Oświadczenie

Oświadczenie

Ograniczenie odpowiedzialności

Związek Szlachty Polskiej z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Związkiem”) informuje niniejszym wszystkie osoby korzystające z niniejszej strony internetowej (dalej zwane w liczbie pojedynczej „Użytkownikiem”), że wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, dotyczące działalności Związku, jego członków oraz ewentualnie innych osób lub wydarzeń, zostały podane w dobrej wierze i są zgodne z bieżącym stanem wiedzy Związku. Mimo to Związek oświadcza, że informacje dostępne na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać błędy typograficzne, jak również niekompletne, nieaktualne lub błędne informacje.
 

Zamieszczane informacje nie mogą jednak – w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami – stanowić jakiejkolwiek gwarancji lub zobowiązania ani też pociągać za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej lub innej Związku wobec Użytkownika lub innych osób trzecich.  W szczególności Związek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub przydatność zamieszczonych informacji do jakiegokolwiek celu. Związek nie może być również pociągany do jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z wykorzystania informacji zamieszczonych na jego stronie internetowej lub przyjęcia, że zamieszczone informacje są dokładne lub pełne.
 

W szczególności podane informacje w zakresie, w jakim odnoszą się do stopni naukowych, uprawnień zawodowych lub działalności gospodarczej członków Związku lub osób trzecich/firm, nie mogą być rozumiane jako rekomendacja działalności gospodarczej lub innej tych osób/firm lub zapewnienie co do posiadanych przez te osoby tytułów naukowych, uprawnień zawodowych lub innych właściwości. Użytkownik lub inna osoba zamierzająca skorzystać z usług tych osób obowiązana jest zatem do zweryfikowania prawdziwości i aktualności powyższych informacji we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, Związek posiada prawo zmodyfikowania lub zaprzestania prowadzenia niniejszej strony internetowej tak w całości jaki w części .

Zamieszczenie odnośników do innych stron internetowych ("linki") nie oznacza akceptacji lub rekomendacji zawartości tych stron przez Związek. Związek nie jest w stanie kontrolować, ani nie kontroluje stron internetowych osób trzecich, dlatego też  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność lub treść tych stron internetowych. Użytkownik może wykorzystywać linki do innych stron internetowych oraz kierować się zawartymi tam informacjami i podejmować w oparciu o nie określone decyzje tylko i wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 

Związek nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy korzystanie z jego strony internetowej lub informacji na niej zawartych spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub wymiany komputera, jak również korygowania lub odtwarzania danych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com