Kronika

 

24 marca 2007 r., Otwarcie Centrum Kultury Tatarów Polskich im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku - wznowienie działalności po remoncie.

24 marca 2007 roku członkowie Zarządu Głównego Związku wraz z liczną delegacją gdańskiego Oddziału Zwiazku Szlachty Polskiej gościli na zaproszenie Związku Tatarów RP w uroczystej inauguracji siedziby Centrum Kultury Tatarów Polskich im. Leona Kryczyńskiego.

Wiosenna aura była dla organizatorów łaskawa eksponując walory pięknego otoczenia Centrum - parku oruńskiego, którego początki sięgają końca XVI wieku i wiążą się z nazwiskami najzamożniejszych gdańskich patrycjuszy. Okres napoleoński położył kres świetności parku, odbudowanego dopiero przez córkę nowego właściciela Emilię Hoene, która w 1919 r. przekazała park gdańszczanom. Park stał się w okresie międzywojennym popularnym miejscem rozrywki i rekreacji. Do dzisiaj jest miejscem urokliwym i chętnie odwiedzanym. Urzeka malowniczą aleją czterdziestu lip, stawami położonymi na różnych wysokościach, wodospadem oraz zabytkowym dworkiem z XIX stulecia, który mieści dzisiaj przedszkole.

Program uroczystości obfitował w atrakcje. O godzinie 11:15 Prezes Związku Tatarów RP pan Selim Chazbijewicz powitał gości. Wśród nich: przedstawicieli Związku Tatarów w Niemczech, Międzynarodowego Związku Tatarów z Kazania (Tatarstan), Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z którego środków sfinansowano większość kosztów remontu. O zabranie głosu poproszono również Prezesa Związku Szlachty Polskiej, Pana Marcina Michała Wiszowatego, który dziękując za zaproszenie - wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę między obiema organizacjami oraz wręczył książkę Edwarda Odyńca poświęconą Drużynom Bartoszowym (dar Pana Wiktora Chotkowskiego, Członka Zarządu Oddziału Gdańskiego ZSzP). Pan Prezes Chazbijewicz szczególne podziękowania złożył na ręce pana Jerzego Szahuniewicza i podkreślił jego wielki wkład w organizację i koordynację prac remontowych oraz stałą opiekę nad Centrum. Wśród gości nie mogło zabraknąć delegacji Tatarów z Podlasia.

Kolejnym punktem programu był wykład Pana Selima Chazbijewicza o historii i współczesności polskich Tatarów. Prelegent podkreślił fakt silnego przywiązania Tatarów polskich do idei dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tatarzy czują się spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego i mają świadomość staropolskiego szlachectwa. Poznaliśmy biografię patrona Centrum, Leona Kryczyńskiego. Kryczyński, z zawodu prawnik, był jednym z przywódców przedwojennej wspólnoty Tatarów polskich. Pod koniec lat 20. XX wieku był inicjatorem utworzenia w Wilnie Tatarskiego Muzeum i Archiwum Narodowego oraz publikacji pisma literacko-historycznego pt. "Rocznik Tatarski". W 1935 r. Kryczyński zamieszkał w Gdyni. Pełnił funkcję wiceprezesa sądu okręgowego. Zginął śmiercią męczeńską rozstrzelany przez hitlerowców w lasach Piaśnicy na Pomorzu razem z innymi przedstawicielami polskiej inteligencji.

Po wykładzie gości zaproszono na tradycyjny poczęstunek. Suto zastawione stoły uginały się pod przeróżnymi potrawami. Przyszedł czas na rozmowy. Okazało się, że wśród gości znaleźli się ziemianie z Podlasia (uczestnicy wspólnego z ZSzP spotkania z Prezydentem Białegostoku), a także przedstawicielka charytatywnej Fundacji Tarkowskich herbu Klamry z Warszawy. Miłą rozmowę przeprowadziliśmy z panią dr Dżemilą Smajkiewicz-Murman herbu Mogiła, jedną z najaktywniejszych członkiń gdańskiej wspólnoty tatarskiej, współinicjatorką budowy meczetu w Gdańsku-Oliwie w latach 80.

Po poczęstunku wysłuchaliśmy chóru żeńskiego z Kaliningradu, który zaprezentował tradycyjne pieśni rosyjskie. Na zakończenie - projekcja rosyjskiego filmu dokumentalnego o historii i współczesności Tatarów na świecie. Organizatorzy zaprosili na imprezę plenerową, która odbędzie się latem na terenie Centrum.

Podczas imprezy można było po raz pierwszy obejrzeć nowe, poszerzone wydanie "Herbarza Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego" autorstwa Stanisława Dumina - znawcy i badacza szlachty tatarskiej. Związek Tatarów RP i Związek Szlachty Polskiej planują wspólną organizację promocji książki z udziałem Autora, która odbędzie się w tym roku.

Marcin M. Wiszowaty h. Roch
Prezes
Związku Szlachty Polskiej
fot. Andrzej Kopeć h. Kroje

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com