Rodziny herbu Wąż w Rzeczypospolitej

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Wykaz


Poszukując w herbarzach rodzin używających herbu Wąż, znajdziemy w każdym najwyżej nieco ponad trzydzieści nazwisk. Uzupełniając te dane, zwłaszcza po długoletnich poszukiwaniach, udaje się wyliczyć niemal setkę rodzin spod tego herbu. Nierzadko są to nazwiska szerzej nieznane.

Wykaz ujmuje główną (najstarszą) wersję nazwiska rodowego, potem jego oboczności. Czytelnik znajdzie ponadto chronologię pojawienia się przedstawicieli rodu na danej ziemi Rzeczypospolitej, a czasem i poza nią.

Przy korzystaniu z naszego wykazu należy mieć na uwadze następujące skróty:

h - herb                               
h. odm - wersja herbu odmieniona
ob. - oboczność nazwiska
wyw. - wywody genealogiczne
nob. - nobilitacja
leg - legitymowanie
gub. - gubernia
pow. - powiat
z. - ziemia  
gn. - gniazdo roduAMBROZIEWICZ – h.Wł. i h. Wąż; 1670 woj. brzesko-litewskie, leg. w Królestwie Polskim 1860-1861; ob. AMBROZIEWICZ 1690 na wileńszczyźnie, 1831 grodzieńszczyzna; AMBROSZKIEWICZ 1785 mińszczyzna, wołkowyskie; AMBROŻKIEWICZ 1830 gub. grodzieńska, 1876 mińska. Ambrożyszki wilen.

AUGUSTYNOWICZ h. Wąż; 1538 mińszczyzna, gn. Suła, Udaj, Sołonica, Łużko ; ob. FURSEWICZ

BABASZOWSKI h.Wąż

BAJBUZA h. Wł.vel Wąż Odm.; 1590 pow. bracławski, 1721 rawski; ob. BAYBUZA

BARABATH h.Wąż; nob. 1590; ob. RABASZOWSKI 1590

BARTOCHOWSKI h.Wąż, 1431, 1438 z.łęczycka

BIELECKI vel BIELICKI h. Wąż; ob. FURSIEWICZ

BIEŃKUŃSKI h. Bajbuza; 1655, 1690 wileńszczyzna, gn. Bieńkuń w woj. trockim ; ob. BENKUŃSKI h. Baybuza i Wąż Odm; 1863 gub. Wileńska

BOGWIEDZKI h.Wąż; 1401 z. Kaliska, gn. Bógwidze kal.; ob: BOGWIECSKI, BOGWICKI, BÓGWIDZKI, BOGOWIEDZKI

BOLEŚCIC h. Wąż; 1389, 1416 woj. krakowskie; Boleścice krakowskie.

BOREJSZA h. Wąż; 1840 gub. Mińska; 1849 gub. Wileńska

BOREK h. Wąż, 1376 pow. ksiąski, Trzcieniec pow. ksiąski ; ob. BORK nob.

BORK h. Wąż Odm., nob. 1550; ob. BORCH – linia Borków.

BRZOSTOWICZ h. Wąż, 1674 z. chełmska, 1691 wileńszczyzna, 1700 grodzieńszczyzna, 1770 Kujawy, 1916, 2000 USA, 1964, 2000 Pomorze; gn. Brzostowica na grodzieńszczyźnie, ob. BRZUSTOWICZ, BRZÓSTOWICZ; linia Wężyków, wyw. 1804

CHALEMBEK h. Wąż, 1747 pow. trocki, 1824, 1829, 1832, 1836 gub. mińska, gub. grodzieńska 1889, 1894 (Tatarzy)

CICHOCKI h.Wąż II;1469 pow. przasnyski, gn. Cichów przasnyski; ob. CICHOWSKI, CICHOŃSKI 1682 krakowskie, 1771 łomżyńskie; leg. 1782 w galicji, a w 1860 w Królestwie Polskim.

CIECHOMSKI h.Wąż; 1368 pow. gostyński, gn. Ciechomice; ob. CICHOMSKI, DŁOTOWSKI, leg. 1849 w Królestwie Polskim.

CIMOCHOWSKI h.Wąż; 1700, 1733 wileńszczyzna, gn. Jaksze, leg. W Królestwie Polskim w 1842; ob. CIMAKOWSKI 1807 woj. augustowskie.

? CHMIELNICKI h.Wężyk ; 1537

CZECHOWICKI h.Wąż; 1436 płockie

DAMICKI h.Wężyk; 1397 pow. proszowicki, gn. Damice , 1404 krakowskie; ob. DAMICZ 1448

z DAMJANY h.Wąż; 1389 krakowskie, gn. Damjany Lubachowy krakowskie; ob. LUBOCHOWSKI

DĄBSKI h.Wąż; 1361, 1389, 1439 ziemia sanocka, gn. Dąbie w pow. lelowskim; ob. WĄZIK, WĘŻYK

DEMONTOWICZ h.Wąż, 1800 gub. Kowieńska

z DESZNA h.Wąż, 1389 krakowskie

DŁOTOWSKI h.Wąż, 1411 gostyński, szreński, gn. Dłutów vel Dłotów w pow. szreńskim, XVII w. woj. bełzkie; ob. DŁUTOWSKI, CIECHOMSKI

DOBRZANKOWSKI h.Wąż, 1450 pow. przasnyski.

FURS h.Wąż ; 1495 pińskie, Kraśniew ; ob. FURSOWICZ 1501, FURSEWICZ 1706, FURSIEWICZ 1850 wileńszczyzna; ŻYRKIEWICZ, AUGUSTYNOWICZ, BIELECKI

z GAJU h.Wąż, 1404 krakowskie, de GAY 1404, zob. WĘŻYK

GAŁĄSKI h. Wąż , 1405 kaliskie; de GALANSKY 1405, zob. WĘŻYK; w 1577 Gałęski alias Kuczkowski

GARDZIŃSKI h.Wąż; 1578 krakowskie

GARLEŻYŃSKI h.Wąż Mojżesza, 1581 sandomierskie

GOSTKOWSKI h.Wężyk, 1416, 1480, 1501, 1528, 1554 pow. kościański, gn. Gostków

GÓRSKI h.Wąż , 1578 krakowskie

GROZA h.Wąż; 1636, 1737, 1844 Podole, leg. W gub. Podolskiej 1844; 1600 pow. włodzimierski

GRUŹDŹ h.Wąż, 1584 Żmudź, 1847, 1882 gub. Kowieńska, leg. 1882; linia AUGUSTYNOWICZÓW

GRZMUDZKI h.Wąż; 1470 sandomierskie; ob. GRZMUCKI, KORACZ, WĄZIK, WĘŻYK

HERMAN h.Wąż, 1609 pow. bracławski; ob. GERMAN 1850 gub. mińska

JASIEŃSKI h. h.Wł. i h. Wąż Odm.; 1700; ob. JASIŃSKI

KOCZALSKI h.Wąż, 1600 Korona, 1609 pińskie; leg. Królestwo Polskie 1845, 1850, gub. grodzieński 1830; ob. KOCZELSKI 1632 ziemia różańska, KOCZULSKI 1600 łomżyńskie

KOJCZAN h.Weżyk; 1413 Litwa, ob. KOYCZAN SUŁKOWICZ vel SUCHOWICZ

z KORYTNICY h. Wąż, 1414 ziemia sandomierska

KORACZ h.Wąż, 1361, 1418, 1439, 1470, 1508 radomskie, 1697 sandomierskie, GN. Grzmucin w pow. radomskim; ob. GRZMUDZKI, WĄZIK=WĘŻYK

KOSTROWICKI h. Wąż vel Bajbuza; 1600 wileńszczyzna, 1834 gub. wileńska, 1675 pow. słonimski, 1840 pow. lidzki, 1674 mścisławski, 1674, 1685, 1697, 1740, 1764, 1782 mińszczyzna, gn. Kostrowice w pow. słonimskim

KOSTROWSKI h.Wężyk; 1650, 1683 wileńszczyzna, gn. Skrytuniszki, Dauborg ; h. Wąż Odm i Bajbuza 1679, 1696, 1819 wileńszczyzna, 1764 połockie

KOTUSZOWSKI h.Wąż 1400 opoczyńskie; gn. Grozowice vel Groszowice opoczyńskie, ob. GROZOWSKI, GROSZOWSKI

KOWACZ h.Wąż, 1450 krakowskie, przemyskie; leg. W Galicji 1782

KOZANECKI h.Wąż, 1390 przedecki, z. Sieradzka 1670 , gn. Kozanki przedeckie ; leg. Królestwo Polskie 1850, 1861

KOZARSKI h.Wąż vel Wężyk; 1485 rawski, lubelski; wyw. 1538, leg. 1783, 1850 w Król. Pol.; ob. KUZARSKI, KOŻARSKI, KOZIARSKI 1643 sandomierszczyzna, KOSARSKI, KOSZARSKI 1500 rawskie, de Bogate 1606; gn. Koszary, KOSZARSKI 1769, 1815 sandomierszczyzna ;1540, 1760, pow. latyczowski; 1400 Mazowsze, 1608 krakowskie, 1842 lubelskie. Pochodzą od Wężyków.

z KRASNEJ (KRASZNEJ) h.Wąż; 1427, 1428 krakowskie

KRZYKAWSKI h. Wąż; 1395, 1398,1448, 1457 krakowskie; Krzykawa krakowska.

KUCZKOWSKI h.Wąż 1376, 1406 z. Kaliska; 1648 woj. rawskie, 1778 z. Dobrzyńska, 1777 inowrocławska; leg. W Król. Pol. 1837, 1850; gn. Kuczków kaliski.

KUROWSKI h.Wąż; 1380 pow. szadkowski, 1700 kaliskie; gn. Kurów w pow. szadkowskim; wyw. 1850; leg. 1842 w Król. Pol.

KWASSOWSKI h. Wężyk; 1447 sandomierszczyzna; 1416, 1468, 1530 krakowskie, 1687 sochaczewskie; 1500 gn. Kwasowice wiślickie.

LUBACHOWSKI h. Wąż; 1400 Lubachów w krakowskiem.

z ŁĄKI h.Wąż; 1448 z. Krakowska

ŁOJKO h. Wąż Odm.; 1560, 1593 słucki; 1733 kaliski, 1687 Podole; ob. ŁOYKO, LEYKO 1690 wileńszczyzna, ; wyw. 1867; gen. z lat 1672-1766 w AGAD; zob. RĘDZIEJOWSKI

ŁOJWO h. Wąż; gub. kowieńska; leg. na Litwie 1856, 1859

MEGIERA h.Wąż; 1500 lwowskie; ob. MAGIEZA

MAŁDRZYK h.Wąż ; 1386 Mazowsze, z. Sieradzka, 1466 z. Bełzka, Ruś Czerwona 1484, 1503, 1523, 1538; ziemia drohicka; ob. MAŁDRZYCKI 1460, WĘŻYK

MIKOŁAJEWSKI h. Wąż; 1463, 1533 pow. gnieźnieński; ob. WĘŻYK

MODLIŃSKI h. Wąż; 1431, 1438 z. Łęczycka

NIEDYCH h.Wąż, 1261, 1263, 1440 pow. piotrowski

OLECHNOWICZ h.Wąż

z OLSZOWEJ h.Wąż, 1447 z. Krakowska

OSIŃSKI h.Wąż Odm. (I i II); 1498, 1552 z. Radziejowska, 1500, 1611, 1613, 1860 z. Sieradzka, XIX w. Wlkp., XVI w. w Król. Czeskim, ob. OSCHIŃSKI, linia Wężyków.

OSTROWSKI h.Wąż (7)

ORYŃSKI h. Wąż; 1528, 1628 Wołyń, 1638 z. czernichowska, 1667 z. Sieradzka, gostyńska, 1813 pow. brzeziński. Linia Wężyków. gn.- Orynin w z. Łęczyckiej.

OŻEGOWSKI h.Wąż; 1486, 1552 wojew. sieradzkie; linia Wężyków ?

PAWŁOWSKI h.Wąż; z. Kaliska XIV-XV w., linia Kuczkowskich

PIASECKI h.Wąż Odm. i Wąż vel h.Piasecki; 1687 Podole ;

PISECKI h.Wąż Odm., 1600 sandomierskie, 1655 nowokorczyńskie.

PIOTRKOWSKI h.Wąż; 1434 z. Sandomierska, ob. PIOTRKOWICZ 1389 z. Sandomierska.

PODOLECKI h. Wąż; 1451, 1583, 1591 Ruś Czerwona, 1697 sandomier., 1764, 1839 Litwa.

PODOLIŃSKI h. Wąż ; 1663 orszańskie

POŁAJOWSKI h.Wąż; 1198 ? z. Miechowska, 1228 , 1447, 1460, 1531; ob. POLAJOWICZ 1389 z. krakowska, POLAJOWSKI 1428 z. krakowska, POJAŁOWSKI, POLANOWSKI 1460 , 1470 z. miechowska, 1674 Podole.

RAJSKI h.Wąż, 1578 krakowskie

RĘDZIEJOWSKI h.Wąż Odm., 1709, 1711, 1713 pow. orszański; 1700, 1715, 1734 oszmiański; ob. RĘDZIEJEWSKI 1733, RĘDZIEWSKI 1733, RYDZEWSKI 1700, 1711 wileńszczyzna; linia Łojków.

RUDZKI h. Wąż; 1396 na Litwie; ob. RUTSKI

RUDZKI h.Wąż Odm.; 1580, linia Wężyków, 1796, 1811, 1816, 1819, 1917; leg. w Król. Polskim 1839, gn. Wielka Ruda, Witulin

RZESZOWSKI h. Wąż; 1404, 1415, 1418 z. krakowska, 1550 woj. krakowskie.

SIEDLECKI h.Wąż Odm.; 1500 z. sieradzka; ob. SIEDLEWSKI opoczyńskie; linia Wężyków

SIEMBA h.Wąż

SIEMLA h.Wąż

SKRZYŃSKI h. Wąż; nob. 1588 sandomierszczyzna

SZALESKI h.Wąż Odm.; 1570 z. chełmska; ob. SZALEWSKI

SZAMOSZEWSKI
h.Wąż; 1633 sandomierszczyzna, XVII w. Litwa.

SZEMIOSZ h.Wąż; 1550 grodzieńszczyzna; ob. SZEMESZ, SZEMOSZ, SZEMIOSZ linia Węży.

SZKUBLEWSKI h.Wężyk; 1804 wileńszczyzna; wyw. 1804

WĄŻ h.Wąż Odm., z. ciechanowska, 1466 płocka, 1543 drohicka, 1635 przemyska

WĘŻOWSKI h.Wąż; 1484, 1500, 1790 Prusy, XIX w. Galicja

WĘŻYK h. Wąż Odm.; 1386 z. sieradzka; gn. Osiny, Siedlce,Widawa, Wola Wężykowa w sieradzkiem, ob. WĄZIK 1360 z.krakowska, MAŁDRZYK 1386, 1436, 1466 Ruś Czerwona, BRZOSTOWICZ 1674 ziemia chełmska, 1700 wileńszczyzna; KOSZARSKI, ORYŃSKI, OSIŃSKI, RUDZKI, SIEDLECKI, SZEMIOSZ, WIDAWSKI, GROZA, GROZOWSKI, MIKOŁAJEWSKI.

WIALBUT
h.Waż, 1799 wileńszczyzna; wyw. 1799

WIDAWSKI h.Wąż Odm.; 1450, 1728, 1756 Prusy, 1569 z. sieradzka; ob. WIDARSKI , linia Wężyków.

WIELAWSKI h. Wąż; 1870 poznańskie

ŻMIGRODZKI h. Wąż; 1697 Wołyń; ob. ŻMIGROCKI, ZMIGRODZKI

ŻMIJEWSKI h. Wąż; 1570 płockie; ob. ŻMIJOWSKI 1690 wiłkomirskie

ŻYRKIEWICZ h.Wąż; 1700 wileńszczyzna; ob. ŻERKOWICZ, 1789 wileńszczyzna; linia FURSEWICZÓW – ZYRKIEWICZ, ŻYRKIEWICZ – FURSEWICZ 1600, 1700 , 1713 mścisławskie

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com