Kronika

 

Kronika 1995

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ  1995


Pierwszą oficjalną inicjatywą Związku, inaugurującą jego działalność, była Sesja Naukowa pt. ”Jedynie prawda jest ciekawa – w dziesiątą rocznicę śmierci Józefa Mackiewicza". Sesja odbyła się 28 stycznia 1995 roku w dworku hrabiów Sierakowskich herbu Ogończyk w Sopocie.
1 Sprawozdanie - Sesja Naukowa 28.01.95