Piątek

Piątek


Nekropolia w Piątku położona jest przy ul. Literackiej w zachodniej części miasteczka. Cmentarz posiada na swoim terenie drewniany kościół Przemienienia Pańskiego datowany na rok 1753. Wystawiono go na miejscu wcześniejszej świątyni cmentarnej, istniejącej już w 1588 roku, kiedy to arcybiskup Karnkowski nadał piątkowskiemu Bractwu Literackiemu grunty przy wspomnianym kościele przywilejem wystawionym w Łęczycy.

Na blisko dwuhektarowym cmentarzu zachowała się grupa szlacheckich miejsc pochówku. Nie ma wśród nich wybitnych dzieł architektonicznych czy rzeźbiarskich. Spoczywa w nich za to sporo miejscowej szlachty.

W rozległym obejściu grobowym, grobowcu właściwie, sygnowanym przez znaną firmę kamieniarską Jana Rudnickiego z Warszawy, spoczęła rodzina baronów Maltzan z pobliskiego Goślubia.

Pochowano tu:
  • Wandalina barona Maltzan (1858-1934),
  • Elżbietę z Jantzenów baronową Maltzan (1872-1934),
  • Elżbietę z baronów Maltzan Czochronową (1897-1920).

Dość prosty nagrobek posiada Feliks Łoskowski (l.79, † 1896) właściciel dóbr Janowice. Był to najprawdopodobniej ojciec Jana Łoskowskiego, obywatela ziemskiego Łęczyckiego, o którym "Świat" z 1907 roku donosił, że zaręczył się z córką Józefa Chełmońskiego, Marią. Według starszych mieszkańców Piątku i pobliskich Janowic, Chełmoński po ślubie córki miał często odwiedzać janowicki dwór, a nawet projektować nie istniejącą współcześnie bramę wjazdową. Sam dwór jest obecnie w dość nędznej kondycji i jeśli nie znajdzie się dla niego właściciel popadnie w kompletną ruinę i przestanie istnieć.

Na cmentarzu spoczęli ponadto: Gustaw Trzaskowski ( † 1895), dziedzic dóbr Goślub, Wiktor Józef Niedziałkowski (ur. 1907 w Sułkowicach, zm. 1987 w Warszawie), ostatni dziedzic Sułkowic, Maksymilian Łebkowski ( † 1868), dziedzic dóbr Pęcławice w tym samym grobie spoczęła Maria z Miklaszewskich Łebkowska
(† 1895). Granitowy pomnik wykonany w firmie P. Płecki w Warszawie skrył innych członków rodziny Łebkowskich: Emilię z Trzaskowskich Łebkowską († 1911) i Władysława Łebkowskiego († 1914), dziedzica dóbr Pęcławice.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com