Kronika

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Związku Szlachty Polskiej (ZSzP)

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku na rzecz Związku Szlachty Polskiej (ZSzP).

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która za główny cel stawia sobie propagowanie najpiękniejszych i aktualnych także dzisiaj wartości dawnej Rzeczypospolitej. Wartości, którym możemy i powinniśmy być zawsze wierni. Staramy się również przypominać o polskim dziedzictwie kulturowym, którego ślady ciągle znajdują się na Kresach, a także o mieszkających tam Polakach będących żywym świadectwem polskiej obecności na tych terenach.

Skupiamy osoby o różnych poglądach politycznych i społecznych, mieszkające nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i na innych kontynentach. Wśród naszych członków są ludzie o znaczących dokonaniach zawodowych, naukowych, sportowych i społecznych, dla których pamięć o przeszłości jest istotną kwestią, nieprzesłaniającą jednak potrzeby aktywnego i nowoczesnego włączania się w tworzenie otaczającej nas rzeczywistości.

Dla przykładu w samym tylko roku 2013 podjęliśmy jako ZSzP m.in. następujące działania:

  • w styczniu 2013 r. zorganizowaliśmy konferencję z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – przy współpracy z Muzeum Niepodległości oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym (konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Senatu RP),
  • wydaliśmy (w nowej, nowoczesnej formule wydawniczej) czasopismo środowiska szlacheckiego „Verbum Nobile",
  • byliśmy inicjatorem wycieczki Członków i Sympatyków ZSzP na Białoruś (Polesie Prypeckie), która została zorganizowana w lipcu 2013 r. przy współpracy z profesjonalnym biurem podróży,
  • oddziały Związku Szlachty Polskiej organizowały otwarte także dla Sympatyków Związku zebrania, w czasie których miały miejsce prelekcje i spotkania z ciekawymi osobistościami zapraszanymi w charakterze gości,
  • przedstawiciele ZSzP (w tym przede wszystkim nasi konsultanci genealogiczni) wypowiadali się w mediach w charakterze ekspertów na tematy dotyczące badań genealogicznych oraz historii, jak też funkcjonowania środowiska szlacheckiego dawniej i dziś.

Planujemy także w przyszłości podejmować tego typu interesujące i pożyteczne inicjatywy. Wiążą się one jednak z koniecznością poniesienia określonych wydatków. Nawet jeżeli dane wydarzenie nie generuje dodatkowych kosztów w sposób bezpośredni, to i tak ma ono wpływ na wzrost kosztów administracyjnych Związku. Dlatego też ważna jest dla nas każda złotówka, którą moglibyśmy spożytkować na nasze projekty i zamierzenia.

Obok składek członkowskich to właśnie wpływy z 1% są głównym źródłem naszych dochodów. Stąd też zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie w ten właśnie sposób działalności naszego Stowarzyszenia.

Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. Obecnie zrzesza ok. 500 osób reprezentujących ponad 300 rodów szlacheckich.  O członkostwie decydują jedynie przesłanki historyczne.  Podkreślenia wymaga fakt, iż w żadnym stopniu nie jesteśmy organizacją uzurpatorską, nie nadajemy i nie odbieramy szlachectwa. Nasi konsultanci genealogiczni, weryfikujący aplikacje składane przez osoby zainteresowane członkostwem w ZSzP, są wysokiej klasy specjalistami o znaczącym dorobku naukowym w takich dziedzinach jak historia, heraldyka i genealogia, a także prawo szlacheckie I RP.

Liczymy na Państwa wsparcie!

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com