Łask

Cmentarz rzymskokatolicki w Łasku


Łask jest miastem powiatowym w województwie łódzkim. Cmentarz rzymskokatolicki jest położony przy trasie przelotowej z Łodzi do Sieradza. Otoczona ceglanym murem,  wielowyznaniowa nekropolia pochodzi z początku XIX wieku.

Nieopodal kaplicy cmentarnej znajduje się rozległy grobowiec ze współczesnymi płytami zamontowanymi na murze wzniesionym z tyłu obiektu.

Spoczęli tu m.in.:

  • Aleksy Dzik - Kożuchowski (27 VI 1854 – 20 III 1933) – obywatel ziemski,
  • Zofia Kożuchowska z Orzechowskich (6 VII 1864 – 21 VII 1955),
  • Janusz Szweycer (30 VII 1876 – 12 XI 1959) – właściciel dóbr miasto Łask, członek Rady Stanu, Radca TKZ,
  • Stanisław Szweycer (7 V 1913 – poległ 13 IX 1939) – inż. rolnik, podchorąży 1 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari,
  • Maria Szweycerowa z Kożuchowskich, I voto Radziszewska (9 VII – 6 XI 1967) – Przewodnicząca Komitetu Stowarzyszenia Ziemianek i Kół Gospodyń Wiejskich,
  • Zbigniew Szweycer (10 XI 1920 – poległ 4 X 1939) – podchorąży 2 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari,


Obok tabliczek epitafijnych umieszczono dużą tablicę z blachy z dodatkowymi informacjami o Stanisławie i Zbigniewie Szweycerach. Stanisław był wachmistrzem podchorążym rezerwy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Urodził się w Łasku, poległ w „M. Wilina Ruś, pow. Wysokie Mazowieckie”. Zbigniew był plutonowym podchorążym 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Urodził się w Łasku, poległ w Woli Gułowskiej w pow. łukowskim jako żołnierz SGO „Polesie”.

Opodal kaplicy umieszczono płytę z piaskowca na grobie Antoniny z Kraśnickich Zabłockiej (l. 65 - + 9 II 1879) – obywatelki ziemskiej.

Na granicy z częścią ewangelicko – augsburską cmentarza pod współczesnym pomnikiem spoczęli:

  • Olga z Sas – Topolnickich Grudnicka (1880 – 1964),
  • Dr Tadeusz Bal (1888 – 1967) – absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektor szpitala w Łasku,
  • Zofia z Grudnickich Balowa (1909 – 1985).
  • Kpt. dypl. Jerzy Grudnicki (1912 – 1979) : 1939 – Dolina Dunajca, 1940 – Workuta, 1942 – Kazachstan, 1944 – Monte Cassino, Ankona, Bolonia,


Opodal umieszczono współczesny obelisk Rodziny Nowina – Jankowskich. Pochowano tu m.in.: Helenę Jankowską z Pruskich (l. 94 - +1982) oraz Ludwikę z Kosińskich Nowina – Jankowską ( l. 84 - + 1935).

Kilkaset metrów na południe od cmentarza znajduje się słynna kolegiata wzniesiona przez prymasa Łaskiego w XVI wieku. W jej kruchcie wmurowano kilka epitafiów, m.in.: tablicę fundacji syna dla Józefa Pniewskiego (um. w Warszawie w 1913 r.) – uczestnika powstania 1863 r., obywatela powiatu łaskiego i członka Dozoru Kolegiaty Łaskiej oraz ufundowane przez żonę zmarłego rzeźbiarskie epitafium z wypukłorzeźbionym portretem mężczyzny w marmurowym medalionie wykonane najprawdopodobniej przez Bolesława Syrewicza, którego inny sygnowany medalion umieszczono obok. Popiersie przedstawia Antoniego Chotkowskiego (1846 – 1891) – byłego obywatela ziemskiego. Epitafium wieńczy herb Pielesz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com