Pytania i odpowiedzi

F.A.Q.

Najczęściej Zadawane Pytania

 


1. W jaki sposób mogę odtworzyć historię rodzinną ?


Możemy w dużym uproszczeniu wyróżnić dwa sposoby badania rodzinnej historii. Pierwszy z nich polega na zleceniu badań profesjonalistom. Drugi - na podjęciu badań we własnym zakresie. Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. Profesjonalny genealog posiada wiedzę, doświadczenie i niezbędne w poszukiwaniach kontakty, którymi nie dysponuje amator rozpoczynający przygodę z genealogią. Dostęp do wielu źródeł jest dla amatora ograniczony, czy nawet zamknięty. Nawet jeśli dotrze do archiwaliów często nie będzie potrafił ich odcyfrować, czy ułożyć w logiczną, prawidłową całość. Odtwarzanie rodzinnej historii to praca detektywistyczna, której wykonanie może być kosztowne dla zlecającego badania, co należy brać pod uwagę. Zwracamy także uwagę, iż wśród rzetelnych, godnych zaufania i uczciwych genealogów zdarzają się oszuści lub po prostu bardziej doświadczeni amatorzy, którzy mogą zaoferować jedynie kserokopie ogólnodostępnych herbarzy, czy przypadkowe wypisy archiwalne niezwiązane, czy luźno związane z naszą rodziną - obarczając nas niewspółmiernymi kosztami.
Samodzielne poszukiwania genealogiczne oprócz wspomnianych wyżej utrudnień dają wiele satysfakcji i często są prawdziwą przygodą z historią - o tyle cenniejszą, że bezpośrednio związaną z naszą rodziną. Przed przystąpieniem do poszukiwań należy dobrze zastanowić się nad wyborem formy. Polecamy lekturę bardzo użytecznej książki Rafała Prinke "Poradnik genealoga amatora" wydanej w latach 90., która powinna znajdować się w każdej większej bibliotece (publicznej, uniwersyteckiej, czy naukowej).

2. Dlaczego na stronie Związku nie ma listy nazwisk z przyporządkowanymi im herbami?


Pełna lista polskich rodzin szlacheckich z przyporządkowanymi im herbami nigdy nie powstała (niestety). Każda tego typu lista ma charakter fragmentaryczny, co obok pozornych korzyści płynących z łatwości odnalezienia podstawowej wskazówki niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk. Wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące rodzin szlacheckich dotąd nie wymienionych w żadnych publikatorach, a odkrywanych w źródłach archiwalnych.
Po pierwsze - brak nazwiska rodziny może dla amatora oznaczać jej nieszlachectwo, co nie musi być prawdą.
Po drugie - noszenie nazwiska wymienionego w herbarzu czy innym spisie nie musi być dowodem szlachectwa. W Rzeczypospolitej zdarzało się często, że to samo nazwisko nosiła rodzina szlachecka i nieszlachecka. Taki niepełny spis nazwisk szlacheckich z herbami opublikowany na stronie organizacji szlacheckiej - a więc sprawiający pozory oficjalnego rejestru - jest więc niebezpiecznym, bo sprzyjającym dezinformacji uproszczeniem.
Po trzecie - często zdarzało się, że nie zachowała się informacja o herbie danej rodziny szlacheckiej, lub informacja ta została zniekształcona i rodzina w różnych rejestrach figuruje z innym herbem. Każda taka sprawa wymaga zbadania. Szczególnie "błędotwórczym" był okres zaborów, gdy dokumenty wywodowe przesyłane do zaborczych heroldii (szczególnie rosyjskiej) posiadały świadomie lub nieświadomie błędne dane. Zatwierdzenie takich nieprawdziwych informacji przez ciało urzędowe w postaci wydania dyplomu szlachectwa, czy wpisu do rejestru jest do dzisiaj powodem wielu nieporozumień.

W efekcie - dopóki nie zostaną zakończone badania nad historią polskich rodzin szlacheckich - publikowanie podobnego spisu nie będzie miało miejsca na stronach Związku Szlachty Polskiej - jako niosące ze sobą więcej szkód niż korzyści.
Różne spisy rodzin szlacheckich są dostępne w większych bibliotekach. Z wymienionych powyżej powodów - prosimy o traktowanie ich z ograniczonym zaufaniem.

 

3. Czy Związek Szlachty Polskiej udziela nobilitacji, indygenatów lub nadaje tytuły arystokratyczne?


Nie. Związek Szlachty Polskiej nie posiada prawa do nobilitowania, indygenowania ani nadawania tytułów arystokratycznych. Nikt nie posiada obecnie prawa do nadawania polskiego szlachectwa lub polskich tytułów arystokratycznych. Przestrzegamy przed działalnością różnej maści uzurpatorów żerujących na ludzkiej niewiedzy.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com