Kronika

 

Kronika 2008

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2008

1 31 grudnia 2007 - 1 stycznia 2008, Kaleń. Zabawa Sylwestrowa w Pałacu w Kaleniu z udziałem Gospodarzy i Członków ze Związku Szlachty Polskiej.
2 9 stycznia 2008, Bydgoszcz Wykład z okazji 145 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Bydgoszczy.
3 19 stycznia 2008, Warszawa.- Krzysztof Zanussi - "Goście Związku Szlachty Polskiej"
4 26 stycznia 2008, Wrocław Spotkanie opłatkowe szlachty Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
5 27 stycznia 2008, Drohiczyn. Uroczyste obchody 145 rocznicy Powstania Styczniowego
6 30 stycznia 2008, Sopot Powstanie VII Oddziału Związku Szlachty Polskiej z siedzibą w Sopocie.
7 2 lutego 2008, Gdańsk Wizyta członków gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Muzeum Etnograficznym.
8 10 lutego 2008, Kraków Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.
9 18 lutego 2008, Gdańsk Delegacja Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej gościła z wizytą u Prezydenta Miasta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza.
10 21 lutego 2008, Sopot Delegacja Zarządu Oddziału Związku w Sopocie spotkała się z Prezydentem Miasta Sopotu, Panem Jackiem Karnowskim.
11 23 lutego 2008., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
12 28 lutego 2008, Chojnice Inauguracja działalności Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach. Spotkanie z Autorem "Herbarza Szlachty Kaszubskiej", p. Przemysławem Pragertem.
13 29 lutego 2008, Gdańsk Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku w Gdańsku. Wybrano nowe władze.
14 9 marca 2008, Kraków Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.
15 5 kwietnia 2008, Wrocław Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z J.E. ks. kard. Henrykiem Gulbinowiczem herbu Gryf.
16 12 kwietnia 2008 r., Spotkanie z dr. Maciejem Rydlem i prelekcja pt. "Jam Dwór Polski"
17 12 kwietnia 2008 r., Seminarium genealogiczne "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich"
18 13 kwietnia 2008 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
19 5-13 kwietnia 2008 r., Członków Związku Szlachty Polskiej z Bydgoszczy i okolic wyprawa na Inflanty!
20 3 maja 2008 r., Obchody 217 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Gdańsku z udziałem Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
21 9-11 maja 2008 r., VI Ogólnopolskie Spotkanie Władz Związku Szlachty Polskiej
22 19 maja 2008 r., Wizyta władz Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku u Prezydenta Miasta Gdańska
23 29 maja 2008 r., Spotkanie autorskie ze Stanisławem Załuskim Prezesem Honorowym PTZ (Oddział ZSzP w Gdańsku)
24 6 czerwca 2008 r., Spotkanie Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach
25 13-14 czerwca 2008 r., V Zamkowe Spotkanie Genealogów z Polski i Zagranicy z udziałem delegacji Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
26 21 czerwca 2008 r., "Dzień Szlachecki" z udziałem delegacji Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
27 25 czerwca 2008 r., Wizyta delegacji Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku u Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego
28 28 czerwca 2008 r., Spotkanie Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach
29 3 sierpnia 2008 r., Wizyta Reprezentanta ZSzP w Chojnicach w Dworze Wybickich h. Rogala w Będominie, siedzibie Muzeum Hymnu Narodowego
30 6 lipca 2008 r., Obchody Dni Rytla z udziałem delegacji i stoiska Związku Szlachty Polskiej
31 13 lipca 2008 r., Spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
32 14 sierpnia 2008 r., Zjazd Rodziny Ossowskich herbu Prus I z udziałem delegacji Związku Szlachty Polskiej
33 23-24 sierpnia 2008 r., VIII Zjazd Rodziny Kiedrowskich herbu Lew z udziałem delegata Związku Szlachty Polskiej
34 6-7 września 2008 r., Doroczny Zjazd Szlachty Polskiej w Niemczech
35 11 września 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
36 13 września 2008 r., Debata oksfordzka pt. "Ta izba wolałaby króla od prezydenta" zorganizowana przez Towarzystwo Debat Oksfordzkich z udziałem Prezesa Związku Szlachty Polskiej WPana Marcina Michała Wiszowatego
37 12-14 września 2008 r., II Spotkania na Gochach - krainie szlachty kaszubskiej z udziałem Reprezentanta Związku Szlachty Polskiej z Chojnic
38 20 września 2008 r., Wklad O. Gdańskiego w obchody EDD 2008
39 26 września 2008 r., Spotkanie Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach
40 18 października 2008 r., Walne Zebranie Delegatów Związku Szlachty Polskiej. Wybory nowego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
41 29 listopada 2008 r., Zebranie członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP
42 12 grudnia 2008 r., Wizyta w klasztorze po-cysterskim w Gdańsku Oliwie
43 29 grudnia 2008 r., Spotkanie opłatkowe ZSzP w Gdańsku