O Związku Szlachty Polskiej

Związek Szlachty Polskiej („ZSzP”) jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:

  • integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
  • ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
  • opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
  • popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
  • krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 800 osób reprezentujących prawie 450 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski. 

Członkostwo

Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej a więc syn lub córka ojca - szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć w sekcji Członkostwo.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.

Oddziały i Przedstawiciele Regionalni

Obecnie siedziba główna Związku mieści się w Warszawie. ZSzP posiada regionalne Oddziały w: 

Współpraca

Związek współpracuje z innymi tego typu organizacjami w kraju i za granicą, w szczególności takimi jak niezależne organizacje rodowe, którym patronuje oraz wspiera ich działalność.

Obecnie Związek oczekuje na zakończenie procedury zmierzającej do przyjęcia go jako przedstawiciela i reprezentanta polskiego środowiska szlacheckiego w poczet członków CILANE.

ZSzP nie współpracuje z następującymi organizacjami.

Verbum Nobile

Organem prasowym Związku jest Verbum Nobile – czasopismo ukazujące się od 1992 r. (nr Rejestru Prasy: 296; Nr ISSN: 1230-4573). Dotychczas wydano 18 jego numerów, w tym 4 podwójne. Jest to pismo poświęcone szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej – tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym i ważnym dla zrzeszonych członków i sympatyków stowarzyszenia.

Związek Szlachty Polskiej na portalu Wikipedia.

Historia i inicjatywy Związku Szlachty Polskiej.

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

    Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com