Składki i inne płatności

Wszyscy Członkowie Związku Szlachty Polskiej zobowiązują się do honorowego postępowania (§ 18 Statutu Związku). Związek Szlachty Polskiej jest stowarzyszeniem, w którym Członkowie płacą składki członkowskie – „noblesse oblige”.

 

Przyjmowanie do Związku Szlachty Polskiej

Od 1 stycznia 2024 roku przy składaniu ankiety kandydackiej w każdym wypadku będzie wymagana bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych). Kandydat do Związku Szlachty Polskiej będący wstępnym lub zstępnym Członka Związku w prostej prawej linii męskiej (nie dotyczy członkostwa wraz mężem), rodzeństwem Członka Związku (dzieckiem tego samego ojca), albo żoną Członka Związku, może uiścić opłatę zniżkową w wysokości 50 zł. Ankieta będzie rozpatrywana wyłącznie wtedy, gdy zostanie do niej załączone potwierdzenie dokonania przelewu tytułem „opłata administracyjna”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety kandydackiej przez Komisję Wywodową, kandydat zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 250 zł. W ramach wpisowego nowy Członek Związku otrzyma deklarację, legitymację oraz oznakę Związku Szlachty Polskiej.

Po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu do Związku, nowy Członek zobowiązany jest do wpłaty pełnej składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy. Członkowie przyjęci w IV kwartale mogą rozpocząć okres składkowy od następnego roku (składka płatna od razu po przyjęciu w pełnej wysokości za kolejny rok kalendarzowy).

 

Oferta promocyjna w 2024 roku

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu XXX-lecia Związku Szlachty Polskiej dla członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, korporacji akademickich oraz organizacji rodowych (stowarzyszeń i fundacji), chcących wstąpić do Związku Szlachty Polskiej opłata administracyjna wynosi 100 zł.

 

 

Roczne składki członkowskie (obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku)

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 250 zł (możliwa jest wpłata kwoty wyższej).

Składkę członkowską można wpłacać w następujący sposób:

 • jednorazowo w kwocie 250 zł (termin płatności 31 marca)
 • w 2 ratach półrocznych w wysokości: 130 zł (termin płatności 28 lutego) + 130 zł (termin płatności 31 sierpnia)
 • w 4 ratach kwartalnych w wysokości: 70 zł (termin płatności 31 stycznia) + 70 zł (termin płatności 30 kwietnia) + 70 zł (termin płatności 31 lipca) + 70 zł (termin płatności 31 października)
 • w 12 ratach miesięcznych – po 25 zł (termin płatności do 10. każdego miesiąca)

Członków chcących płacić w ratach miesięcznych, zachęcamy do ustanowienia w swoim banku „zlecenia stałego”, umożliwiającego automatyczne dokonywanie płatności przez bank.

 

Członkowie 75+, którzy osiągnęli 75 rok życia mogą opłacać składkę w kwocie do co najmniej 50% wysokości składki podstawowej – tj. 125 zł (termin płatności 31 III).

Członkowie 85+, którzy osiągnęli 85 rok życia nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

Uwaga:

W 2024 roku Członkowie Związku utrzymujący się z emerytury lub renty mogą opłacić roczną składkę członkowską w wysokości nie mniejszej niż 175 zł.

 

Wszystkich Członków mających trudność w opłaceniu składki członkowskiej, zapraszamy do kontaktu ze Skarbnikiem w Zarządzie macierzystego Oddziału lub Skarbnikiem w Zarządzie Głównym.

 

Wsparcie finansowe Związku Szlachty Polskiej

Związek Szlachty Polskiej jest stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego. Gorąco zachęcamy do wspierania finansowego Związku, w następujący sposób:

 • płatność składki członkowskiej w wyższej wysokości (podstawowa składka członkowska określona jest jako kwota minimalnej składki)
 • przekazywania darowizn dla Związku (w tytule przelewu na konto bankowe należy wpisać: darowizna na cele statutowe)
 • dokonywania odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na rzecz Związku Szlachty Polskiej, podając nr KRS: 0000102686

Wpłaty opłat i składek członkowskich

Składki i opłaty członkowskie (a także darowizny na cele statutowe), prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Związku Szlachty Polskiej w Banku Pekao S.A. o numerze:

54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

tytułem: składka członkowska za rok ….., wpisowe, opłata administracyjna lub darowizna na cele statutowe.

 

Informacje dotyczące darowizn

 • Darowizna na rzecz Związku w kwocie przewyższającej w skali roku dwadzieścia tysięcy złotych wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Zarządu Głównego Związku.
 • Każda darowizna na rzecz Związku powinna być dokonana tytułem „darowizna na cele statutowe Związku Szlachty Polskiej”, chyba że darczyńca oraz Zarząd Główny Związku w sposób wyraźny uzgodnią inny cel, na który ma być przeznaczona darowizna.
 • Przekazując darowiznę na działalność Związku Szlachty Polskiej, darczyńca może otrzymać pokwitowanie przekazania darowizny, na wniosek skierowany do skarbnika Zarządu Głównego.
 • Dane dotyczące darczyńców nie będą umieszczane w żadnym miejscu dostępnym publicznie (poza prawnymi zobowiązaniami np. względem odpowiednich władz i urzędów), ani też przesyłane do wiadomości Członków Związku, chyba że na wyraźną prośbę Darczyńcy i za zgodą Zarządu Głównego.

 

Sposoby płatności: PayPal i konto bankowe Związku Szlachty Polskiej

 

Płatności na rzecz Związku Szlachty Polskiej mogą być realizowane przez płatność PayPal (informacje u Skarbnika) lub na konto bankowe Związku. Związek Szlachty Polskiej posiada jedno konto, na które muszą być kierowane wszelkie składki, opłaty i darowizny:

 

 • Bank Pekao S.A. Nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

 

Dla przelewów z zagranicy:

 

 • Nr SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

 

Aktualnych i szczegółowych informacji można zasięgnąć u Skarbnika Związku pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com