Kronika

 

12 kwietnia 2008 r., Spotkanie z dr. Maciejem Rydlem i prelekcja pt. "Jam Dwór Polski"

W sobotę 12 kwietna 2008r. Zarząd Odziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku zorganizował otwarte spotkanie dla swoich członków, zapraszając na nie członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i  naszych sympatyków, na którym dr Maciej Rydel, wybitny znawca zagadnień związanych z Dworem Polskim, jego historią i stanem obecnym, wygłosił bardzo interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną p.t. „Jam Dwór Polski”.

Wykład był bardzo interesujący i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonych słuchaczy.

Dr Rydel od ponad 30 lat dokumentuje los polskich dworów, wydał na ten temat wiele wspaniałych albumów i książek. Sam autor, potomek rodu, z którego wywodził się znany z „Wesela” Lucjan Rydel stwierdził, że doświadczył życia w nie dużym Dworze i przeżył odbieranie majątku przez władze stalinowskie PRL, co zmobilizowało go do badania dalszych losów dworów. Autor ma w swoim archiwum zdjęcia kilkunastu tysięcy dawnych siedzib szlacheckich i ziemiańskich. Część z nich ma podwójną dokumentację: widok w pełnej krasie i w ruinie lub wręcz miejsce po budynku w dniu dzisiejszym. Podczas wykładu obejrzeliśmy też ułamek zbiorów autora z dawnymi i obecnymi właścicielami z którymi dr Rydel jest zaprzyjaźniony.

Duże wrażenie zrobiły dwie opowieści : o dworku w Skotnikach, który został oddany Bogoria Skotnickim, jego prawowitym właścicielom, na początku lat 90, oraz o pałacu w Komierowie w województwie Kujawsko-Pomorskim majątek ten jest w ręku rodziny Komierowskich od XII wieku, z przerwą na PRL. Komierowscy wrócili do swego rodzinnego gniazda po 1989r. i zamierzają tam otworzyć działalność sanatoryjną.

Z wykładu dowiedzieliśmy się też jak ogromne straty poniosła kultura polska, z istniejących przed 1939r. w Polsce ok. 20.000 dworów i  pałaców. wszystkie zostały zagrabione właścicielom na podstawie stalinowskiego dekretu Niszczono je bezmyślnie i rabowano, obecnie z trudem można się doliczyć 1.000 z tym, że większość to już ruina.

Spotkanie było bardzo żywe, dynamiczne i sprowokowało wiele osób do zadawania pytań i szerokiej dyskusji zakończonej prośbami o kontynuację z szczególnym uwzględnieniem kresów wschodnich.

Bogdan Ciundziewicki h. Rudnica-Następ
Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com