Śp. Klas Lackschewitz

Jedenastego grudnia 2017 r., po roku zmagania ze śmiertelną chorobą, zmarł Klas Lackschewitz, emerytowany kapitan marynarki wojennej RFN (Bundesmarine), ur. 1934 w Lipawie/Libau na Łotwie (w historycznej Kurlandii), a jednocześnie zasłużony genealog bałtycki, wieloletni archiwista Związku Rycerstwa Kurlandzkiego (Kurländische Ritterschaft).

Jego zasługą było umieszczenie w bałtyckich niemiecko-języcznych herbarzach i publikacjach, począwszy od r. 2004 obszernych genealogii wielu rodów niegdyś krzyżackich, które następnie weszły trwale do historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bądź to poprzez Inflanty Polskie, bądź drogą małżeństw z polsko-litewskimi domami szlacheckimi i spolonizowawszy się zapisały się chlubnie w historii Polski i Litwy. Genealogie polskich linii tych rodów były do tej pory często pominięte lub prawie nieznane. Byli to m.in:

Mohlowie, tu np. Anna, matka Emilii Plater
Neuhoff-Ley´owie, ziemianie na Polesiu
Broel-Platerowie i Plater-Zyberkowie, wśród nich dziesiątki uczestników walki o wolność i niepodległość Polski
Römerowie (Roemer), tu m.in. np. Tadeusz, ambasador rządu Wł. Sikorskiego w ZSRR
Rummel´owie, tu m.in. gen. Juliusz R., obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r. i jego brat Karol słynny kawalerzysta
Taube, tu np. Anna, matka kompozytora Karola Szymanowskiego
Doenhoffowie, którzy wydali ze swego grona 13 senatorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Buttlarowie (Butler), spokrewnieni z Józefem Piłsudskim
Lüdinghausen-Wolffowie, tu wielu oficerów wojsk koronnych oraz wysokiej rangi duchownych.

W ostatnich latach poświecił się Klas Lackschewitz całkowicie projektowi opracowania (wraz z Andrzejem Prus Niewiadomskim) i opublikowania w postaci leksykonu zestawienia podwójnych losów, zarówno przesiedlonych w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow ziemian Niemców (Inflantczyków) z państw bałtyckich na terytorium wcielonej do III Rzeszy zachodniej części Polski (tzw. „Reichsgau Wartheland” = okręg Warty) w charakterze powierników III Rzeszy, jak i wysiedlonych ze swych majątków 1939/1940 polskich ziemian, obejmującym ok. 650 majątków ziemskich.

Tomasz Lenczewski, Andrzej Prus-Niewiadomski (Warszawa - Berlin 13 XII 2017)

Jedenastego grudnia 2017 r., po roku zmaganiu z śmiertelną choroba,  zmarł Klas Lackschewitz, emerytowany kapitan marynarki wojennej RFN (Bundesmarine), ur.  1934 w Lipawie/Libau na Łotwie (w historycznej Kurlandii), a jednocześnie zasłużony  genealog bałtycki, wieloletni archiwista Związku Rycerstwa Kurlandzkiego (Kurländische  Ritterschaft).

Jego zasługą było umieszczenie w bałtyckich niemiecko-języcznych herbarzach i publikacjach, począwszy od r. 2004 obszernych  genealogii wielu rodów niegdyś krzyżackich, które następnie weszły  trwale do historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bądź to poprzez  Inflanty Polskie, bądź droga małżeństw z polsko-litewskimi domami  szlacheckimi i spolonizowawszy się zapisały się chlubnie w historii  Polski i Litwy. Genealogie polskich linii tych rodów były do tej  pory często pominięte lub prawie nie nieznane.  Byli to m.in:

Mohlowie, tu np. Anna, matka Emilii Plater
Neuhoff-Ley´owie, ziemianie na Polesiu
Broel-Platerowie i Plater-Zyberkowie, wśród nich dziesiątki  uczestników walki o wolność i niepodległość Polski
Römerowie (Roemer), tu m.in. np. Tadeusz, ambasador rządu Wł.  Sikorskiego w ZSRR
Rummel´owie, tu  m.in. gen. Juliusz R., obrońca Warszawy we wrześniu  1939 r. i jego brat Karol słynny kawalerzysta
Taube, tu np. Anna, matka kompozytora Karola Szymanowskiego
Doenhoffowie, którzy wydali ze swego grona 13 senatorów  Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Buttlarowie (Butler), spokrewnieni z Józefem Piłsudskim
Lüdinghausen-Wolffowie, tu wielu oficerów wojsk koronnych oraz  wysokiej rangi duchownych.

W ostatnich larach poświecił się Klas Lackschewitz całkowicie  projektowi opracowania (wraz z Andrzejem Prus Niewiadomskim) i  opublikowania w postaci leksykonu zastawienia podwójnych losów,  zarówno przesiedlonych w ramach paktu Ribbentrop – Mołotow ziemian  Niemców (Inflantczyków) z państw bałtyckich na terytorium wcielonej  do III Rzeszy zachodniej części Polski (tzw. „Reichsgau Wartheland”  = okręg Warty) w charakterze powierników III Rzeszy, jak i  wysiedlonych ze swych majątków 1939/1940 polskich ziemian,  obejmującym ok. 650 majątków ziemskich.


Tomasz Lenczewski, Andrzej Prus-Niewiadomski (Warszawa - Berlin 13 XII 2017)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com