Kronika

 

9-11 maja 2008 r., VI Ogólnopolskie Spotkanie Władz Związku Szlachty Polskiej

Od kilku lat Zarząd Główny, przedstawiciele Zarządów Oddziałów oraz Reprezentanci Regionalni Związku Szlachty Polskiej spotykają się, aby omówić sprawy bieżące organizacji, podzielić się doświadczeniami i przedyskutować projekty przyszłych inicjatyw. Zjazdy organizowane są dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Spotkania wiosenne organizuje Zarząd Główny Związku z siedzibą w Gdańsku, spotkania jesienne – kolejne oddziały Związku z całej Polski.

Tegoroczne, wiosenne spotkanie Władz Związku odbyło się w dniach 9-11 maja w pięknych wnętrzach i otoczeniu pałacu hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim – siedzibie Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku. W pałacu gościliśmy na zaproszenie Pana kierownika Andrzeja Trzeciaka, w związku z deklaracją o współpracy podpisaną w Waplewie 30 listopada 2007 r. przez władze Związku Szlachty Polskiej, Dyrekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz W.P. Izabelę hr. Sierakowską-Tomaszewską.

Do Waplewa przyjechało ogółem 31 osób reprezentujących, poza Zarządem Głównym, oddziały Związku w: Białymstoku, Chełmie, Gdańsku, Krakowie, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu, ponadto Reprezentanci Regionalni Związku z: Bydgoszczy, Chojnic, Ciechanowa, Olsztyna, Ostrowi Mazowieckiej, a także goście zagraniczni – Reprezentanci Związku z Niemiec i Szwecji.

Gości przybywających w piątkowy wieczór do Waplewa powitał serdecznie gospodarz, p. Andrzej Trzeciak, a Prezes Związku p. Marcin Michał Wiszowaty herbu Roch zaprosił na kolację przy ognisku urządzoną w okolicy pałacu. W sobotę, po śniadaniu, otwarto pierwszą część obrad, które prowadził Sekretarz Związku, p. Marcin W. Forkiewicz herbu Sas. Omówiono propozycje zmian, które mają doprecyzować i uzupełnić statut organizacji. Po obiedzie, podczas drugiej części obrad, goście z Polski i zagranicy przedstawili bieżącą działalność oddziałów i przedstawicielstw Związku, a także poinformowali o inicjatywach planowanych w najbliższym półroczu – publikacji, sesji popularno-naukowych i akcji popularyzujących kulturę i tradycje szlachty Rzeczypospolitej. Ważnym punktem programu była informacja na temat finansowania i księgowości Związku przedstawiona przez Skarbnika Związku p. Dagnę E. Czarnecką herbu Prus III. Ustalono datę Walnego Zebrania Delegatów Związku w Warszawie na 18 października.

Po pracowitym i owocnym dniu obrad udano się na nocne zwiedzanie zamku w Malborku. Była to niespodzianka przygotowana przez Zarząd Główny dla uczestników spotkania.

Po powrocie, spotkaliśmy się na tarasie pałacu, by podzielić się wrażeniami z minionych dni. W niedzielę odbyło się pożegnalne śniadanie, po którym kolejne grupy delegatów wyruszały w drogę powrotną do domu.

Wszyscy na pewno zapamiętamy piękne otoczenie i gościnny pałac waplewski, licząc, że będziemy tu jeszcze nie raz powracać i zachęcając do odwiedzin naszych znajomych z Polski i zagranicy. We wdzięcznej pamięci zachowamy serdeczne przyjęcie ze strony gospodarza, p. Andrzeja Trzeciaka, któremu pragniemy w tym miejscu złożyć podziękowanie i zapewnić, że życzymy Mu wiele wytrwałości i powodzenia w pięknym i niezwykle trudnym dziele przywracania dawnej świetności waplewskiej rezydencji.

Marcin Michał Wiszowaty h. Roch
Prezes Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com