20 listopada 2010 r., spotkanie władz organizacji o profilu konserwatywno-ziemiańsko-szlachecko-historycznym

W dniu 20 listopada 2010 r. w Warszawie z inicjatywy Pana Michała Kwileckiego – członka ZSzP a także Wiceprzewodniczącego Senatu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz organizacji o profilu konserwatywno-ziemiańsko-szlachecko-historycznym. Celem spotkania było bliższe poznanie się przedstawicieli tych organizacji i wybadanie możliwości zacieśnienia wzajemnej współpracy.

W spotkaniu wzięli udział:

w imieniu Związku Szlachty Polskiej:

 • p. Henryk Grocholski – Prezes Zarządu Głównego,
 • p. Zenon Ilcewicz – Sekretarz Zarządu Głównego,
 • p. Michał Niemirowicz-Szczytt – członek Zarządu Głównego,
 • p. Henryk Wąsowski – członek Zarządu Głównego,
w imieniu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego:
 • p. Marek Minakowski – Marszałek,
 • p. Krzysztof Bystram – Wicemarszałek,
 • p. Wojciech Sołtan – Wicemarszałek,
 • p. Witold Zielonka – Sekretarz,
 • p. Andrzej Krzyżanowski – Skarbnik,
 • p. Stanisław Czartoryski – Kanclerz Senatu,
 • p. Maria Szeptycka – Wiceprzewodnicząca Senatu,
 • p. Michał Kwilecki – Wiceprzewodniczący Senatu,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego:
 • p. Jerzy Mańkowski – Prezes Zarządu Głównego,
 • p. Marcin Schrimer – Wiceprezes Zarządu Głównego,
 • p. Piotr Łoś – Sekretarz Zarządu Głównego,
 • p. Tomasz Brzozowski – Skarbnik Zarządu Głównego,
 • p. Andrzej Laudowicz – członek Zarządu Głównego,
 • p. Stanisław Ziemecki – członek Zarządu Głównego,
w imieniu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
 • p. Andrzej Potworowski – Prezydent Zarządu
w imieniu Stowarzyszenia „Domus Polonorum”:
 • p. Andrzej Novak-Zempliński – Prezes Zarządu,
 • p. Paweł Esse – Sekretarz ZarząduW toku spotkania przedstawiciele reprezentowanych stowarzyszeń zarysowali główne kierunki działania swoich macierzystych organizacji, a także wypowiedzieli się w sprawie możliwych pól współpracy z pozostałymi stowarzyszeniami. Kilkugodzinne spotkanie zakończono w powszechnym przekonaniu o potrzebie i celowości dalszej współpracy w mniejszych zespołach zadaniowych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com