Kronika

 

Nowa ankieta kandydacka

W związku z zatwierdzeniem nowego statutu Związku Szlachty Polskiej, prawo do zrzeszenia sie w stowarzyszeniu poszerzone zostało o małżonki szlachty, niezależnie od faktu posiadania przez nie szlachectwa dziedzicznego (czyli wywodzenia sie z rodziny szlacheckiej po mieczu) dokonano zmian w ankiecie kandydackiej wprowadzajaąc obowiązek dołączenia przez kandydatkę (ubiegającą się o członkostwo z racji szlachectwa z tytułu stanu zamężnego lub wdowiego po szlachcicu) aktu ślubu. W takim przypadku kandydatka wypełnia także drugą część ankiety (genealogiczna) jednak już danymi dotyczącymi rodziny męża.

 

 

Ponadto formularz ankiety nie uległ większym zmianom.

Przypominamy, że nadal obowiązują dotychczasowe wymogi dotyczące wypełniania ankiet, to jest:

  • prosimy o czytelne wypełnianie druku formularza. W razie braku miejsca informacje można wypełniać na dodatkowych kartach.
  • jako dowody genealogiczne honorowane sa zarówno dokumenty wystawiane przez państwowe Urzędy Stanu Cywilnego, jak też i akta metrykalne związane z sakramentami (chrztu/ślubu/pogrzebu) odpowiednich parafii.
  • za udowodniony ciąg genealogiczny, uznaje się zalączenie takich akt metrykalnych przodków, aby z dokumentacji wynikały jasno dane osobowe, które jednoznacznie identyfikują danego przodka i są w stanie powiązać go z pokoleniem wcześniejszym, w sposób nie pozwalający na wątpliwość.
  • za udowodnienie szlachectwa uznaje się przedstawienie wywodu dokumentującego ciąg genealogiczny, aż do pokolenia osoby co do której szlachectwo jest niewątpliwe i odnotowane w sposób pośredni lub bezpośredni (a więc żyjącej w okresie przed 1918 r.).
  • do formularza można dołączać dowolną liczbę załączników, jednak prosimy o przesyłanie jedynie kopii tych dokumentów, które są związane ze szlachectwem rodziny, na które powołuje się kandydat/kandydatka (a nie np. genealogie i dokumentacje prababek lub rodzin po kądzieli, kserokopie kart z dostępnych herbarzy itp.)

W wypadku wątpliwości, trudności z wypełnieniem ankiety, doborem materiału prosimy o kontakt z członkami Komisji Wywodowej. Nasi konsultanci genealogiczni są gotowi do pomocy i wskazania gdzie dane materiały i brakujące dokumenty można zdobyć.

Pobierz Ankietę:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com