Kronika

 

21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dn.21.02.2009 r.

K O M U N I K A T

Z Zebrania Założycielskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy

Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy odbyło się w dniu 21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym – Budynek 3.2 Sala 200D Wydziału Mechanicznego ul. Kaliskiego7 w Bydgoszczy - Fordonie. Zebranie otworzył i prowadził, powołany Uchwałą 7/2009 Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 10.02.2009 r., prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy Andrzej Bogucki h. Awdaniec. Prowadzący serdecznie powitał przybyłych na zebranie z Regionu Pomorza i Kujaw członków Związku Szlachty Polskiej oraz gości, członków Zarządu Głównego ZSzP w Warszawie panów Michała Niemirowicz – Szczytt h. Jastrzębiec oraz Henryka Wąsowskiego h. Awdaniec. Zarząd Główny ZSzP wyznaczył według Statutu delegację do utworzenia Oddziału ZSzP w Bydgoszczy w składzie : dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec, dr inż. Romuald Kromplewski h. Korab, prof. dr hab. Michał Styp – Rekowski h. własnego. Został przedstawiony program spotkania. Na początku Andrzej Bogucki jako wieloletni Przedstawiciel Regionalny ZSzP w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z działalności członków ZSzP w Bydgoszczy za lata 1996-2009. Zaznaczył, że kilku członów naszego Związku prowadziło aktywną działalność propagując tradycję, kulturę, krzewiąc tożsamość i integrację szlachecką. Członkowie z Bydgoszczy uczestniczyli w pracach związkowych i inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Główny lub inne oddziały. Dokonano kilka prób założenia Oddziału Bydgoskiego ale niestety zawsze brakowało wymaganej liczby osób. Dotychczasowy dorobek ZSzP w Bydgoszczy jest udokumentowany. Oprawiono kilka tomów Akt. Wszelka praca była honorowa i społeczna. Na te cele środki finansowe członkowie przeznaczali ze swoich prywatnych funduszy. Jest systematycznie wydawana „Kronika Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy”, której redaktorem, drukarzem i dystrybutorem jest dr inż. Romuald Kromplewski h. Korab. Kronika wychodzi w niskim nakładzie ok. 20 egz. jeden numer. Wszelkie opłaty za papier, tusz, koperty i znaczki pokrywa z własnych funduszy kol. R. Kromplewski. Kronikę otrzymują wszyscy członkowie ZSzP mieszkający w Regionie Pomorza i Kujaw oraz Zarząd Główny. Członkowie ZSzP w Bydgoszczy na powyższą działalność nie otrzymywali żadnych kwot pieniężnych z Zarządu Głównego. W następnym punkcie prowadzący przedstawił listę 11 założycieli, którzy złożyli pisemne Oświadczenia deklaracji przynależności do Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.

21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.
 
21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.
21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.Wykaz założycieli Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy :

1. Dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec,

2. Dr inż. Romuald Kromplewski,

3. Prof.dr hab. Michał Styp – Rekowski h. własnego,

4. Mgr inż. Tadeusz Kromplewski h. Korab,

5. Inż. Jarosław Janczewski h. Dołęga,

6. Dr Tomasz Kozłowski h. Kozłowski,

7. Karol Rawicz – Kostro h. Rawicz,

8. Waldemar Chełchowski h. Lubicz,

9. Irena Nikodem z Orlikowskich h. Nowina,

10. Tadeusz Obrocki h. Rudnica,

11. Janusz Orlikowski h. Nowina.

Ponadto dr inż. Romuald Kromplewski przedstawił wykaz nazwisk osób z Regionu Pomorza i Kujaw, którzy deklarowali swoją przynależność do oddziału w Bydgoszczy ale niestety nie przybyli i nie posiadamy ich pisemnych oświadczeń.

Wolę przynależności do Oddziału w Bydgoszczy wyraziły 3 osoby mieszkające w Rosji, z którymi członkowie z Bydgoszczy utrzymują kontakt poprzez wymianę korespondencji. Są to :

1. Dr Aleksander Sielicki h. Korczak z Krasnodaru,

2. Aleksander Piotrowski h. Korwin z Krasnodaru,

3. Nadzieja Piotrowska h. Korwin z Moskwy.

Dwie z tych osób zaznaczyły to w ankietach przy wstępowaniu do Związku, a jedna w nadesłanym piśmie, które dołączono do protokółu. Poproszono przedstawicieli ZG o sprawdzenie tego faktu w ankietach.

21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.Następnie zajął głos pan Michał Niemirowicz – Szczytt h. Jastrzębiec , który stwierdził, że jest wystarczająca ilość osób w Regionie i jest celowe powołanie przez Zarząd Główny Oddziału Bydgoskiego ZSzP , który w najbliższym czasie podejmie stosowną Uchwałę. Po przyjęciu Uchwały przez Zarząd Główny odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy, na którym wybrane zostaną władze Oddziału. Jednocześnie przypomniał zapisy Statutu oraz poinformował o pracach prowadzonych przez Zarząd Główny ZSzP, szczególnie przygotowanie do działalności finansowej Związku. Zaapelował o systematyczne wpłacanie składek. W następnym wystąpieniu pan Henryk Wąsowski h. Awdaniec poruszył sprawę działalności merytorycznej ZSzP i działań koordynacyjnych. Zaznaczył, że w najbliższym czasie wyjdzie nowy numer naszego pisma środowiska szlacheckiego „Verbum Nobile”. Następnie w dyskusji każdy z uczestniczących w zebraniu wypowiedział się na temat programu Oddziału oraz przedstawił swoją działalność w życiu zawodowym i społecznym. Z spotkania został spisany, podpisany i przyjęty Protokół wraz z oświadczeniami deklaracji. Dokumentacja oryginalna została wykonana w 2 egz., jeden dla ZG, drugi dla OB. Na tym zebranie zakończono. Zebranie przy kawie, herbacie i ciasteczkach odbyło się w Uniwersytecie Przyrodniczo – Technologicznym dzięki uprzejmości prof. dr. hab. Michała Styp – Rekowskiego h. własnego, który też oprowadził uczestników zebrania po Uniwersytecie. Wykonano pamiątkowe zdjęcia przez panią Annę Kromplewską h. Korab, która uczestniczyła w zebraniu ze swoim Ojcem i Dziadkiem. Następnie uczestnicy zebrania udali się na obiad do stylowej szlacheckiej Restauracji „Ogniem i Mieczem”. Po obiedzie odbyło się dla chętnych członków ZSzP zwiedzanie Miasta Bydgoszczy. Na zakończenie członkowie ZSzP pomodlili się przed cudownym obrazem „Matki Bożej z różą” nazywanej też „Matką Bożą Pięknej Miłości” w Katedrze bydgoskiej w intencji swoich Rodzin i Związku Szlachty Polskiej.

(alb)

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com