29 maja 2010 r., III. Biesiada Kulturalna – Słaboszewko 2010


W dniu 29 maja 2010 r. w Słaboszewku w Gminie Dąbrowa, Woj. Kujawsko–Pomorskie, z udziałem przedstawicieli Bydgoskiego Oddziału ZSzP odbyła się III.BIESIADA KULTURALNA – SŁABOSZEWKO 2010, uświetniająca 20 lecie samorządu terytorialnego w Polsce. Ta trzecia już z rzędu edycja Biesiady odbyła się pod hasłem: „Koloryt życia wsi”. Organizatorzy doskonale dobrali tematykę i program, ukazując tradycję i rolę kulturotwórczą dworu i wsi, ich koegzystencję i harmonię życia przez wieki. Jednocześnie organizatorzy nie tylko wspominali dawne czasy, ale w sposób niezwykle dynamiczny zdołali zintegrować poprzez kulturę życie mieszkańców wsi w Gminie Dąbrowa.

Organizatorami Biesiady była Wyższa Szkoła Gospodarki Instytut Kulturoznawstwa i Dziedzictwa Regionalnego na czele z dyrektorem dr Markiem Chamotem oraz Gminą Dąbrowa na czele z wójtem Stanisławą Łagowską, zamężną z Piotrem Łagowskim członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Patronat honorowy objął Klub Bydgoski z przewodniczącą Wiesławą Jarzębowską.

Na Biesiadę przybyli przedstawiciele zasłużonego dla kultury narodowej Rodu Zdziechowskich, inteligencja, znani artyści, naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, uczniowie szkół gminnych z nauczycielami i pracownikami bibliotek i ośrodków kultury, przedstawiciele różnych firm, społeczność Gminy Dąbrowa. Przedstawiciele nauki reprezentowali m.in. uczelnie : Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Biesiadzie uczestniczyli urzędnicy samorządowi i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń m.in. Klubu Bydgoskiego, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział w Toruniu, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy na czele z prezesem Andrzejem Boguckim, który przybył wraz z małżonką Urszulą i córką Anną.


W dawnym parku dworskim odbyły się występy chórów, teatrów, zespołów tanecznych, śpiewaczych i regionalnych. Uczestnicy mogli podziwiać prace dzieci i młodzieży nadesłane na konkurs plastyczny „Tak widzę piękno mojej wsi”. Odbyły się spotkania ze starszymi mieszkańcami gminy i przedstawicielami ginących zawodów oraz różne prezentacje m.in. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG, który zaprezentował wizualizację dworu i parku. W dworze w Słaboszewku nastąpiło otwarcie wystaw: Galeria Słaboszewka, wystawy artysty malarza Leszka Goldyszewicza, wystawy starych fotografii mieszkańców Gminy Dąbrowa. Uczczono pamięć właścicieli Słaboszewka. Na ścianie zewnętrznej dworu odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem: „Wszystkiemu, co los zmienia i czas pożera człowiek tkliwym wspomnieniem znikomość odbiera” (Izabela Czartoryska) DWÓR AMELII I KAZIMIERZA ZDZIECHOWSKICH Miejsce – Literacko – Artystyczno – Naukowych Spotkań Okresu Dwudziestolecia Międzywojennego, W Których Uczestniczyli Wybitni Twórcy i Uczeni Polscy: Jerzy Andrzejewski, Witold Gombrowicz, Witold Małcużyński, Bolesław Miciński, Antoni Uniechowski, Prof. Marian Zdziechowski, Dr Stanisław Żejmo – Żejmis. Tablicę ufundował inicjator przywracania pamięci o Dworze Słaboszewskim Instytut Kulturoznawstwa i Dziedzictwa Regionalnego WSG w Bydgoszczy”.

W dawnym salonie Zdziechowskich zorganizowano wspomnienia z czasów Zdziechowskich, których moderatorem był dr Marek Chamot, główny pomysłodawca i organizator artystycznych Biesiad. Wspomnienia przeplatane były muzyką, grą na pianinie i skrzypcach. Występowali Kazimierz Zdziechowski, który przedstawił oryginalne pamiętniki przedwojenne swojego dziadka, czytając ich fragmenty. Swoje wspomnienia zaprezentowała Tekla Glinkowska. Dziennikarz Stanisław Kaszyński wieloletni regionalista i wspaniały erudyta, autor m.in. książki „Nieznanym śladem Gombrowicza”, przedstawił rolę i znaczenie dworu w Słaboszewku dla kultury, narodowej, szczególnie poprzez sylwetki wybitnych przedwojennych przedstawicieli inteligencji II Rzeczypospolitej, którzy przybywali do Słaboszewka. Swoją wizję artystyczną dworu i natury na Litwie i Kujawach, przedstawił wybitny artysta malarz prezes honorowy Związku Polskich Artystów Plastyków Jerzy Puciata. Głos zabrała również Katarzyna Rodziewicz z kresowego Rodu Rodziewiczów, dzieląc się z zebranymi swoimi doświadczeniami dotyczącymi adaptacji do wymagań współczesności zabytkowego zespołu dworsko–parkowego z przełomu XVIII/XIX w. Sielecu na Pałukach – jest to gniazdo rodowe admirała Józefa Unruga i rodziny Rodziewiczów.


Wszyscy uczestnicy Biesiady zostali poczęstowani żurem kujawskim gotowanym w polowej kuchni wojskowej, wypiekami różnych ciast i kawą. Bawiono się przy ognisku i dźwiękach muzyki.

 

Prezes
Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Bydgoszczy
Andrzej Bogucki

Więcej zdjęć z III. Biesiady Kulturalnej – Słaboszewko 2010 znajdą Państwo w Galerii Zdjęć.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com