Kronika

 

Kronika 2007


1 6 stycznia 2007 r., Spotkanie ZSzP i PTZ z Prezydentem Białegostoku
2 7 stycznia 2007 r., spotkanie opłatkowe Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
3 14 stycznia 2007 r., "Sekrety rodzinne" z udziałem przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej
4 18 stycznia 2007 r., Zebranie Gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej "Działalność hospicyjna a wsparcie społeczne"
5 27 stycznia 2007 r., Zebranie członków Oddziału ZSzP we Wrocławiu
6 28 stycznia 2007 r., Wizyta w Muzeum (Wystawa "Nowi Dawni Mistrzowie") Gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
7 30 stycznia 2007 r., Spotkanie białostockiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
8 15 lutego 2007 r., Prelekcja p. Macieja Konopackiego pt. "Tatarzy w dziejach i w świadomości Polaków"
9 17 lutego 2007 r., Wizyta przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej w Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku
10 27 lutego 2007 r., O Tatarach w Rzeczypospolitej i albumie „Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej”
11 7 marca 2007 r., Wykład p. dr. A. Boguckiego "Polskie osadnictwo wojskowe na Kresach II Rzeczypospolitej" i spotkanie Członków Związku Szlachty Polskiej
12 8 marca 2007 r., Wieczór poetycki Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku: poezja Konstancji Benisławskiej (1747-1806)
13 11 marca 2007 r., Spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.
14 24 marca 2007 r., Otwarcie Centrum Kultury Tatarów Polskich im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku - wznowienie działalności po remoncie.
15 31 marca 2007 r., Zebranie Członków Oddziału Związku we Wrocławiu.
16 21 kwietnia 2007 r., Wizyta delegacji Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej w Gdańsku
17 24 kwietnia 2007 r., Spotkanie z Dr. Grzegorzem Ryżewskim - autorem ksiązki „Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż”
18 28 kwietnia 2007 r., Zebranie Członków Oddziału Związku we Wrocławiu
19 12-13 maja 2007, IV Zebranie przedstawicieli władz Związku, reprezentantów regionalnych i Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
20 26 maja 2007 r., Zebranie Członków Oddziału Związku we Wrocławiu
21 27 maja 2007 r., "Spotkania z historią szlachty". Mini konferencja poświęcona szlachcie ziemi nurskiej i szlachcie okolic Ostrowi Mazowieckiej
22 27 maja 2007 r., Odwiedziny u członka Związku - ks. Mariusza Łąckiego w Hucie Kalnej
23 30 maja - 4 czerwca 2007, Wyprawa delegacji Oddziału Związku Szlachty Polskiej na Litwę
24 8 czerwca 2007 r., Obchody 550-lecia przejęcia zamku malborskiego przez Jego Królewską Wysokość Kazimierza Jagiellończyka
25 9-10 czerwca 2007 r., Konferencja naukowa "Dziedzictwo szlachty a turystyka" oraz Zajazd Wysokomazowiecki - z udziałem delegacji Związku Szlachty Polskiej
26 17 czerwca 2007 r., Uroczystość 55-lecia kapłaństwa członka Związku - ks. mjr. Stanisława Kalinowskiego
27 21-23 czerwca 2007 r., Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu W. Pan Mieczysław Kopeć herbu Kroje otrzymał godność kawalera Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie
28 13-15 lipca 2007 r.. I Towarzyski Zjazd Członków Związku Szlachty Polskiej
29 28 lipca 2007 r., IX Zjazd Kaszubów i Jarmark Kaszubski z udziałem kaszubsko-szlacheckiego namiotu Związku Szlachty Polskiej
30 czerwiec - lipiec 2007 r., Czerwcowe i lipcowe spotkania oddziału Związku w Gdańsku - relacja z wycieczki na Maltę i prace nad wytyczeniem tematycznych tras turystycznych śladami kultury szlacheckiej
31 29 sierpnia 2007 r., Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej gościł z wizytą u Pana Wojciecha Bonisławskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku
32 8-9 września 2007 r., Towarzyskie Spotkanie Szlachty Polskiej w uroczym Eifel
33 10 września 2007 r., Udział delegacji Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w inauguracji Konfederacji Spiskiej i spotkaniu z JKW księciem Albertem von Sachsen Herzog zu Sachsen
34 11 września 2007 r., Wizyta w biurze Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Pana Andrzeja Trzeciaka, kierownika Muzeum Tradycji Szlacheckich w Waplewie Wielkim, Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku
35 14 września 2007 r., Prezes i Sekretarz Związku odwiedzili malowniczo położone Kretowiny na Mazurach - miejsce Pierwszego Zjazdu Rodu Gosiewskich herbu Ślepowron, rozpoczynającego się nazajutrz
36 15 września 2007 r., "Szlachcic polski w Gdańsku". Prezentacja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2007
37 15 września 2007 r., Spotkanie wyborcze w Oddziale Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. Dokonano wyboru władz na nową kadencję. Nowy Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Pana Henryka hr. Grocholskiego przedstawił swoje plany na przyszłość
38 27 września 2007 r, IX Rocznica powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
39 2 października 2007 r., Nowy Skarbnik Związku Szlachty Polskiej
40 6-7 października 2007 r., V Zebranie przedstawicieli władz Związku, reprezentantów regionalnych i Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
41 19 października 2007 r., Promocja II Tomu "Herbarza Szlachty Kaszubskiej" Pana Przemysława Pragerta
42 11 listopada 2007 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie z okazji Święta Niepodległości
43 30 listopada 2007 r., Sesja naukowa "Waplewo - dziedzictwo odzyskane" i podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy Muzeum Tradycji Szlacheckiej - Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku i Zarządem Głównym Związku Szlachty Polskiej
44 31 grudnia 2007 r., Spotkanie Członków Związku Szlachty Polskiej