Kronika

 

Kronika 2009

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2009

1 3 stycznia 2009 r., Chojnice Spotkanie Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach.
2 14 stycznia 2009 r., Kraków - Spotkanie opłatkowe w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
3 11 stycznia 2009 r., Wrocław Spotkanie opłatkowe we Wrocławiu.
4 21 lutego 2009 r., Bydgoszcz Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.
5 27 lutego 2009 r., Wrocław 27 lutego 2009 r., Wrocław Zebranie członków Oddziału Wrocławskiego ZSzP.
6 26 marca 2009 r., Gdańsk Zebranie członków Oddziału Gdańskiego ZSzP.
7 2 kwietnia 2009 r., Gdańsk. Zebranie członków Oddziału Gdańskiego ZSzP.
8 6 kwietnia 2009 r., Bydgoszcz Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy.
9 17 kwietnia 2009 r., Chojnice Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Chojnicach.
10 25 czerwca 2009r., Gdańsk. Zebranie członków Oddziału Gdańskiego ZSzP.
11 7 maja 2009 r., Warszawa Wystąpienie Pana Henryka hr. Grocholskiego, Prezesa Związku Szlachty Polskiej w Ośrodeku KARTA
12 26 października 2009 r., Sympozjum z okazji 5-lecia istnienia Krakowskiego Oddziału ZSzP
13 29 października 2009, o zabytkach Kowieńszczyzny na spotkaniu Oddziału ZSzP we Wrocławiu
14 11 listopada 2009 r., Święto Niepodległości w Chojnickim Oddziale ZSzP
15 11 listopada 2009 r., Symboliczna wiązanka od Związku Szlachty Polskiej na Grobie Nieznanego Żołnierza
16 Katyński rok 2010
17 14 listopada 2009 r., Konkurs Moniuszkowski. Karolina Kuklińska laureatką
18 20 listopada 2009 r., genealogia genetyczna Y-DNA na spotkaniu zorganizowanym przez Oddział ZSzP w Białymstoku
19 28 listopada 2009 r., o szlachciankach z Kotlic i szlacheckich numizmatach z Mennicy Polskiej na zebraniu Oddziału ZSzP w Warszawie
20 28 listopada 2009 r., o kontradmirale Józefie Unrugu na spotkaniu Oddziału ZSzP we Wrocławiu
21 6 grudnia 2009 r., spotkanie członków i sympatyków Związku Szlachty Polskiej w Londynie
22 9 grudnia 2009, spotkanie opłatkowe Gdańskiego Oddziału ZSzP
23 12 grudnia 2009 r., przedświąteczne spotkanie Warszawskiego Oddziału ZSzP
24 13 grudnia 2009 r., o polskiej szlachcie w brytyjskim radiu
25 10-lecie działalności Wrocławskiego Oddziału ZSzP w relacji założyciela i Prezesa Oddziału, pana Mieczysława Kopcia h. Kroje