Składki i inne płatności


Przyjmowanie i roczne składki członkowskie

Od 1 stycznia 2014 roku przy składaniu ankiety kandydackiej w każdym wypadku będzie wymagana bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 100 PLN (słownie: stu złotych). Ankieta będzie rozpatrywana wyłącznie wtedy, gdy zostanie do niej załączone potwierdzenie dokonania przelewu tytułem „opłata administracyjna”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety kandydackiej przez Komisję Wywodową, kandydat zobowiązany jest do wpłaty równowartości dwóch składek rocznych oraz opłat dodatkowych. Wykonanie powyższego obowiązku jest warunkiem przyjęcia kandydata do Związku. Składki roczne uiszczone w ww. wysokości pokrywają zobowiązania składkowe z tytułu dwóch pierwszych kalendarzowych lat członkostwa w Związku.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:

 • 50 (pięćdziesiąt) złotych – składka roczna dla krajów byłego ZSRR, niebędących członkiem UE;
 • 100 (sto) złotych – składka roczna dla studentów do 26. roku życia, emerytów i rencistów mieszkających w Polsce lub kraju byłego ZSRR będącego członkiem UE;
 • 150 (sto pięćdziesiąt) złotych – składka roczna dla osób mieszkających w Polsce lub kraju byłego ZSRR będącego członkiem UE;
 • 200 (dwieście) złotych – składka roczna dla osób mieszkających w pozostałych krajach.

Pierwsza roczna składka członkowska po przyjęciu do Związku płatna jest w jej pełnej wysokości niezależnie od chwili przyjęcia (tj. wysokość pierwszej składki członkowskiej równa jest wartości pełnej składki rocznej).

Płatność składki członkowskiej

Proszę wybrać składkę roczną odpowiednią dla kraju zamieszkania.

Składki członkowskie opłacane są w całości za cały rok kalendarzowy z góry, do dnia 31 marca roku, za który są należne – za wyjątkiem składek członkowskich z tytułu dwóch pierwszych lat członkostwa w Związku, które należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu ankiety kandydackiej.
Nie ma możliwości płacenia „w ratach” wpisowego czy składek rocznych. Otrzymane sumy nieodpowiadające kwocie wpisowego lub rocznej składki członkowskiej (jej wielokrotności) będą traktowane jako darowizna na cele statutowe Związku.

Przypominamy, iż zgodnie z § 18 ustęp 1 punkt 3 Statutu Związku, Członkowie zwyczajni są zobowiązani do „Uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składek Członkowskich”. Zarząd Główny nie ma możliwości i nie będzie zwalniać z wpisowego, składek, czy też obniżać tychże w odniesieniu do poszczególnych osób.

Przypominamy, iż zgodnie z § 18 ustęp 1 punkt 3 Statutu Związku, Członkowie są zobowiązani do „uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich”. Ponadto zgodnie z § 20 ust. 3 lit. d) Statutu „przyczyną ustania członkostwa jest skreślenie z listy Członków Związku z powodu niepłacenie składek przez okres 1 roku, bez złożenia  stosownych wyjaśnień”.

 


Inne opłaty

Opłata za:

 • wyrobienie legitymacji członkowskiej wynosi 60 zł
 • za znaczek Związku wynosi 20 zł.
Wybierz właściwe

„Verbum Nobile”

Związek Szlachty Polskiej wydaje czasopismo pt. „Verbum Nobile". Osoby zainteresowane pozyskaniem numerów proszone są o kontakt pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Informacje dotyczące darowizn

 • Darowizna na rzecz Związku w kwocie przewyższającej w skali roku dwadzieścia tysięcy złotych wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Zarządu Głównego Związku.
 • Każda darowizna na rzecz Związku powinna być dokonana tytułem „darowizna na cele statutowe Związku Szlachty Polskiej”, chyba że darczyńca oraz Zarząd Główny Związku w sposób wyraźny uzgodnią inny cel, na który ma być przeznaczona darowizna.
 • Przekazując darowiznę na działalność Związku Szlachty Polskiej, darczyńca może otrzymać pokwitowanie przekazania darowizny, na wniosek skierowany do skarbnika Zarządu Głównego.
 • Dane dotyczące darczyńców nie będą umieszczane w żadnym miejscu dostępnym publicznie (poza prawnymi zobowiązaniami np. względem odpowiednich władz i urzędów), ani też przesyłane do wiadomości Członków Związku, chyba że na wyraźną prośbę Darczyńcy i za zgodą Zarządu Głównego.

 

 


Sposoby płatności: PayPal i konto bankowe Związku Szlachty Polskiej

Płatności na rzecz Związku Szlachty Polskiej mogą być realizowane przez płatność PayPal na tej stronie powyżej lub na konto bankowe Związku. Związek Szlachty Polskiej posiada jedno konto, na które muszą być kierowane wszelkie składki, opłaty i darowizny:

 • Bank Pekao S.A. Nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

Dla przelewów z zagranicy:

 • Nr SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

Składki roczne mogą być przez Członków Związku wpłacane bezpośrednio na wskazane wcześniej konto ZSzP lub do skarbników oddziałów.

Wszelkie aktualne dane dotyczące spraw finansowych, w tym aktualnej wysokości wpisowego, znajdują się pod adresem internetowym strony Związku www.szlachta.org.pl

Można ich zasięgnąć również u Skarbnika Związku pod adresem e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Związek Szlachty Polskiej, ul. Żurawia 43 lok. 110, 00-680 Warszawa.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com