Kronika

 

26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.

Spotkanie opłatkowe szlachty

Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

sobota, 26 stycznia 2008


    Zgodnie z propozycją przyjętą na listopadowym spotkaniu członków wrocławskiego oddziału ZSzP, pierwsze zebranie w nowym 2008 roku miało charakter spotkania opłatkowego. Odbyło się zaś zgodnie z tradycją w Dworze Polskim przy wrocławskim Rynku.
    Jeśli chodzi o jego uczestników - członków ZSzP – byli nimi pp.: Mieczysław Kopeć herbu Kroje (Prezes), Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes), Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik), Adam Biliński h. Sas (Sekretarz), książę Juliusz Czartoryski h. Pogoń z małżonką Elżbietą, Andrzej Kożuchowski h. Doliwa, Wanda Lewicka z Gawrońskich h. Rawicz, Stefania Downarowicz z Narkiewiczów h. Wieniawa, prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler], Ryszard Adamowicz h. Leliwa, Ryszard Kwiatkiewicz h. Gryf oraz Ryszard Lubicz-Woyciechowski h. Lubicz. Ponadto w spotkaniu udział wzięła w imieniu męża i syna Pani Kazimierzowa Łączyńska.

26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
 
widoczni na zdjęciu od lewej: Władysław Dmochowski, Ryszard Adamowicz h. Leliwa,
Ryszard Kwiatkiewicz h. Gryf, Andrzej Kożuchowski h. Doliwa, Wanda Lewicka z Gawrońskich h. Rawicz
oraz prof. Jerzy Winkler h. własnego [Winkler]

26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.

Widoczni na zdjęciu od lewej Państwo: Mieczysław Kopeć h. Kroje, pani Kazimierzowa Łączyńska,
Stefania Downarowicz z Narkiewiczów h. Wieniawa, Henryk Smolnicki h. Sas (Skarbnik),
Henryk Orłowski h. Jastrzębiec (Wiceprezes).

    Gdy chodzi o zaproszonych gości - w tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletni Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, emerytowany radca prawny Władysław Dmochowski, a także pan Juliusz Czertwan-Rodziewicz.

    Zebranie otworzył Prezes Oddziału, który przywitał wszystkich oraz złożył przybyłym najserdeczniejsze życzenia
z okazji Nowego Roku. Wyrażając nadzieję, że będzie on lepszy od poprzedniego, poinformował, iż w związku z rezygnacją naszego członka, p. Ryszarda Kwiatkiewicza z funkcji Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego – ziemianie wybrali nowego prezesa - p. Kazimierza Romanowskiego – również naszego Członka(!), co wywołało ogólną wesołość wśród obecnych. Po tak miłym wstępie nastąpiła część, w trakcie której każdy każdemu składał życzenia oraz dzielił się opłatkiem, jako że wszakże dopiero co przeżywaliśmy Boże Narodzenie.
Przechodząc do spraw organizacyjnych, pan Kopeć poinformował o swojej korespondencji e-mailowej z księdzem Aleksandrem Szymbaliowem z Białorusi (Kanclerz Związku Szlachty Białoruskiej), o zaproszeniu przez niego Prezesa Oddziału Wrocławskiego ZSzP do wstąpienia do tamtejszej organizacji i wreszcie o nawiązaniu ciekawego kontaktu z p. Andrzejem Antonowem z Wilna, który pomaga w poszukiwaniach genealogicznych. Również o podtrzymywaniu znajomości z pp. Henrykiem Matusewiczem z Kowna oraz Jonasem Ragauskasem (Rogowskim) z Wilna - Prezesem miejscowego oddziału Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej, którzy to panowie serdecznie pozdrawiają nasz Oddział, zaś piszący po angielsku p. Ragauskas, który przesłał komplet zdjęć z przyjęcia noworocznego szlachty litewskiej, na którym była obecna p. Ilona Sapińska (jest zdjęcie na którym p. Ragauskas wręcza jej kwiaty), ubolewa nawet nad tym, iż bardzo słabo zna język polski. Po tym Skarbnik Oddziału przedstawił wszystkim sprawozdanie finansowe za 2007 rok. Z kolei znowu sam pan Kopeć odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału, przygotowane uprzednio przez Sekretarza.


26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.

Panowie Mieczysław Kopeć h. Kroje i Władysław Dmochowski

    W związku z tym, że niemal na każdym zebraniu oprócz spraw organizacyjnych staramy się poruszać różne ciekawe tematy oraz ważne sprawy, również i tym razem nie mogło być inaczej. Na prośbę Prezesa Oddziału nasz członek, książę Juliusz Czartoryski, opowiedział na temat życia arystokracji współcześnie w Polsce. Mogliśmy się dowiedzieć m.in. o żywej tradycji spotkań przedstawicieli utytułowanych rodów – nie tylko o charakterze wspominkowym, przeznaczonych dla starszego pokolenia, ale przede wszystkim dla młodzieży, na których zawiązują się nowe znajomości, przyjaźnie, a nawet na których można spotkać swoją drugą połowę!...

26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.

Pan Mieczysław Kopeć h. Kroje (Prezes Oddziału) i pani Kazimierzowa Łączyńska.

    Także i goście zabierali głos podczas tego ostatniego zebrania. Pan Dmochowski został poproszony o przedstawienie swojego rodu, który jak się okazało pieczętuje się herbem Pobóg i pochodzi z Mazowsza. Z kolei pan Rodziewicz opowiedział o swojej znajomości z księdzem kardynałem Gulbinowiczem, który słyszał o Związku Szlachty Polskiej, który bardzo się cieszy z powodu tego, iż są jeszcze organizacje, w których nadal kultywuje się pamięć o przodkach oraz ogólnie szeroko pojętą tradycję, i wreszcie który jest nam bardzo życzliwy.


26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
 
Stoi: Juliusz Czertwan-Rodziewicz, z lewej: książę Juliusz Czartoryski h. Pogoń z małżonką Elżbietą

    Zebranie zakończyło się miłą niespodzianką. Oto bowiem obradom przez większą część czasu przysłuchiwał się przypadkowy gość Dworu Polskiego. Jak się okazało - jegomość z rodu Odrowążów. Poruszane kwestie na tyle go zaciekawiły, że oświadczył, iż chętnie wziąłby udział w kolejnym spotkaniu, deklarując jednocześnie chęć wstąpienia do Związku.
 

Tekst:
Adam Biliński h. Sas
Sekretarz
Oddziału ZSzP we Wrocławiu
Fotografie:
Ryszard Lubicz-Woyciechowski h. Lubicz
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com