Artykuły i materiały dotyczące szlachty
- jej kultury, tradycji i historii

Błaszki

Cmentarz rzymskokatolicki w Błaszkach

Błaszki są niewielkim miastem położonym w powiecie sieradzkim (woj. łódzkie) przy ważnym trakcie komunikacyjnym z Sieradza do Kalisza. Pierwsze wzmianki o Błaszkach, wówczas wsi, pochodzą z XIV wieku. W XVII wieku wieś Błaszki była własnością m.in. Radoszewskich i Lipskich. W początkach XVIII wieku Błaszki uzyskały prawa miejskie.

Cmentarz rzymskokatolicki znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości, przy drodze do Złoczewa. Przy alei głównej, na wysokości potężnej neogotyckiej kaplicy, znajduje się grobowiec zwieńczony kamienną figurą przedstawiającą Matkę Boską.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Bielawy + suplement

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI W BIELAWACH

Bielawy są wsią leżącą na terenie dawnego województwa skierniewickiego, przy drodze z Łowicza do Łęczycy. Do 1870 roku Bielawy posiadały prawa miejskie. O świetności niegdysiejszego miasteczka świadczy wspaniały kościół gotycki z końca XV wieku.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Łęczyca

Heraldyka nagrobna cmentarza w Łęczycy


Heraldyka sepuIkralna, czyli nagrobna jest w Polsce prawie zupełnie pomijana. Cmentarze do niedawna nie podlegały badaniom naukowym prac z tej dziedziny jest nadal niewiele. Lata 80. naszego stulecia przyniosły zmianę w tej dziedzinie. Pojawiło się sporo nowych książek. Traktują one jednak przeważnie, albo o stronie architektonicznej zabytków cmentarnych, albo ograniczają się, dla odmiany, do biografistyki. Można właściwie zaryzykować twierdzenie, że heraldyka sepulkralna nie istnieje.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Herbarz Szlachty Pomorskiej (Kaszubskiej)

Herbarz
Szlachty Pomorskiej 
(Kaszubskiej)

Z terenu powiatów (według granic z roku 1925): brodnickiego, bytowskiego, chełmińskiego, chojnickiego, człuchowskiego, działdowskiego, W. M. Gdańsk, gniewskiego, grudziądzkiego, kartuskiego, kościerskiego, lubawskiego, puckiego, sępolskiego, suskiego, starogardzkiego, świeckiego, tczewskiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, wejherowskiego i innych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Tykociński zamek jak feniks wstaje z popiołów

Z Waldemarem Rekściem,
członkiem zarządu Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
i Związku Szlachty Polskiej, rozmawia Piotr Czartoryski – Sziler
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 
Page 11 of 11