Kronika

 

21 maja 2011 r. odbył się II Sejmik Szlachty Pomorza i Kujaw

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy i właściciele dworu w Balinie-Wyrębie k/ Rypina w dniu 21 maja 2011 r. zorganizowali we dworze w Balinie II Sejmik Szlachty Pomorza i Kujaw.

Trzeba zaznaczyć na początku, że na spotkanie integracyjne było zaproszonych wielu gości spoza województwa. Na Sejmik przybyli również przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej z Oddziałów: Bydgoszczy, Chełma Lubelskiego, Warszawy i Wrocławia. Różnorodność osób przybyłych uczestniczących w zwiedzaniu Ziemi Dobrzyńskiej wynikała z tego , że Zarząd Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy na zebraniu w dniu 31 stycznia 2011 r. podjął decyzję o wspólnym zorganizowaniu spotkania rodzinnego członków Związku Szlachty Polskiej wraz z przedstawicielami z zaprzyjaźnionych ideowo środowisk szlachecko – ziemiańskich i patriotycznych: Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno Genealogicznego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Konfraterni Sierpeckiej, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Koła Nałęczów.


Sejmik z założenia był spotkaniem integracyjnym środowisk szlachecko ziemiańskich. W II. Sejmiku uczestniczyli też nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

II. Sejmik Związku Szlachty Polskiej poświęcony był szczególnie miejscowości Skrwilno i Skarbowi Skrwileńskiemu, który był własnością szlachecką i od odkrycia w 1961 r. znajduje się w Muzeum Okręgowym w Ratuszu w Toruniu. Właśnie w tym roku mija jego 50 lecie odkrycia. Uczestnicy Sejmiku poruszali się po trasie krajoznawczej kilkoma taborami samochodowymi.

Jednocześnie należy zapisać, że transport, dojazdy i poruszanie się po okolicy musieli uczestnicy zorganizować we własnym zakresie swoimi prywatnymi samochodami. Koszt uczestnictwa, na zasadzie składkowej, pokryli sami uczestnicy i w całości przeznaczony był na konsumpcję. Każdy uczestnik ubezpieczył się we własnym zakresie. Uczestnicy w odpowiednich i uroczych tradycyjnych ubiorach turystyczno – majówkowych, z akcentem i smakiem szlacheckim okazale się prezentowali.


Program organizacyjny kulturalny i krajoznawczy był niezwykle bogaty. Z zaproponowanego przez organizatorów programu krajoznawczego korzystano grupowo lub indywidualnie. W każdym momencie indywidualnie można było się włączyć w wytyczoną trasę programu w zależności od zainteresowań oraz możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania.

Wariant pierwszy dla uczestników z kierunku Bydgoszczy i Torunia obejmował:

O 9.00 spotkanie uczestników przed „Motelem Jermir" w Strzyżawie k/Bydgoszczy.

Przejazd do Torunia, o 10.00 Spotkanie przy Muzeum Okręgowego w Toruniu – Ratusz, Rynek Staromiejski. Zwiedzenie Wystawy: „Skarb ze Skrwilna".

O godz. 11.00 nastąpił wyjazd z Torunia do Obór przez Kikół - Zbójno - dwór.

Następnie o 12.15 odbyło się spotkanie uczestników przybyłych z wszystkich kierunków. Przyjazd do m. Obory Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Uczestnicy II. Sejmiku odwiedzili i oddali hołd i pokłon, z wielowiekową tradycją szlachecko – ziemiańską, Matce Bożej Bolesnej w Sanktuarium w Oborach. Do tego XVII w. klasztoru Karmelitów przybywała szlachta, gdzie dzieci szlacheckie otrzymywały Szkaplerz z wpisem do pamiątkowej księgi. Dziś każdy przybywający do klasztoru może otrzymać Szkaplerz i zostać wpisany do pamiątkowej księgi. Potem nastąpił przejazd taborem do Skrwilna, gdzie zwiedzono kościół i cmentarz z zabytkowymi grobami szlacheckimi. Na grobach Rodu Chełmickich nasza delegacja wraz z Ludwikiem Chełmickim odmówiła pacierz za zmarłych i zapaliła znicz. Dalej obejrzano fragmenty ruin dworu oraz park krajobrazowy i nastąpił wyjazd do Dworu w Balinie-Wyrębie k/Rypina.

Wariant drugi dla uczestników z kierunku Warszawy obejmował zwiedzanie okolic Rypina, a w szczególności szeregu okolicznych dworów: Ugoszcz, Wąpielsk, Półwiesk, Długie, Nadróż, Szafarnia, Tomkowo.

Wariant trzeci obejmował alternatywne wybrane propozycje kulturotwórcze i krajoznawcze - zwiedzanie okolic w własnym zakresie: Skępe Sanktuarium Maryjne, Klasztor Bernardynów Miejsce spoczynku licznej szlachty Dobrzyńskiej (epitafia) i Dobrzyń n/ Wisłą stolica Ziemi Dobrzyńskiej Góra Zamkowa, kościół, tablica pamięci obrony zamku z 1409 r. Rypin – kościół i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Golub Dobrzyń n/ Drwęcą – Zamek Anny Wazówny oraz liczne pałace na Ziemi Dobrzyńskiej, np. Karnkowo, pałac, kościół z epitafiami Karnowskich, cmentarz oraz Lipno – kościół miejsce odbywania sejmików szlachty.

Na godz. 14.30 stopniowo przybywali uczestnicy do Dworu w Balinie-Wyrębie k/Rypina, gdzie właściciele Beata i Michał Korsakowie witali uczestników i gości II. Sejmiku Szlachty Kujaw i Pomorza, specjalnym bochnem chleba z dekoracjami i napisem „II Sejmik Szlachty – Kujawsko Pomorski". Następnie Andrzej Bogucki zwołał członków Związku Szlachty Polskiej i otworzył II. Sejmik Szlachty Pomorza i Kujaw, gdzie przedstawił program II. Sejmiku oraz jego cele. Po akceptacji, program został uchwalony oraz przygotowane wnioski zostały zebrane do dalszych prac ZSzP, które zostaną przedstawiane na forum organizacyjnym.

O godz. 15.00 w Salonie Dworu podano do pięknie zastawionego stołu, nakrytego zastawą porcelanową suty obiad. Michał Korsak powitał wszystkich przybyłych uczestników II. Sejmiku i gości i wzniósł toast na vivat! Po tym sympatycznym powitaniu Andrzej Bogucki przedstawił przybyłe organizacje oraz poprosił o przedstawienie się wszystkich osób, co też uczyniono. Większość przybyłych uczestników, jest ze środowisk szlachecko – ziemiańskich, zna się doskonale, są też działaczami obecnych tu kilku organizacji, są wykładowcami wyższych uczelni.

Dworskie menu, przy suto i wykwintnie zastawionym stole w wykonaniu przez Beatę i Michała Korsaków przedstawiało się następująco:

 • Pierwsze danie - zupa – flaki a dla jaroszów zupa pomidorowa z ryżem.
 • Drugie danie- schab na dziko w ciemnym sosie, łosoś pieczony a'la Korsak.
 • Dodatki - ryż i młode kartofelki, sałatka - sałata, pomidory, papryka, ogórki, jabłko, przyprawy sos a'la Korsakowa.
 • Deser: torty i ciasta lokalnego wypieku (4 rodzaje).
 • Napoje gorące-kawa , herbata, napoje zimne -sok pomarańczowy, grapefruitowy, czarna porzeczka, jabłko/mięta oraz woda mineralna.
 • Późnym wieczorem pieczono kiełbaski przy ognisku.

Szlachetne trunki były do wyboru według różnych smaków i możliwości. Toasty serwowano francuskim i nadreńskim winem, ale były też trunki rodzime, a że było większość kierowców delektowano się różnymi sokami i wodami. Przedstawiciele Rodów wpisywali się do Księgi Gości i przystawiali swoje lakowe pieczęcie i sygnety herbowe w celu dokonania okolicznościowych wpisów i udokumentowania swej obecności w Dworze w Balinie.

O godz. 16.20 tabor samochodowy wszystkich uczestników pojechał do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, gdzie o godz. 17.00 rozpoczęła się cześć kulturalno – naukowa. W sali muzealnej z wystawą klasy z lat 60. XX w. Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Pan Andrzej Szalkowski powitał wszystkich przybyłych, zaprezentował działalność tej ważnej i prężnie działającej placówki muzealnej i zaprosił do zwiedzenia Muzeum. Następnie Dyrektor Andrzej Szalkowski poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miasta Rypina Pana Pawła Grzybowskiego, który w bardzo ciepły sposób powitał uczestników II. Sejmiku, zaprezentował krótko miasto Rypin. Pozostał też uczestnikiem na wykładach w Muzeum. Następnie odbyły się trzy wykłady:

 1. „Skarb Skrwilneński", Andrzej Bogucki, Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy.
 2. "Ludność z XIII-XVI wieku pochowana na przykościelnym cmentarzysku w Skrwilnie w świetle badań antropologicznych", Tomasz Kozłowski, Zakład Antropologii UMK w Toruniu, Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy.
 3. „Dwór w Balinie przeszłość i teraźniejszość", Beata i Michał Korsakowie właściciele Dworu w Balinie, Pracownia Autorska Domy Polskie, Związek Szlachty Polskiej Oddział Warszawa.

Po wykładach uczestnicy II. Sejmiku zwiedzili Muzeum m.in. wystawy: „Mieszkańcy Ziemi Dobrzyńskiej na frontach wojen XX wieku", „Piwnice Domu Kaźni – martyrologia ziemiaństwa i inteligencji, mieszkańców Rypina i okolic w czasie II wojny światowej", wystawę „Osadnictwo na Ziemi Dobrzyńskiej od pradziejów do pierwszych lokacji miast w XIV wieku".

Następnie uczestnicy II. Sejmiku przybyli na zabytkowy cmentarz w Rypinie, gdzie, delegacja składająca się z przedstawicieli wszystkich Oddziałów ZSzP złożyła wieniec z wstęgą biało czerwoną i napisem z nazwą II. Sejmiku, oraz odmówiono modlitwę Za Zmarłych, przy grobie pierwszego w wolnej Polsce, w okresie międzywojennym, Starosty Rypińskiego Kazimierza Gorczyńskiego. Człowieka niezwykle dzielnego, wielkiego patrioty i społecznika. Akt ten był niezwykle ważny i miły dla Beaty i Michała Korsaków, oraz Andrzeja Szalkowskiego. Są oni założycielami i zarządem Fundacji "Ziemia Dobrzyńska". Fundacja ta w ramach akcji "Kocham Rypin" objęła opieką nagrobki na cmentarzu przy ulicy Lipnowskiej należące do rodzin Ziemiańskich, pozbawionych opieki, a pochodzących niejednokrotnie z połowy XIX wieku. Jako pierwszy będzie odnowiony nagrobek Kazimierza Gorczyńskiego.

Powrócono następnie do Dworu w Balinie. Podjęto Uchwałę programową ZSzP Oddział Bydgoszcz - członkowie ZSzP, i nastąpiło zamknięcie obrad II. Sejmiku Szlachty Pomorza i Kujaw. Podziękowano wszystkim za miłe spotkanie i udział w II. Sejmiku. Późnym wieczorem, po kolacji, przy kawie i słodyczach, ciastach i wyśmienitych tortach, trwały dyskusje kuluarowe i rozpoczęła się biesiada towarzyska, dla wszystkich uczestników i gości, przy ognisku z i pieczeniem kiełbasek. Dla przyjezdnych z różnych stron Polski, a chcących pozostać dłużej na imprezie była możliwość przenocowania w Dworze w Balinie. Miłą niespodziankę w niedzielę sprawił swoim pojawieniem się Pan Andrzej Krzyżanowski - Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, który przepraszając za swoją nieobecność spowodowaną sprawami zawodowymi, odwiedził dwór w Balinie-Wyrębie i zabawił czas z uczestnikami sejmiku, którzy pozostali na niedzielę do późnych godzin wieczornych. W sumie integracja we dworze w Balinie-Wyrębie trwała od piątkowego południa (czas przybycia pierwszych gości) aż do niedzieli wieczorem.

W II. Sejmiku Szlachty Pomorza i Kujaw uczestniczyło 41 osób. Lista Uczestników II. Sejmiku Szlachty Pomorza i Kujaw Dwór w Balinie-Wyrębie k/ Rypina 21 maja 2011:

 • Andrzej Bogucki h. Awdaniec – Bydgoszcz,
 • Urszula, żona Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec – Bydgoszcz,
 • Waldemar Chełchowski h. Lubicz – Świecie,
 • Iwona, żona Waldemara Chełchowskiego h. Lubicz – Świecie,
 • Ludwik Chełmicki h. Nałęcz – Warszawa,
 • Krzysztof Cichowski h. Wąż – Podkowa Leśna,
 • Izabella z Czyżewskich h. Drya Michalska– Chełm Lubelski,
 • Jerzy Długoński - Łódź,
 • Paweł Bogdan Gąsiorowski – Sierpc – Bydgoszcz,
 • Feliks Grabowski – Warszawa,
 • Wojciech Grabowski h. Jastrzębiec – Warszawa,
 • Anna Grocholska h. Syrokomla – Wrocław,
 • Paweł Grzybowski - Burmistrz Miasta Rypina,
 • Beata Kazimierska–Korsak, żona Michała Korsaka h. Korsak – Dwór Balin Wyręba – Konstancin,
 • Michał Korsak h. Korsak – Dwór Balin Wyręba – Konstancin,
 • Izabella Katarzyna Korsak h. Korsak – Warszawa,
 • Tomasz Kozłowski h. własnego – Toruń,
 • Joanna Szwarc Kozłowska, żona Tomasza Kozłowskiego h. własnego – Toruń,
 • Andrzej Krzyżanowski h. Świnka – Konstancin,
 • Michał Kwilecki h. Byliny – Wrocław,
 • Andrzej Łoziński h. Lubicz – Toruń,
 • Janina Meyer – Brodnica,
 • Stanisław Meyer – Brodnica,
 • Ewa Michałowska - Konstancin
 • Marcin Mieszkowski – Warszawa,
 • Andrzej Musiał – Dwór Broniewo,
 • Ewa Musiał – Dwór Broniewo,
 • Bogdan Nalazek - Tarczyn,
 • Marta Nalazek – Tarczyn,
 • Adam Antoni Pszczółkowski h. Szeliga – Warszawa,
 • Andrzej Watta Skrzydlewski h. Samson – Bydgoszcz,
 • Maria, żona Andrzeja Watta Skrzydlewskiego h. Samson – Bydgoszcz,
 • Andrzej Szalkowski - Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
 • Jerzy Wieluński h. Trzaska – Sierpc – Bydgoszcz,
 • Karol de Ślepowron Wróblewski h. Ślepowron – Toruń,
 • Halina Wróblewska, żona Karola de Ślepowron Wróblewskiego h. Ślepowron – Toruń,
 • Aleksandra Wróblewska h. Ślepowron – Toruń,
 • Witold Zielonka h. Jastrzębiec – Warszawa,
 • Agnieszka, żona Witolda Zielonki h. Jastrzębiec – Warszawa,
 • Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic – Toruń,
 • Irena, żona Jerzego Żenkiewicza h. Półkozic – Toruń.

Komitet Organizacyjny:

 • Andrzej Bogucki h. Awdaniec - przewodniczący,
 • Beata Kazimierska-Korsak, żona Michała Korsaka h. Korsak,
 • Michał Korsak h. Korsak,
 • Tomasz Kozłowski h. Własnego,
 • Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic,
 • Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzej Szalkowski.

Galeria Zdjęć

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com