Kronika

 

21-23 czerwca 2007 r., Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu W. Pan Mieczysław Kopeć herbu Kroje otrzymał godność kawalera Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie

Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
W. Pan Mieczysław Kopeć herbu Kroje
otrzymał godność kawalera Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie
(Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolimytani)
Kraków-Łagiewniki, 21-23 czerwca 2007

W dniach 21-23 czerwca 2007r odbyła się kolejna inwestytura duchownych, kawalerów i dam Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH). Do Zakonu przyjęto m.in. ks. bpa gen. Tadeusza Płoskiego - biskupa polowego Wojska Polskiego, ks. bpa Jana Zająca z Krakowa, p. prof. dr. hab. Kazimierza Furtaka - prorektora Politechniki Krakowskiej, p. prof. dr. Teresę Malecką - prorektora Akademii Muzycznej w Krakowie, kilku księży profesorów, lekarzy i inżynierów - osoby zasłużone dla Kościoła i Kraju.
Główna uroczystość odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ks. bp Skucha (Członek Zakonu) dokonał obrzędu w obecności przybyłych na tę uroczystość: Gubernatora Generalnego Zakonu Pier Luigi Parola i Generalnego Zwierzchnika Zakonu księcia Petera Wolff-Metternicha.
W czasie uroczystej mszy z udziałem wiernych, celebrans założył księżom dystynktoria i mucety (stroje). Kawalerowie po dotknięciu ostróg zostali pasowani mieczem, a zwierzchnik założył im stroje zakonne i dystynktoria. Damom Zakonu założono dystynktoria i welony. Wszyscy nowoprzyjęci złożyli uroczystą przysięgę.

Zakon powstał podczas pierwszej wyprawy krzyżowej ponad 900 lat temu i był pierwszym na Ziemi Świętej. Kolejnymi były Zakony: Joannitów,Templariuszy i Krzyżacy (jak zwano ich w Polsce). Obecnie w Polsce jest 160 członków Zakonu Grobu Bożego, a na świecie, w różnych krajach - ponad 20.000. Wielki Mistrz kard. Carlo Furno rezyduje w Watykanie, Wielki Przeor Michel Sabbah Patriarcha Katolicki Jerozolimy - tamże. W Polsce zwierzchnikiem jest prof. dr hab. J. W. Szyszkowski, a Wielkim Przeorem ks. prymas kard. Józef Glemp, funkcję Kanclerza pełni mgr inż. W. Krysiak.

Niżej podpisany został przyjęty do Zakonu w 2004 r. jako Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu i na znak szlachectwa, zgodnie ze statutami Zakonu, nosi dystynktorium przyozdobione rodowym herbem Kroje.

Mieczysław Kopeć herbu Kroje
Prezes Oddziału
Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com