Kronika

 

29 lutego 2008, Gdańsk Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku w Gdańsku. Wybrano nowe władze.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku w Gdańsku

29 lutego 2008


    W dniu 29 lutego 2008 r. w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

         Zebranie otworzył Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Pan Andrzej Kopeć, który po powołaniu Prezydium Zebrania przekazał przewodniczenie zebraniu wybranemu Przewodniczącemu Zebrania którym został Prezes-elekt Pan Bogdan Ciundziewicki.

         W zebraniu uczestniczyła statutowo wymagana ilość uprawnionych do głosowania członków Oddziału, co zostało stwierdzone przez Komisję Mandatową, na podstawie listy obecności oraz ilości wydanych mandatów i kart do głosowania. W zebraniu uczestniczyli też zaproszeni goście z Zarządu Głównego ZSzP: Pan Marcin M. Wiszowaty – Prezes ZSzP i Pan Marcin Forkiewicz – Sekretarz ZSzP.

         Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału w Gdańsku za okres od 15.12.2006r. do 29.02.2008r. złożył Prezes ustępującego Zarządu Pan Andrzej Kopeć. Przewodniczący Zebrania w imieniu zebranych podziękował za przedstawione dokonania ustępującego Zarządu.

Ponieważ Oddział nie posiadał dotychczas Komisji Rewizyjnej, zebrani postanowili wybrać w tym momencie Komisję Rewizyjną która po zapoznani się z przedstawionym sprawozdaniem po ogłoszonej przerwie przedstawi lub nie wniosek o absolutorium. Po szerokiej dyskusji w której zabrali głos też zaproszeni goście. Po postawieniu przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, zebrani absolutorium udzielili.    

         Kandydatów do nowego Zarządu Oddziału przedstawiła zebranym Komisja Wyborcza. W przeprowadzonych następnie wyborach nowy Zarząd na kadencję 2008 – 2011 został wybrany jednogłośnie.

         W wyniku tych wyborów nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się jak poniżej:

Zarząd Oddziału:
Bogdan Ciundziewicki h. Następ-Rudnica - Prezes * Andrzej Pietrzkiewicz-Wadowski h. Ostoja - Sekretarz * Andrzej Teleżyński h. Gozdawa - Skarbnik * Krzysztof Leśniewski h. Gryf * Stanisław Piotrowski h. Ślepowron

Komisja Rewizyjna:
Jadwiga Kopciowa ze Stołyhwów h. Szeliga - Przewodniczący * Marek Borejko h. Borejko * Mieczysław de Ziemblice Bogusz h. Półkozic

         W kolejnym punkcie porządku dziennego zebrania nowy Prezes Pan Bogdan Ciundziewicki w imieniu całego Zarządu podziękował za wybór i wygłosi swoje exposé, w którym określił kierunki działania na kadencję 2008 – 2011 oraz szczegółowy program pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2008r. Zapowiedział też, że powoła zespół dla sposobów realizacji celów.

         Na zakończenie głos zabrał Pan Prezes Marcin M. Wiszowaty gratulując nowym władzom wyboru i życząc owocnej pracy.

         Po przegłosowaniu wniosków, Komisji Wniosków i Uchwał, Przewodniczący zebrania zamknął obrady dziękując wszystkim za aktywny udział.
 

Bogdan Ciundziewicki h. Rudnica-Następ
Prezes
Oddziału ZSzP w Gdańsku

 
29 lutego 2008, Gdańsk Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku w Gdańsku. Wybrano nowe władze.

Zarząd Oddziału:
Stoją od lewej: Andrzej Pietrzkiewicz, Andrzej Teleżyński,  Bogdan Ciundziewicki, Krzysztof Leśniewski, Stanisław Piotrowski.
 
 
 29 lutego 2008, Gdańsk Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku w Gdańsku. Wybrano nowe władze.
 
Komisja Rewizyjna:
Stoją od prawej: Marek Borejko, Jadwiga Kopeć, Mieczysław de Ziemblice Bogusz.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com