Kronika

 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2000 roku

Sprawozdanie

z działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

w 2000 roku

Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2000 roku
          W roku 2000 Oddział Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu oprócz działań organizacyjnych, polegających na:
  • informowaniu przez prezesa o aktualnej sytuacji Związku
  • informowaniu o najnowszych publikacjach dotyczących szlachty w kraju i zagranicą, jak też dotyczących historii i genealogii rodzin,
  • zbieraniu składek na pokrycie kosztów technicznych,
  • dyskusji na interesujące tematy,

organizował spotkania z ciekawymi ludźmi. Wśród nich:       

  1. w maju zorganizowaliśmy uroczysty obiad w Pałacyku Radziwiłłów w Antoninie, połączony z wysłuchaniem koncertu szopenowskiego i zwiedzaniem okolicy;
  2. jesienią odbyło się spotkanie z p. dr. Antonim Kuczyńskim, znanym historykiem wrocławskim, poświęcone postaci Bronisława Piłsudskiego h. Kościesza odm. (brata Marszałka) etnografa, badacza ludów Syberii;
  3. gościem jednego z naszych spotkań był prof. dr Marek Górny, wicedyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się heraldyką i genealogią, który przybliżył nam te dwie dziedziny nauki
  4. promocję swojej książki "Spadkobiercy niepokornych" nagrodzonej za ciekawe ujęcie tematu, przeprowadził w styczniu 2001 roku prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, przekazując nam sporo ciekawych informacji z historii II Rzeczypospolitej.

 Na kolejnych spotkaniach członków Oddziału p. prof. Winkler przedstawił dzieje swojego rodu w czasach zamierzchłych i współczesnych. Podobną informację przekazała nam również pani Cygańska-Wiland.
        

             Prezes Oddziału reprezentował członków na kilku uroczystych zebraniach Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Na ostatnim w roku spotkaniu "opłatkowym" byli także wszyscy członkowie naszego
Oddziału.   

                                                                                                       Mieczysław Kopeć h. Kroje
                                                                                                                Prezes Oddziału
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com