Łukasz Lubicz-Łapiński

Urodziłem się 6 grudnia 1977 r. w Zambrowie, wychowałem w Łomży, gdzie ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. W latach 1996-2001 podjąłem studia na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku, które zakończyłem pracą magisterską nt. historii rodziny Łapińskich. Zainteresowania badawcze skupione wokół drobnej szlachty podlaskiej zaowocowały pracą doktorską Rodzina drobnoszlachecka w XVI-XIX w. na przykładzie parafii Kobylin Borzymy, Suraż i Trzcianne. Studium demograficzno-społeczne, napisaną pod kierunkiem prof. Cezarego Kukli, a obronioną w 2011 r.

Od 2004 r. organizuję w Łapach Zjazdy Rodu Łapińskich skupiające setki odległych krewnych, których genealogię skrupulatnie opracowuje od blisko 20 lat.

Od 2001 r. jestem członkiem Związku Szlachty Polskiej, a od 2004 r. przewodzę białostockiemu oddziałowi tej organizacji.

Należę do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2002 r. jestem członkiem Sekcji Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Interesuję się nowym kierunkiem badań w genealogii i historii, jakim jest Genealogia Genetyczna. Od 2008 r. jestem kierownikiem kilku projektów badawczych m.in. Y-DNA szlachty mazowiecko-podlaskiej, od 2011 r. przewodzę międzynarodowej grupie badawczej zajmującej się haplogrupą R1a (w ramach laboratorium FTDNA). Jestem także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogów Genetycznych (ISOGG), gdzie pełnię funkcję koordynatora drzewa filogenetycznego haplogrupy Y-DNA R1a-M458.

Jestem żonaty, mam trójkę dzieci.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com