Michał Bartłomiej KORSAK h. Korsak

Prezes 


Michał Bartłomiej Korsak
Urodziłem sie 11.09.1963 roku w Warszawie. Młodość spędziłem na Saskiej Kępie gdzie w LO im Bolesława Prusa gdzie 1981 roku zdaje egzamin maturalny. Naukę kontynuowałem na SGGW-AR w Warszawie na wydziale Zootechniki. Praktyki inżynierskie zaliczam pod okiem pana inż Macieja Świdzińskiego - legendy hodowców koni pełnej krwi . Praca magisterska z zakresu ochrony środowiska – zanieczyszczenie gleby wybranymi pierwiastkami metali ciężkich i promieniotwórczych.

Przez wiele lat pasjonowałem się chowem gadów egzotycznych , które w ponad przeciętnej ilości trzymałem w domu (boa constrictor imperator, python morulus morulus, elaphe guttata, elaphe obsoleta, iguana iguana rhinolopha).

Byłem jednym z pierwszych hodowców w Polsce Świętych Kotów z Birmy. Jestem hodowcą psów rasy Akita Amerykańska.

Od 1991 roku prowadziłem własną firmę remontowo- budowlaną. Od trzech lat w rubryce zawód z dumą wpisuję -ROLNIK.

Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji,Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska"
Członek Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Członek i Przewodniczący Deputacji Heraldycznej Stowarzyszenia Potomków Posłów Sejmu Wielkiego (SPSW)
Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Od 2008 roku członek ZSzP.

Wychowuje wraz z żoną Beatą piątkę dzieci. Czas wolny najchętniej spędzam na wsi w podniesionym z ruiny dworze w Balinie Wyrębie w Ziemi Dobrzynskiej.

Kilka słów o moim rodzie:


Korsakowie to ród osadzony i rozrodzony na ziemiach dawnego Księstwa Połockiego. Protoplastą jest Fryderyk Bratosza Korsak (1340-1407) ożeniony, jak podaje rodzinna legenda, z siostrą króla Jagiełły i Wielkiego Księcia Świdrygiełły. Faktem jest, że dostaje duże nadania ziemi.

W XV wieku Korsakowie herbu Korsak dzielą sie na kilka linii; Korsakowie Głęboccy ( linia wymarła) Korsakowie Udzialscy, Korsakowie Zalescy (potomkowie żyją w Gdańsku), Korsakowie Hołubiccy( linia wymarła) Korsakowie Bobyniccy, których jestem potomkiem.

Sowicze-Korsakowie herbu Lis to Korsakowie po Annie Korsakównię która wyszła (koniec XV wieku) za Iwana Dowkont Sowę, który na prośbę teścia zmienia nazwisko na Korsak Sowicz. Należy tez tu wspomnieć o rosyjskich Korsakach wywodzących sie do Zygmunta Korsaka posła Witolda do Moskwy. Od niego pochodzą Korsakowowie, Rimsky- Korsakowowie, ks Dondukow- Korsakowowie.

Jest tez inna linia rosyjskich Korsaków na Miłosławiu tak zwanych Miłosławskich. Z nich to wywodzi sie Maria Iljiniczna pierwsza żona cara Aleksego Michajłowicza Romanowa, matka regentki carówny Zofii , przyrodniej siostry Poitra Wielkiego.

Moi dziadkowie Irena z Brzostowskich i Wojciech Korsakowie do 1939 roku mieszkali w majątku Oziorki gmina Plissa niedaleko Połocka.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com