Źródła
Display # 
1 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Historia Zbiory Czytelnie Biblioteka cyfrowa Dublety Wystawki Wydawnictwa „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Projekty Teki Dworzaczka Sprawozdania
4879
2 Herbarz Szlachty Pomorskiej
J. T. Bagmihl, "POMMERSCHES WAPPENBUCH", Szczecin 1843
przeniesiony na internet przez W. Machurę
5203
3 Herbarz Kaspra NIESIECKIEGO
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

- indeks biogramów rodzinnych (strona p. M. Minakowskiego)
4407
4 Rycerstwo Polskie Podkarpacia
Władysław Pulnarowicz "RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA" (DAWNE DZIEJE I OBECNE OBOWIĄZKI
SZLACHTY ZAGRODOWEJ NA PODKARPACIU)
WYDAWNICTWO „POBUDKI" PRZEMYŚL 1937
3969
5 Poczet szlachty mazowieskiej - Mazowsze Zachodnie
strona p.Karola Dobrzenieckiego
3800
6 Szlachta Wołynia, Podola i Kijowszczyzny
Poszukiwania przodków, wywody rodowitości szlacheckiej.
Strona p. Olega Chorowca.
4834
7 Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1525 roku
4073
8 Genealogia dynastyczna
Strona Ryszarda Jurzaka
4361
9 Mały Herbarz szlachty CHOŁOPIENICKIEJ
3558
10 Szlachta wielkopolska
Teki DWORZACZKA (Szlachta Wielkopolski)
4298
11 GENEALOGIA Studia i Materiały Historyczne
strona wydawnictwa
4079
12 Husaria
4258
13 zlachta KALWIŃSKA w Polsce
INDEKS nazwisk do dzieła Szymona Konarskiego
"Szlachta KALWIŃSKA w Polsce"
(wykonany przez Dariusza von Guttner-Sporzyńskiego)
3826
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
3840
15 Indeks osób represjonowanych Ośrodka KARTA
3919
16 Общий гербовник дворянских родов Российской империи
6979
17 Kawaleria Polska
3881
18 Fundacja na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
4306
19 Kawaleria II Rzeczypospolitej
3546
20 Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dział Petersburskiego Portalu Genealogicznego
Stanisława Ekzempliarowa
3781
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2