Źródła
Display # 
1 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Historia Zbiory Czytelnie Biblioteka cyfrowa Dublety Wystawki Wydawnictwa „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Projekty Teki Dworzaczka Sprawozdania
4832
2 Herbarz Szlachty Pomorskiej
J. T. Bagmihl, "POMMERSCHES WAPPENBUCH", Szczecin 1843
przeniesiony na internet przez W. Machurę
5145
3 Herbarz Kaspra NIESIECKIEGO
Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

- indeks biogramów rodzinnych (strona p. M. Minakowskiego)
4337
4 Rycerstwo Polskie Podkarpacia
Władysław Pulnarowicz "RYCERSTWO POLSKIE PODKARPACIA" (DAWNE DZIEJE I OBECNE OBOWIĄZKI
SZLACHTY ZAGRODOWEJ NA PODKARPACIU)
WYDAWNICTWO „POBUDKI" PRZEMYŚL 1937
3923
5 Poczet szlachty mazowieskiej - Mazowsze Zachodnie
strona p.Karola Dobrzenieckiego
3758
6 Szlachta Wołynia, Podola i Kijowszczyzny
Poszukiwania przodków, wywody rodowitości szlacheckiej.
Strona p. Olega Chorowca.
4771
7 Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1525 roku
3983
8 Genealogia dynastyczna
Strona Ryszarda Jurzaka
4296
9 Mały Herbarz szlachty CHOŁOPIENICKIEJ
3517
10 Szlachta wielkopolska
Teki DWORZACZKA (Szlachta Wielkopolski)
4224
11 GENEALOGIA Studia i Materiały Historyczne
strona wydawnictwa
4032
12 Husaria
4188
13 zlachta KALWIŃSKA w Polsce
INDEKS nazwisk do dzieła Szymona Konarskiego
"Szlachta KALWIŃSKA w Polsce"
(wykonany przez Dariusza von Guttner-Sporzyńskiego)
3777
14 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
3788
15 Indeks osób represjonowanych Ośrodka KARTA
3871
16 Общий гербовник дворянских родов Российской империи
6880
17 Kawaleria Polska
3834
18 Fundacja na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
4252
19 Kawaleria II Rzeczypospolitej
3497
20 Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dział Petersburskiego Portalu Genealogicznego
Stanisława Ekzempliarowa
3738
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2