Rejestr publikacji i występów medialnych 1995-2009

Rejestr publikacji i występów medialnych dot. Związku Szlachty Polskiej (1995-2009)
30 stycznia 1995 Dziennik Bałtycki Jedynie prawda
2 października 1996 Dziennik Wieczorny nr 192 Szlachecka konsolidacja, /w:/ Dziennik Wieczorny 2.10.1996/ 192.
2 października 1996 Ilustrowany Kurier Polski (Bydgoszcz) nr 192 „Konieczność konsolidacji polskich środowisk szlacheckich”, Ilustrowany Kurier Polski (Bydgoszcz), 2.10.1996/ 192.
2 października 1996 Gazeta Pomorska (Bydgoszcz) nr 231 „Konieczność konsolidacji polskich środowisk szlacheckich”, Gazeta Pomorska (Bydgoszcz), 2.10.1996/ 231.
2 października 1996 Gazeta Regionalna w Bydgoszczy nr 230 „Konieczność konsolidacji polskich środowisk szlacheckich”, Gazeta Regionalna w Bydgoszczy dodatek do Gazety Wyborczej, 2.10.1996 nr 230.
2 października 1996 Express Bydgoski nr 192 Szlachta w Węgliszku, Express Bydgoski, 2.10.1996 nr 192.
2 października 1996 Telewizja Bydgoszcz „Konieczność konsolidacji polskich środowisk szlacheckich”, wywiad prezesa ZSzP Ireneusza Osińskiego w Telewizji Bydgoszcz
3 października 1996 Dziennik Wieczorny nr 193 Szlachta w MOK - u, (Miejski Ośrodek Kultury)GZ, Dziennik Wieczorny 3.10.1996, nr 193 (Bydgoszcz). Tu zdjęcie prezesa Ireneusza Osińskiego z red. Lechem Lutogniewskim w kontuszu.
11-13 października 1996 Dziennik Wieczorny nr 199 Grażyna Ziomkowska, „Jaśniepanicz w BMW „ (obszerny wywiad z Ireneuszem Stanisławem Osińskim h. Wąż wraz z jego zdjęciem o założeniu ZSzP), /w:/ Dziennik Wieczorny, Bydgoszcz 11 – 13.10.1996 nr 199.
01 lipca 1999 Magazyn Wileński Trwajmy silni jednością
30 marca 1999 Gazeta Wyborcza Szlachcic za 100 tysięcy
30 maja 2000 Słowo Polskie Szlachta w Antoninie
30 czerwca 2000 Rzeczpospolita Panowie Szlachta
maj-czerwiec 2000 "Sprawa Polska" Waldemar Rekść - Wywiad z Członkami Rady Związku Szlachty Polskiej
26-12-2000/1-1-2001 "Nowiny" Gazeta codzienna Polski południowo-wschodniej Antoni Adamski "Błękitna krew"
Przekrój Pani Dorota Terakowska na łamach krakowskiego "Przekroju" (nr 45/2001) wśród stron internetowych poświęconych szlachcie poleca witrynę Związku Szlachty Polskiej. Pisze, że sama, zgodnie z zapewnieniami dziadka, pochodzi z rodu pieczętującego się herbem Halka. Nie było takiego herbu, ale deklarację pani Redaktor traktujemy jako wyraz sympatii, którą odwzajemniamy.
Najwyższy Czas W "Najwyższym czasie" nr 5/2001 ukazała się następująca wzmianka w dziale dotyczącym polecanych stron internetowych:

"Na koniec strona kultywująca tradycje polskiej szlachty (http://www.szlachta.org/). Możemy tam znaleźć informacje o różnych rodach, herbach, a także o modnym ostatnio temacie, czyli reprywatyzacji, który stanowi dla szlachty o być albo nie być."

Reprywatyzacja chyba nie powinna kojarzyć się z modą, nie jest ona też wcale warunkiem sine qua non naszego istnienia, ale za polecenie naszej strony serdecznie Redakcji "Najwyższego czasu" dziękujemy !
27/28 stycznia 2001 Dziennik Bałtycki "Magazyn Weekend" Małgorzata Szymańska - Mają swoje Soplicowo
13 września 2001 Dziennik Bałtycki "Kaszuby" (ms) "W poszukiwaniu korzeni”. Zjazd Czarnowskich w Brusach
wrzesień 2001 Gazeta Chojnicka "Czarnowskich pod dostatkiem. O herbach bez herbaty"
16 marca 2002 Dziennik Bałtycki Zbigniew Gach - "Szlachectwo zobowiązuje"
1 sierpnia 2002 Gazeta Krakowska (J) - "Szlachectwo zobowiązuje..."
16 stycznia 2003 Piotr Halicki - "Szlachectwo zobowiązuje..." - rozmowa z Łukaszem Łapińskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej Kurier Poranny
24 stycznia 2003 Gazeta Łapska
8/9 lutego 2003 Gazeta Wyborcza - Białystok "Odkryć korzenie" Z Łukaszem Lubicz-Łapińskim, Przedstawicielem Regionalnym Związku Szlachty Polskiej rozmawia Radosław Hancewicz
2003 "Pro Fide Rege et Lege" nr 1-2 (45) Tomasz Lenczewski "Szlachta polska po 1918 r. - aspekt prawny i organizacje szlacheckie"
Marcin M. Wiszowaty "Dzieje szlachty polskiej w XX wieku i pierwszych latach XXI w."
15 czerwca 2003 Tygodnik "Kontakty", Łomża, nr 24 Gabriela Szczęsna "Herbowi"
23 sierpnia 2003 Okolica. Pismo Południowego Mazowsza [Artur] "Oddział Związku Szlachty Polskiej w Grójcu"
25 sierpnia 2003 "Echo dnia. Gazeta codzienna" (Radomskie-Świętokrzyskie-Podkarpackie) Roman Furciński "Sarmaci się organizują"
listopad 2003 "Tygodnik Kontakty"(Suwałki-Białystok-Łomża) nr 45 Paulina Korybut "Herbowi"
listopad 2003 "Głos Uczelni. Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" nr 11 (213) Jerzy Żenkiewicz "Herby a internet"
26 lutego 2004 "Twój Wieczór" Dwutygodnik Pomorski, nr 4 (500) [LM] "Szlachecki Baltic Business Center" Prezes BBC Roman Podoski herbu Junosza został członkiem Związku Szlachty Polskiej
28-29 lutego 2004 Gazeta Wyborcza. Białystok "Rozmowa o szlachectwie" Z Łukaszem Lubicz-Łapińskim, Prezesem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku rozmawia Monika Żmijewska
1 marca 2004 Kurier Poranny Bartosz Wacławski - "Ogończyk, Pierzchała, Lubicz. Podlascy szlachcice łączcie się!"
1 marca 2004 Gazeta Współczesna" (Białystok) i "Gazeta Współczesna" (Łomża) "Szuka korzeni" Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły, kandyduje do przyjęcia w poczet członków Związku Szlachty Polskiej
24 maja 2004 "Nowy Dziennik" Polish Daily Newspaper (Nowy Jork, USA) Izabela Redlińska "Szlachectwo na topie"
31 maja 2004 "Okolica. Pismo Południowego Mazowsza" [red] "Zjazd Sarmatów w Grójcu"
18 czerwca 2004 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Adam Willma "Rodzina z trąbą"
27 września 2004 Gazeta Wyborcza. Białystok Elżbieta Bura "Łapińscy kontra reszta świata" Zjazd Łapińskich w Łapach
27 września 2004 Kurier Poranny Piotr Halicki - "Łapińskich w bród"
28 września 2004 "Gazeta Współczesna" (Białystok-Łomża) "Szlachta herbu Lubicz" Pierwszy zjazd rodu Łapińskich
grudzień 2004 "Samo Życie" Dortmund, Niemcy nr 24
"Echo Życia" Czasopismo integracyjno-społeczne Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków Białystok Nr 10/2004 Dorota Wysocka "Wszyscy jesteśmy szlachcicami"
17 lutego 2005 Dziennik Bałtycki Kazimierz Netka "Pomorska szlachta poczeka" Muzeum Narodowe w Gdańsku przy udziale Związku Szlachty Polskiej zamierza utworzyć w Pałacu hr. Sierakowskich w Waplewie Muzeum Tradycji Szlacheckich
18 lutego 2005 Gazeta Wyborcza. Kraków Stanisław Mancewicz "Herbu własnego" O założeniu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
28 lutego 2005 Dziennik Bałtycki Ryszarda Wojciechowska "Szlachcic z posłanką. Gdańsk: Homo Popularis rozdane"
17 lutego 2005 Dziennik Bałtycki Kazimierz Netka "Szlachta w Waplewie" Minister Kultury i Marszałek Województwa Pomorskiego wspomogą inicjatywę utworzenia w Pałacu hr. Sierakowskich w Waplewie na Pomorzu Muzeum Tradycji Szlacheckich. Związek Szlachty Polskiej nawiązał w tej sprawie współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku - pomysłodawcą i wykonawcą projektu.
28 lutego 2005 Gazeta Wyborcza. Białystok [KIKA] "Święto młodej szlachty" I rocznica powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
28 lutego 2005 Kurier Poranny [MK] - "Mości Panowie !" I rocznica powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
5 marca 2005 "Wieczór Wybrzeża" Ryszarda Wojciechowska "Znani na salonach"
11 marca 2005 "Twój Wieczór" Dwutygodnik Pomorski, nr 5 (527) [omz] "Finał plebiscytu Homo Popularis 2004" Wiceprezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku p. Roman Podoski herbu Junosza został laureatem nagrody "Homo Popularis 2004".
kwiecień 2005 "Forum Pomorskie" Magazyn społeczno-gospodarczy Polski północnej [red.] "Na spotkaniu Związku Szlachty Polskiej" Relacja z sesji popularno-naukowej "Heraldyka i genealogia szlachty kaszubskiej" zorganizowanej przez Oddział Gdański i Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
4 maja 2005 Gazeta Wyborcza. Białystok [al] "214 lat Konstytucji 3 Maja" [Wśród organizacji składających kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Białymstoku, wymieniono również, jako "twór dość egzotyczny": Związek Szlachty Polskiej). Dla niektórych normalność jest egzotyką...
21 maja 2005 "Wieczór Wybrzeża" Zbigniew Gach "Szlachta chodzi pod krawatem"
czerwiec 2005 "Samo Życie" Dortmund, Niemcy nr 12 Jerzy M. Kopeć "Spotkanie Panów Braci"
18 lipca 2005 "Siemiatycki Kurier Samorządowy" nr 20/69 "Moda na szlacheckość"
9 grudnia 2005 "Życie Sokołowa". (Życie Warszawy) Piotr Jankowski "Dla dobrze urodzonych. Walne Zebranie członków Związku Szlachty Polskiej"
styczeń-luty 2006 "Forum Pomorskie" Magazyn społeczno-gospodarczy Polski północnej [red.] "10-lecie Związku Szlachty Polskiej"
2 lutego 2006 "Metro" nr 772 Jacek Różalski "Polską rządzi szlachta"
11 lutego 2006 "Polityka" nr 6 (2541) "Polityka i obyczaje"
luty 2006 "Katolicki Przewodnik" nr 8/2006 Andrzej Bogucki "Sokoli - Tadeuszowi Kościuszce" Uroczyste obchody 260. Urodzin Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy z udziałem Związku Szlachty Polskiej
16 marca 2006 Radio WAWA w porannym programie Radia WAWA w audycji poświęconej genealogii, o godz. 8:10 (najwyższa słuchalność) wyemitowano wywiad z Marcinem Forkiewiczem h. Sas, Sekretarzem Związku Szlachty Polskiej, który opowiedział dlaczego warto znać swoje korzenie.
17 lipca 2006 "Gazeta Krakowska" "I tylko dawnej szlachty mi szkoda". Wywiad z Norbertą Tenderą z Mocarskich, Prezesem krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
21 lipca 2006 "Gazeta Wyborcza". Wrocław. Magazyn Wieża Ciśnień Wanda Dybalska "Szlachcic znów jest modny" (Rozmowa z Członkami wrocławskiego Oddziału Zwiazku Szlachty Polskiej)
2 sierpnia 2006 "Gazeta Współczesna" Kazimierz Radzajewski "Święto wsi" (O Pierwszym Zjeździe Wiszowatych herbu Awdaniec i Pierzchała, współorganizowanym przez ZSzP)
16 sierpnia 2006 "Gazeta Współczesna" Kazimierz Radzajewski "Dumny Ród. Światowy zajazd szlachty na Wiszowate"
19 sierpnia 2006 "Express Bydgoski". Magazyn Extra. Maciej Kosobucki "Żyją wśród nas potomkowie znamienitych rodów"
20 sierpnia 2006 Wiadomości TVP W głównym wydaniu "Wiadomości" o godz. 19:30 pojawiła się wypowiedź Prezesa Oddziału Związku we Wrocławiu, Pana Mieczysława Kopcia oraz pełny podpis z nazwą "Związek Szlachty Polskiej"
19 października 2006 "Echo Miasta". Warszawa. Marcin Jelec "Szlachetne zamiary" Rozmowa z Henrykiem hr. Grocholskim, Sekretarzem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie
27 października 2006 TVP3 Wrocław W popołudniowym wydaniu dziennika "Fakty" we wrocławskim oddziale telewizji TVP3. Prezes Oddziału Związku we Wrocławiu Pan Mieczysław Kopeć opowiedział o Związku Szlachty Polskiej przy okazji właśnie odbywającego się zjazdu szlachty pochodzenia śląskiego
18 listopada 2006 "Gazeta Współczesna" (ibiz) "Białystok: Spotkanie Związku Szlachty Polskiej"
1 grudnia 2006 "Dziennik Bałtycki" Beata Jajkowska "Matka Boska nie była księdzem". Rozmowa z ks. Adamem Bonieckim. Autorka pyta ks. Bonieckiego o Związek Szlachty Polskiej.
29 grudnia 2006 "Dziennik Bałtycki". Magazyn weekendowy "Rejsy". Beata Jajkowska "Ludzie zatrzymani w czasie" Artykuł o Związku Szlachty Polskiej
14 i 15 stycznia 2007 TVP Program 1 Emisja programu Telewizji Polskiej "Sekrety Rodzinne" z udziałem delegacji Związku Szlachty Polskiej.
27 kwietnia 2007 "Dziennik Łódzki" Magdalena Hodak "Zabawa w elitę" Relacja z imprezy pseudomonarchistów z krytycznym komentarzem Prezesa Związku Szlachty Polskiej
16 czerwca 2007 "Rzeczpospolita". Dodatek "Plus Minus" Maja Narbutt "Sekrety i kłamstwa". Rozmowa z Tomaszem Lenczewskim, genealogiem, konsultantem genealogicznym Związku Szlachty Polskiej.
18 lipca 2007 Telewizja SUPER STACJA, Warszawa Sekretarz Związku, Pan Marcin Forkiewicz w wejściu na żywo, podczas połączenia ze studiem na gdańskiej starówce udzielił wywiadu na temat Związku Szlachty Polskiej
19 lipca 2007 Radio dla Ciebie, Warszawa Podczas "debaty ekologicznej" zorganizowanej na antenie "Radia dla Ciebie" przy współudziale Członka Związku Pana Piotra hr. Łosia, pojawiła się informacja o Związku Szlachty Polskiej
24 sierpnia 2007 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Jacek Deptuła Po nich tylko "Potop"
11 września 2007 Fakty TVN W głównym wydaniu ogólnopolskiego dziennika informacyjnego telewizji TVN "Fakty" wystąpił prezes Związku Szlachty Polskiej p. Marcin M. Wiszowaty
2008 Hanna Malicka, Szlachta Polska – Czas Teraźniejszy [m.in. rozmowa z Andrzejem Boguckim], Esej przygotowany pod kierunkiem naukowym dr. Marka Chamota, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Społeczno – Ekonomiczny, Kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: integracja europejska w kulturze, Bydgoszcz 2008.
27 stycznia 2008 Telewizja Białystok W głównym wydaniu wiadomości TVP3 Białystok "Obiektyw" w relacji z obchodów 145 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego wystąpili członkowie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Białymstoku: p. Łukasz Lubicz-Łapiński i p. Janusz Władyczański
6 lutego 2008 "Tygodnik Ostrołęcki" Andrzej Mierzwiński "Czym się Waszmość pieczętujesz"
7 lutego 2008 Wiadomości POLSAT W głównym wydaniu ogólnopolskiego dziennika informacyjnego telewizji POLSAT "Wydarzenia" wystąpił Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie p. Henryk hr. Grocholski
28 lutego 2008 Radio Weekend W "Wiadomościach Kulturalnych" na falach rozgłośni Radio Weekend dwukrotnie zagościł Związek Szlachty Polskiej (9:30 i 15:30). Powodem była inauguracja działalności Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach i zorganizowana przez tamtejszego Reprezentanta Związku p. Tomasza Cisewskiego - promocja "Herbarza szlachty kaszubskiej" P. Pragerta.
3 marca 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Maria Eichler Szukaj przodków w herbarzu. Związek Szlachty Polskiej zaprosił na spotkanie i promocję kolejnego tomu herbarza szlachty kaszubskiej
marzec 2008 Herold - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Gdańska Relacja z wizyty delegacji Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej u Prezydenta Miasta Gdańska
4 marca 2008 Wiadomości TV Biznes W głównym wydaniu dziennika informacyjnego telewizji TV Biznes wystąpili jednocześnie: Prezes Zarządu Głównego Związku p. Marcin M. Wiszowaty w Gdańsku i Prezes Oddziału Związku w Warszawie p. Henryk hr. Grocholski w Warszawie
6 marca 2008 Tygodnik Czas Chojnic Anna Maria Zdrenka "Zaściankowa, ale z tożsamością. O szlachcie kaszubskiej i jej herbach" Relacja ze spotkania z autorem "Herbarza szlachty kaszubskiej" p. Przemysławem Pragertem, zorganizowanego przez Związek Szlachty Polskiej w Chojnicach
21 marca 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Rozmowy "Pomorskiej": "Herbowe towarzystwo" rozmowa z Tomaszem Cisewskim regionalnym reprezentantem Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach
22-24 marca 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Maria Eichler Kaszubski szarak ale herbowy O promocji herbarza kaszubskiego w Chojnicach i o Związku Szlachty Polskiej w ogólności.
27 marca 2008 Fakty TVN W głównym wydaniu ogólnopolskiego dziennika informacyjnego telewizji TVN "Fakty" wystąpił prezes Związku Szlachty Polskiej p. Marcin M. Wiszowaty
lato 2008 Naji Gòchë (Magazyn Regionalny Społeczno Kulturalny) nr 4(37) Tomasz Cisewski "Dni Rytla" Tomasz Cisewski "Zjazd rodziny Ossowskich''
20 sierpnia 2008 "Nasz Dziennik" "Twierdza polskości wraca do życia". Wywiad z Panem Waldemarem Rekściem herbu Leliwa Członkiem Związku Szlachty Polskiej
27sierpnia 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) Maria Eichler "Po Zjeździe Ossowskich. Całkiem miła gromadka".
24 września 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) "Szlachta w bibliotece".
5 grudnia 2008 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) "Szlachta na dyżurze"
17-18 stycznia 2009 "Nasz Dziennik" "Sąd nad zamkiem". List otwarty Zarządu Głównego ZSzP do Marszałka Województwa Mazowieckiego w obronie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
15 stycznia 2009 "Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz-Chojnice-Toruń-Brodnica-Włocławek-Grudziądz) "Szlachta się spotyka. Marzy się oddział"
28 kwietnia 2009 "Rzeczpospolita" Marcin Rafałowicz "Niemieckie nazwisko to problem", Wywiad z Panem Adamem Pszczółkowskim, Prezesem Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
"Wprost" Numer: 23/2009 (1378) "Sikorski w kontuszu?" Michał Niemirowicz-Szczytt , członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com