Źródła
Pokaż: 
1 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Historia Zbiory Czytelnie Biblioteka cyfrowa Dublety Wystawki Wydawnictwa „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Projekty Teki Dworzaczka Sprawozdania
4806
2 Herbarz Szlachty Pomorskiej
J. T. Bagmihl, "POMMERSCHES WAPPENBUCH", Szczecin 1843
przeniesiony na internet przez W. Machurę
5119
3 Herbarz Kaspra NIESIECKIEGO
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

- indeks biogramów rodzinnych (strona p. M. Minakowskiego)
4304
4 Rycerstwo Polskie Podkarpacia
Władysław Pulnarowicz "RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA" (DAWNE DZIEJE I OBECNE OBOWIĄZKI
SZLACHTY ZAGRODOWEJ NA PODKARPACIU)
WYDAWNICTWO „POBUDKI" PRZEMYŚL 1937
3894
5 Poczet szlachty mazowieskiej - Mazowsze Zachodnie
strona p.Karola Dobrzenieckiego
3727
6 Szlachta Wołynia, Podola i Kijowszczyzny
Poszukiwania przodków, wywody rodowitości szlacheckiej.
Strona p. Olega Chorowca.
4736
7 Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1525 roku
3909
8 Genealogia dynastyczna
Strona Ryszarda Jurzaka
4265
9 Mały Herbarz szlachty CHOŁOPIENICKIEJ
3491
10 Szlachta wielkopolska
Teki DWORZACZKA (Szlachta Wielkopolski)
4193
11 GENEALOGIA Studia i Materiały Historyczne
strona wydawnictwa
4007
12 Husaria
4160
13 zlachta KALWIŃSKA w Polsce
INDEKS nazwisk do dzieła Szymona Konarskiego
"Szlachta KALWIŃSKA w Polsce"
(wykonany przez Dariusza von Guttner-Sporzyńskiego)
3747
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
3762
15 Indeks osób represjonowanych Ośrodka KARTA
3850
16 Общий гербовник дворянских родов Российской империи
6740
17 Kawaleria Polska
3804
18 Fundacja na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
4219
19 Kawaleria II Rzeczypospolitej
3473
20 Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dział Petersburskiego Portalu Genealogicznego
Stanisława Ekzempliarowa
3708
Strona 1 z 2