Kronika

 

12 kwietnia 2008 r., Seminarium genealogiczne "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich"

W sobotę 12 kwietnia odbyło się II Seminarium genealogiczne "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich". Spotkanie odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego. Rozpoczęło się o godz. 10.30. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie miejsca były zajęte. 
Referaty wygłosili: 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski: "Obraz społeczności kaszubsko-pomorskiej w świetle publikacji genealogicznych... a rzeczywistość"
dr Tomasz Rembalski: "Kaszubsko-pomorskie „pozametrykalne” źródła archiwalne do ustalania faktów genealogicznych"
dr inż. Wojciech Beszczyński: "Digitalizacja i indeksowanie ksiąg metrykalnych na Pomorzu – jeden z głównych celów Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego"
mgr inż. Przemysław Pragert: "Znaczenie genealogii w badaniach heraldycznych – wybrane przykłady identyfikacji kilku herbów szlacheckich z kościołów na Kaszubach"

Pan Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski w swoim referacie zwrócił uwagę na modę jaka zapanowała na poszukiwanie korzeni i tworzenie drzewa genealogicznego. Wskazał również na to, że większość poszukiwaczy pragnie mieć przodków bogatych i szlachetnie urodzonych, co nie zawsze jest możliwe. Sam również spotykam się z osobami pochodzącymi z drobnej szlachty, twierdzącymi, że przodkowie byli hrabiami. Zwrócił przy tym uwagę na niebezpieczne mity o bogactwie i bankructwie przodków. Zachęcał także do spisywania wspomnień osób jeszcze żyjących. Na zakończenie podziękował osobom zajmującym się historią rodzin za ich pracę i zapewnił, że Instytut Kaszubski chętnie wita nowe opracowania historyczno- rodzinne. 

Pan Dr Tomasz Rembalski wymienił pozametrykalne źródła archiwalne do ustalania faktów genealogicznych. Zwrócił szczególną uwagę na Akta Komisji Generalnej w Bydgoszczy, Akta hipoteczno-gruntowe i spisy ludności. Zauważył, że w źródłach innych niż metryki znacznie łatwiej jest szukać osoby pochodzenia szlacheckiego. 
Pan Dr inż. Wojciech Beszczyński omówił cele digitalizacji: archiwizacja, ochrona oryginału, ewidencja zasobów bazy danych, przeglądanie i udostępnianie. Przedstawił także kilkuletnią pracę Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Ostatni referat wygłosił Pan mgr inż. Przemysław Pragert. Pan Przemysław opowiedział zebranym o odnalezionym herbie Wąglikowskich w jednym z kościerskich kościołów, przybliżył także genealogię tej rodziny. Ponadto wskazał na problemy z ustaleniem do jakiej rodziny należał jeden z herbów w kościele w Borzyszkowach. 
Spotkanie zakończyło się około godziny 14.00.

Tomasz Marcin Cisewski h. wł.
Regionalny Przedstawiciel ZSzP w Chojnicach
Członek Zarządu Oddziału Sopot

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com