HENRYK WĄSOWSKI

Członek Zarządu Głównego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(+48) 604 615 662

Henryk Wąsowski (fot. Przemysław Pokrycki)
Urodziłem się w roku 1944 w Warszawie.

Po ukończeniu żoliborskiego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela studiowałem na Wydziale Filozofii UW, następnie podjąłem naukę gry na organach w warszawskiej Szkole Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera. W latach 1968-72 pełniłem obowiązki organisty w kościele OO. Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie. Epizodem urzędniczym była praca w Banku Handlowym, gdzie byłem w roku 1974/75 zatrudniony na stanowisku starszego referenta. W latach następnych studiowałem filologię klasyczną na UW. Po uzyskaniu dyplomu pracowałem jako nauczyciel języka łacińskiego w kilku warszawskich liceach, m.in. w okresie 1982-86 w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego. W latach 1980-85 byłem też nauczycielem fortepianu w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. W latach 1982-87 sprawowałem funkcję organisty w kościele OO. Franciszkanów przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie. W latach 1988-2004 uczyłem łaciny w Liceum im. S. Sempołowskiej na Żoliborzu. Od roku 1985 byłem zatrudniony na etacie st. wykładowcy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej: Akademia Teologii Katolickiej), gdzie uczyłem języków klasycznych. W październiku 2009 roku przeszedłem na emeryturę.

Od roku 1979 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, a od roku 2006 – Związku Szlachty Polskiej.

Z języków nowożytnych znam angielski na poziomie średnim oraz rosyjski.

Moje zainteresowania obejmują, oprócz muzyki i sztuk plastycznych, których jestem wielkim miłośnikiem, szeroko pojętą historię kultury.

Otrzymane odznaczenia:

  • r. 2009 - złoty ‘Medal za Długoletnią Służbę’,
  • r. 2016 - honorowa odznaka ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’.

 

Kilka słów o moim rodzie:


Wąsowscy h. Awdaniec to średniowieczny ród szlachecki o korzeniach mazowieckich, którego najdawniejsza historia związana jest z Kurzątkowem w ziemi ciechanowskiej. W źródłach z początku XV w. członkowie tego rodu występują już jednak jako dziedzice położonych w ziemi liwskiej wsi Połazie i Koszewnica. W 1431 r. w drodze zamiany nabywają oni wieś Wąsosze, położoną w ziemi liwskiej w parafii Czerwonka. Wieś ta stała się gniazdem rodu Wąsowskich, od niej wzięło też swój początek nazwisko. Niektórzy członkowie tego rodu mieszkają we wsi Wąsosze do dnia dzisiejszego. Fakt pieczętowania się przez Wąsowskich od najdawniejszych czasów herbem Awdaniec znajduje potwierdzenie choćby w liwskiej zapisce sądowej z 1477 r., której treść znamy dzisiaj z artykułu zamieszczonego w przedwojennym Miesięczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (oryginalny dokument uległ niestety zniszczeniu w czasie II wojny światowej)."

Gens nobilium dominorum Wąsowski de clenodio Awdaniec a villa Kurzątkowo, in terra Ciechanoviensi sita, originem suam trahit. Iam quinto decimo saeculo ineunte, ut documenta antiqua tradunt, gentis auctores sedem ac domicilium in terram Liviensem transtulerant, ubi villarum Połazie et Koszewnica heredes facti sunt. Anno 1431 possessionum commutatione facta villam Wąsosze prope Liw in parochia Czerwonka sitam obtinuerunt eamque postea posteris suis tradiderunt. A villa Wąsosze, quam adhuc nonnulli mei gentiles incolunt, nomen quoque gentilicium ortum est. Gens nobilium dominorum Wąsowski in terra Liviensi habitantium antiquitus armis Awdaniec rite utitur, id quod vel adnotatione iudiciali anno 1477 conscripta evidenter confirmatur. Cum exemplar authenticum secundo bello mundano exustum sit, nunc illa adnotatio non nisi in transcriptione ante id bellum confecta atque commentariis quibusdam periodicis, res heraldicas tractantibus, inserta asservatur.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com