesa: 

- Pani Marii Bąkowskiej ze Zdziennickich h. Korab,
- Pani Wiesławie Mossakowskiej h. Jastrzębiec,
- Panu Józefowi Kaczkowskiemu h. Prus 1,
- Panu Janowi Świdzie h. Grabie odm.,
- Panu Wojciechowi Truszkowskiemu h. Bończa. 

Nowoprzyjęci Członkowie zostali przywitani gromkimi brawami przez zebranych, a na koniec zostało wykonane zdjęcie nowych Członków Oddziału z Prezesem.
W kolejnym punkcie porządku obrad Prezes Oddziału przedstawił przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i wynikającą stąd konieczność dokonania wyboru Delegatów przez członków Oddziału Gdańskiego ZSzP. Poinformował też że zgodnie z statutem ZSzP § 24 ust.9 p. a), Oddział Gdański wybiera 5 Delegatów na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w Warszawie w dn. 18 października b.r.


W wyniku przeprowadzonych przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyborów, Delegatami Oddziału Gdańskiego ZSzP na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie wybrani zostali:

1. Bogdan Ciundziewicki h. Następ-Rudnica,
2. Krzysztof Leśniewski h. Gryf,
3. Andrzej Pietrzkiewicz h. Gozdawa,
4. Andrzej Teleżyński h Ostoja,
5. Barbara Thun h. własnego.

W kolejnym punkcie obrad Prezes Oddziału przedstawił plan pracy Zarządu Oddziału do końca 2008r., omawiając najbliższe zamierzenia Zarządu przypomniał też o spotkaniu w dn. 20 września b.r. w ramach obchodów Dni Europejskiego Dziedzictwa, oraz tematach na spotkania w październiku, listopadzie i grudniu. 

W sprawach różnych Pan Andrzej Kopeć h. Kroje, poinformował o inicjatywie zakupienia dla potrzeb Oddziału sprzętu nagłaśniającego, który w połączeniu z posiadanym już rzutnikiem umożliwił by prowadzenie multimedialnych prezentacji na spotkaniach Oddziału. Poinformował też że są deklaracje różnych członków Oddziału o chęci współfinansowania takiego zakupu, apelując o dalsze. Apel nie pozostał bez echa, bowiem w odpowiedzi Pan Dariusz Adamowicz h. własnego, zaoferował ufundowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb Oddziału Gdańskiego, co spotkało się aplauzem wszystkich zebranych i gorącym podziękowaniem Prezesa Bogdana Ciundziewickiego. 

Kończąc Zebranie Prezes Oddziału serdecznie podziękował wszystkim za tak liczny i aktywny udział.

Bogdan Ciundziewicki h. Rudnica-Następ
Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej
w Gdańsku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com