Kronika

 

Zaproszenie na prezentację "Listów z Podola" Stanisława Zamoyskiego i "Verbum Nobile"

Szanowni Państwo,

zapraszamy na prezentację dwóch pozycji wydawniczych:

1/ bogato ilustrowanej książki „Listy z Podola” z opisem podróży do majątków rodzin Grocholskich, Belina –Brzozowskich i Sanguszków w roku 1886.

Prace nad opublikowaniem korespondencji Stanisława Zamoyskiego z podróży na Podole odbytej w roku 1886 zainicjowała Elżbieta Grocholska-Zanussi, prawnuczka Autora listów. Książka została wydana przez kancelarię adwokacką Nobilis Partners Graboś Gładysz Grocholski Lenartowicz sp.k. Obejmuje pięćdziesiąt listów z opisem realiów podolskiego życia. Autor przedstawił rodzinę, przyjaciół, odwiedzane domy, majątki, polowania, stosunki społeczne, zwyczaje chłopów. Cennym uzupełnieniem listów są oryginalne fotografie z epoki, zachowane w zbiorach rodzinnych Grocholskich. Całość wstępem i przypisami opatrzył Marcin Brzeziński.

Do książki dołączona została płyta CD z genealogiami Grocholskich (potomków Henryka i Xawery z Belina -Brzozowskich) oraz Zamoyskich (potomków Stanisława i Róży z Potockich z Podzamcza).

Więcej informacji na temat tej pozycji znajdą Państwo na stronie internetowej www.nobilispartners.com/zamoyski.

2/ czasopisma „Verbum Nobile” – wydawanego przez Związek Szlachty Polskiej.

W najnowszym numerze znalazły się m.in. następujące artykuły:

- Bóg, Honor, Ojczyzna vs. Etyka, Godność, Odpowiedzialność społeczna – z Iwoną Jędrzejewską, Pawłem Książkiewiczem i Markiem Jurkiem rozmawia Tomasz Suski,
- Mańkowscy w Szczawnicy – Barbara Węglarz i Helena Mańkowska,
- Kuchary, Kucharscy – dr Dariusz Piotr Kucharski,
- Historia Żaboklik i Czapli w ziemi liwskiej w świetle najstarszych źródeł pisanych – dr Piotr Mariusz Szczurowski,
- Masalsk. Powrót po ponad 650 latach – Krzysztof Dominik Massalski i Hubert Dominik Massalski,
- O herbarzy pułapce i hrabiowskich fortelach albo migawki z genealogii Komorowskich – Adam A. Pszczółkowski,
- Szlachta ziemi łukowskiej województwa lubelskiego – spis rodów gniazdowych – dr Tomasz Jaszczołt,
- Genealogia genetyczna Y-DNA jako nowa możliwość badań genealogii rodzin szlacheckich – dr Łukasz Lubicz Łapiński,
- Dachy w dworze polskim – Beata Kazimierska – Korsak i Michał Korsak.

Więcej informacji na temat czasopisma mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej http://www.szlachta.org.pl/verbum-nobile/nr-18-2013.html

W ramach prezentacji przewidziane jest wystąpienie p. Adama A. Pszczółkowskiego pt.: „Przyczynki do historii rodu Komorowskich z powiatu wiłkomierskiego w obrazach i dokumentach”.

Prezentacja obu wyżej wspomnianych pozycji wydawniczych odbędzie się dnia 14 grudnia 2013 roku w godzinach 12:30 – 14:30 w Klubie Kultury Saska Kępa (sala widowiskowa) przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie, w ramach spotkania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej (przy czym pierwsza część spotkania poświęcona będzie „Listom…” druga zaś, po krótkiej przerwie - „Verbum”).

W czasie ww. spotkania Warszawskiego Oddziału ZSzP będzie również istniała możliwość nabycia obydwu pozycji wydawniczych, jak też archiwalnych numerów „Verbum Nobile” oraz płyty DVD ze zorganizowanej przez Związek Szlachty Polskiej konferencji poświęconej Powstaniu Styczniowemu. (http://szlachta.org.pl/konferencja/)

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej:
Henryk Grocholski – prezes
Hubert Massalski – sekretarz
Krzysztof Fornalski – skarbnik
Michał Niemirowicz-Szczytt - członek zarządu
Henryk Wąsowski - członek zarządu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com