Kronika

 

10 września 2007 r., Udział delegacji Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w inauguracji Konfederacji Spiskiej i spotkaniu z JKW księciem Albertem von Sachsen Herzog zu Sachsen

Na zaproszenie p. Jana Skowery, redaktora i wydawcy pisma "Herald" oraz wicemarszałka Konfederacji Spiskiej członkowie Oddziału Związku we Wrocławiu: W. Państwo: Mieczysław Kopeć, Henryk Orłowski i Ilona Sapińska uczestniczyli w powołaniu Starostwa Wrocławskiego tej organizacji, która stawia sobie za cel "....domowi saskiemu, którego przodkowie nasi koronę Ojczyzny naszej przekazywali ponownie ją przekazać, a seniora rodu Wettynów na tron polski powołać zgodnie z art. VII Konstytucji 3-go Maja z 1791 r."

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w Kościele uniwersyteckim, którą celebrował ks. bp Jan Kopiec z Opola w asyście kilku księży. Ze względu na obecność gości z Niemiec: JKW księcia Alberta z małżonką i innych osób, niektóre  fragmenty liturgii były czytane po niemiecku.
Następnie odbyła się sesja naukowa w auli Ossolineum w której uczestniczyli m.in: J. E. Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski, prawosławny Metropolita Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Jeremiasz, ks. biskup Jan Kopiec (który wygłosił odczyt o Unii Polski z Saksonią), przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego, p. Janusz Korwin-Mikke, starostowie południowych powiatów Polski, poseł na Sejm p. W. Kilian, kanclerz Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie Włodzimierz Krysiak, profesorowie z Polski i Niemiec, przedstawiciele arystokracji: Juliusz ks. Czartoryski i Michał ks. Radziwiłł.
Rozpoczynając sesję wicemarszałek Jan Skowera powitał zebranych wymieniając niektórych z nazwiska i funkcji (m.in. autora tych słów). Przedstawił ogólne tezy Konfederacji Spiskiej, poinformował o projekcie założenia fundacji mającej na celu restaurację pałacu Wettynów w Szczodrem pod Wrocławiem gdzie miałby powstać Ośrodek Współpracy Polsko-Saskiej.
Po wykładzie J. E. ks. bpa J. Kopca głos zabrał JKW książę Albert von Sachsen Herzog zu Sachsen, który wygłosił referat o historii stosunków śląsko-saksońskich. Zakończył go słowami:"nasze zadanie polega na włączeniu w proces integracji europejskiej historycznych związków między Saksonią a Śląskiem, bowiem przyszłość naszego kontynentu stanowi dla nas wszystkich w XXI wieku bardzo ważne zadanie..."
Książę Albert urodził się w 1935 r. w Bambergu jako wnuk ostatniego króla Saksonii Fryderyka Augusta III panującego w tym kraju do 1918 r. Był bezpośrednim potomkiem Augusta III Sasa króla Polski do 1763 r. Do 1942 r. ks. Albert mieszkał wraz z rodzicami w Szczodrem. Dr filozofii studiował historię, ekonomię i socjologię. Nauczyciel akademicki, autor wielu książek, rozpraw i artykułów na temat historii własnego rodu, Bawarii, Saksonii. Bardzo aktywnie działa na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego.
Dalszymi punktami programu spotkania były:  koktajl, konferencja prasowa (podczas której Książę Albert stwierdził, że jest za stary aby być królem), uroczysty obiad na cześć JKW i bankiet.
Prezes Oddziału Związku we Wrocławiu złożył wyrazy uszanowania parze książęcej i wręczył najnowszy numer "Verbum Nobile" oraz informację o Związku Szlachty Polskiej.

Mieczysław Kopeć h. Kroje
Prezes
Oddziału ZSzP we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com