Kronika

 

Nowelizacja Statutu ZSzP zarejestrowana - zmodyfikowane przesłanki członkostwa w ZSzP już obowiązują

W dniu 20.06.2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o rejestracji zmian w Statucie Związku Szlachty Polskiej, uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów ZSzP w dniu 03.12.2011 r.

Warto podkreślić, że obok wielu koniecznych zmian i uproszczeń znowelizowany Statut ZSzP zawiera także zmodyfikowane przesłanki członkostwa w Związku.
I tak w myśl obecnego § 13 ust. 1 Statutu członkiem Związku może być szlachcic lub szlachcianka, tj. osoba pochodząca w prostej prawej linii męskiej od szlachcica uznawanego przez prawo publiczne Rzeczypospolitej do 1795 r. bądź państw funkcjonujących w latach 1772 – 1918 na terenach historycznych ziem polskich, a dziedzicząca po tymże przodku szlachectwo.

Istotnym novum jest to, że członkiem Związku może zostać także żona szlachcica w powyższym rozumieniu, niedziedzicząca szlachectwa po swych przodkach, na czas małżeństwa lub wdowa po nim na czas wdowieństwa. Celem wprowadzenia powyższej przesłanki członkostwa jest uwzględnienie obowiązującej w czasach historycznych zasady, zgodnie z którą szlachectwo męża rozciąga się także na żonę – choćby nie dziedziczyła ona szlachectwa po swych przodkach – na czas małżeństwa lub wdowieństwa po mężu-szlachcicu.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu uwzględniającym najnowsze zmiany.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com