Kronika

 

12-13 maja 2007, IV Zebranie przedstawicieli władz Związku, reprezentantów regionalnych i Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej

Tradycyjne, wiosenne, IV już spotkanie struktur centralnych i regionalnych Związku Szlachty Polskiej odbyło się siedzibie Zarządu Głównego Związku, w Gdańsku w dniach 12 - 13 maja 2007 r. Wśród uczestników znaleźli się Państwo:

Marcin Michał Wiszowaty h. Roch (Prezes Związku), Marcin Forkiewicz h. Sas (Sekretarz Związku), Jadwiga Kopeć h. Szeliga (Skarbnik Związku), Witold Forkiewicz h. Sas (Członek Zarządu Głównego), Waldemar Malinowski h. Pobóg (Członek Zarządu Głównego), 
Andrzej Bogucki h. Awdaniec
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Przedstawiciel Regionalny Związku w Bydgoszczy), Wiktor Chotkowski h. Ostoja(Członek Zarządu Oddziału w Gdańsku), Edmund Dobrowolski h. Świeńczyc (Członek Komisji Rewizyjnej), Krystyna Gorzechowska h. Ogończyk (Skarbnik Oddziału w Gdańsku), Henryk hr. Grocholski h. Syrokomla odm. (Wiceprezes Oddziału w Warszawie), Siegfried von Janowski h. Janowski (Przedstawiciel Regionalny Związku w Niemczech - Luebeck), Andrzej Kopeć h. Kroje (Prezes Oddziału w Gdańsku), Łukasz Lubicz-Łapiński h. Lubicz (Prezes Oddziału w Białymstoku),Sławomir Nieciecki h. Poraj (Przedstawiciel Regionalny Związku w Olsztynie). Barbara Thun h. Thun (Sekretarz Oddziału w Gdańsku), Adam A. Pszczółkowski h. Szeliga (Członek Zarządu Oddziału w Płocku), Ryszard Tatomir h. Sas (Sekretarz Oddziału w Krakowie), Antoni Wiszowaty h. Roch (Członek Zarządu Oddziału w Białymstoku), Ryszard Wiszowaty h. Roch (Członek Komisji Rewizyjnej).

DZIEŃ PIERWSZY: 12 maja 2007 (sobota)

Zebranie otworzył o godzinie 11:30, Prezes Związku Pan Marcin M. Wiszowaty, który przedstawił program spotkania wręczony w formie pisemnej uczestnikom. Postanowiono, że po każdym punkcie programu odbędzie się krótka część dyskusyjna. Wobec napiętego porządku obrad i nikłych szans na jego wyczerpanie Prezes uspokoił zebranych, że większość tematów ma charakter informacyjny. Zarząd Główny, wobec wytworzenia się cennej praktyki dwóch rocznych spotkań władz Związku - pragnie uczynić ze spotkań wiosennych, organizowanych przez władze centralne - prezentację tematów i założeń dyskusji, a podczas spotkań jesiennych, w siedzibie kolejnych oddziałów - poruszać zagadnienia szczegółowe, po ich przedyskutowaniu wśród członków Związku.

Tradycyjnie, na początek - podpisano i podpieczętowano lakowymi pieczęciami ozdobną listę uczestników zebrania.

Pierwszym punktem programu była prezentacja makiety najnowszego wydania "Verbum Nobile" - wiernie oddającej formę i treść z dawna oczekiwanego wydania naszego czasopisma. Niestety, wyjątkowo "długi weekend" o kilkanaście dni wydłużył proces druku, ale już w początkach czerwca, nr 16 "Verbum Nobile" ujrzy światło dzienne. Takie nowości jak 150 stron oraz kolorowa okładka od razu zwracają uwagę na duży postęp w rozwoju wydawnictwa. Wnętrze numery to większa niż dotąd porcja artykułów na wysokim, naukowym poziomie. Nie zabrakło kroniki Związku oraz materiałów o popularyzatorskim charakterze. Do stałych elementów pisma należeć będzie dział konferencyjny, w którym ogłaszać będziemy referaty z wybranych sesji organizowanych przez Związek. Pojawia się również dział "Szlachta w dawnej fotografii". Zapowiedziano, że pismo od tego numeru staje się rocznikiem i będzie ukazywać się raz w roku, właśnie na przełomie maja i czerwca, aby umożliwić jego prezentację podczas wiosennego zebrania władz Związku.

Po przerwie, Prezes przybliżył zebranym historię, cele i działalność CILANE, czyli "Komisji d/s Informacji i Kontaktów Europejskich Stowarzyszeń Szlacheckich" ("La Commission d`Information et de Liaison Associations de Noblesse d`Europe”). Związek Szlachty Polskiej interesuje się działalnością CILANE od wielu lat. Rozważa również podjęcie współpracy i nawiązanie bliższych kontaktów. Prezes Związku przedstawił historię pierwszych kontaktów oraz propozycje dalszych działań władz centralnych i lokalnych Związku w tym kierunku.

Następnym punktem programu była prezentacja założeń Zarządu Głównego dotyczących działalności wydawniczej Związku. Jednym z pierwszych projektów edytorskich ma być opracowanie źródłowe dotyczące prawa szlacheckiego na przestrzeni wieków. Wstępna redakcja została już przygotowana. Zebrani, w tym p. Adam A. Pszczółkowski przedstawili propozycje godnych rozważenia publikacji zarówno wydawnictw źródłowych, jak i cennych reprintów.

Około godziny 15:00 goście udali się na obiad do słynnej gdańskiej Restauracji "U Kubickiego", której początki sięgają czasów Wolnego Miasta Gdańska.

Po obiedzie i powrotnym spacerze wzdłuż pobrzeża Motławy rozpoczęła się druga część obrad. W nawiązaniu do poprzedniego wątku Sekretarz Związku, Pan Marcin Forkiewicz zaprezentował kolejną, zrealizowaną inicjatywę Zarządu Głównego, a mianowicie "Informator Adresowy Członków Związku Szlachty Polskiej". Jest to wydawnictwo wzorowane na podobnych publikacjach popularnych szczególnie w okresie międzywojennym, ale również wcześniej. Ma służyć ułatwieniu kontaktów między członkami Związku. Sekretarz, będący jednocześnie Redaktorem Naczelnym "Informatora" objaśnił założenia wydawnicze, poinformował, że będzie się on ukazywał co roku, pod koniec pierwszego kwartału, prezentując dane o członkach Związku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Koszt Informatora będzie pokrywany ze składek członkowskich, a dystrybucja odbywać się będzie, podobnie jak w przypadku "Verbum Nobile" za pośrednictwem Oddziałów Związku. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem i pochwałą.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja przez Prezesa Związku koncepcji Kodeksu Honorowego Związku Szlachty Polskiej wraz z regułami funkcjonowania i organizacją Stałego Sądu Honorowego, którego powołanie zaproponował. W tym celu Prezes omówił skrótowo ideę, podstawowe założenia oraz genezę kodeksów honorowych, sposób funkcjonowania sądów honorowych w Polsce międzywojennej i współcześnie (głównie na przykładzie korporacji akademickich i korpusu oficerskiego). Wyraźnie oddzielono zagadnienia postępowania honorowego i pojedynkowego, które jakkolwiek nie wykluczają się - na ogół są ze sobą niesłusznie mylone. Wobec zaakceptowania idei przez zgromadzonych - zapowiedziano stworzenie spójnej kodyfikacji postępowania honorowego i sądu honorowego Związku Szlachty Polskiej.

Zbliżający się nieubłaganie wieczór zmusił zebranych do szybkiego zamykania obrad. Przed ich końcem udało się jeszcze zaprezentować nową, zaktualizowaną formę ankiety kandydackiej do Związku Szlachty Polskiej oraz nową, ozdobną wersję Deklaracji Członkowskiej, która odtąd opatrywana będzie pieczęciami lakowymi Prezesa i Sekretarza Związku. Jest to reakcja na liczne prośby Członków Związku o nadanie Deklaracji formy bardziej ozdobnej.

Wśród tematów organizacyjnych poruszono przede wszystkim kwestie finansowo-skarbowe. Niestety nie udało się poruszyć wątku ceremoniału Związku Szlachty Polskiej. Jeden z elementów tego tematu - kwestię sztandarów oddziałowych Związku - postanowiono przełożyć na dzień następny.

Po krótkiej przerwie i odświeżeniu się - goście udali się na przedstawienie operowe "Tosca" Giacomo Pucciniego w wykonaniu solistów oraz Chóru i Orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku pod batutą Tadeusza Kozłowskiego.

W tytułowej roli mogliśmy podziwiać Magdalenę Barylak - świetną zarówno wokalnie jak i aktorsko. Rola Flory Toski jest jedną z popisowych w repertuarze artystki.

DZIEŃ DRUGI: 21 maja 2006 (niedziela)

Spotkanie otwarto ok. godz. 10.00.

Tradycyjnie miało ono charakter odformalizowany i odbywało się w mniejszych grupach. Przy kawie i herbacie wymieniano informacje z bieżącej działalności Związku i doprecyzowywano wątki poruszone w dniu poprzednim.

Jednym z ciekawszych tematów, które zainteresowały wszystkich obecnych było zagadnienie modyfikacji wzoru sztandarów Związku (Zarządu Głównego i oddziałów) w oparciu o herby dawnych ziem Rzeczypospolitej. Swoją koncepcję przedstawił p. Łukasz Lubicz-Łapiński z udziałem p. Waldemara Malinowskiego.

Pan Wiktor Chotkowski mający doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego przedstawił plusy i minusy tej działalności i ogólną analizę ekonomiczną odliczenia 1% podatku, pod kątem jej przydatności dla Związku Szlachty Polskiej. Pomysł, aby Związek stał się organizacją pożytku publicznego, odrzucony przed rokiem jako przedwczesny - i tym razem postanowiono odłożyć, nie rezygnując jednak zeń zupełnie.

Zebranie zakończono po godz. 15.00. Gospodarzem następnego zebrania, jesienią, będzie Oddział Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.

19 VII 2007
Marcin M. Wiszowaty
fot. Henryk hr. Grocholski

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com