Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.

Słowo o naszej wyprawie do Wilna w dniach 31 stycznia (piątek) - 2 lutego (niedziela) 2020 roku.
Władze główne Związku Szlachty Polskiej zorganizowały wyjazd do Wilna - którego głównym celem było złożenie hołdu powstańcom styczniowym.
Ta cenna inicjatywa wywołała duże zainteresowanie wśród członków i sympatyków Związku oraz organizacji zaprzyjaźnionych (Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Korporacja Akademicka Sarmatia).
Łącznie w wyprawie uczestniczyło 65 osób. W autokarze głównym warszawskim - 54 osoby, w dodatkowym busie ostrołęckim 11 osób.
Grupa warszawska zatrzymała się na nocleg piątkowy w Sejnach (w dwóch obiektach).
Następnego dnia o godzinie 6 rano - część grupy warszawskiej skorzystała z możliwości zwiedzenia bazyliki w Sejnach - perły baroku wileńskiego, a zarazem sanktuarium maryjnego. Bazylika ta wraz z obronnym klasztorem podominikańskim stanowi przedsionek Wielkiego Księstwa Litewskiego - daje prawdziwy ogląd jak kiedyś wyglądała ta część składowa Rzeczypospolitej.
O godzinie 12 w sobotę obie grupy dotarły na cmentarz na Rossie w Wilnie - gdzie wpierw złożyły wieńce na grobie Marii z Bilewiczów Piłsudskiej i serca jej syna Józefa.
Następnym punktem programu - było złożenie wieńców w Kaplicy Raduszkiewiczów, gdzie od 22 listopada 2019 r. znajduje się 21 trumien z kośćmi 20 powstańców styczniowych (trumna księdza Iszory pozostaje pusta), odnalezionych na stokach Góry Zamkowej w 2017 r.
Adam A. Pszczółkowski przedstawił okoliczności śmierci powstańców 1863/64, ukrycia ich zwłok, odnalezienia i pochówku. Ewa Gieysztor odczytała fragmenty wspomnień Ludwiki z Jamonttów Rodziewiczowej, weteranki powstania.
Następnie Adam A. Pszczółkowski przestawił bardzo krótko sylwetki pochowanych powstańców z podaniem jaką formę wyroku wykonały na nich rosyjskie władze zaborcze i za co byli obwinieni.
Michał Korsak wygłosił mowę upamiętniającą czyn powstańczy, po czym złożono wieńce i odmówiono modlitwę za duszę skazańców.
Odbyło się to wszystko przy godnej asyście członków Bractwa Kurkowego "Pospolite Ruszenie" z Łomży oraz Stowarzyszenia "5 Pułku Ułanów Zasławskich" z Ostrołęki w mundurach z okresu międzywojennego.
Po obiedzie - grupa wyruszyła na zwiedzanie Wilna. Program wycieczki został przygotowany w oparciu o wcześniejsze ustalenia pomiędzy Adamem A. Pszczółkowskim a licencjonowanym przewodnikiem wileńskim Waldemarem Szełkowskim.
Zwiedzanie zostało zakończone - na Placu Łukiskim, gdzie pod krzyżem, w miejscu gdzie skazywano na śmierć powstańców - zapalono znicze.
W niedzielę rano część grupy pod przewodnictwem Adama A. Pszczółkowskiego udała się na Wileńskie Hale Targowe. Wszyscy zaś spotkali się o godzinie 10.30. w kościele Św. Ducha, gdzie była odprawiana Msza Św. "Za Ojczyznę, Powstańców Styczniowych i Polską Szlachtę". Ponownie całość odbywała się przy asyście grup z Łomży i Ostrołęki, co wywołało wśród licznie zgromadzonych wiernych duże zaciekawienie i wzruszenie ,a po Mszy Św. zostało nagrodzone oklaskami.
O godzinie 12 większość grupy udała się na drugą część zwiedzania miasta, co trwało do godziny 15.30.
Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną, z krótkim postojem w Olicie.
Wartym podkreślenia jest, iż całe to przedsięwzięcie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, litewskiego i unijnego.
Stosowne zgody (w tym prawo do klucza do Kaplicy na Rossie) udało się załatwić, dzięki wstawiennictwu Zenon Ilcewicz i Anna Ilcewicz - za co w tym miejscu wyrażamy podziękowania.
Za wspaniałą organizację i dopięcie różnych innych formalności należą się szczególne wyrazy wdzięczności Beata Kazimierska-Korsak i Ewa Gieysztor.
Za asystę, za mikrofon i inne liczne dobrodziejstwa - nasze wyrazy szacunku dla Mirosława Szczepankowskiego.
Jeśli ktoś się dopatrzy na zdjęciach z wyjazdu jakichkolwiek nieprawidłowości - to znaczy, że nie rozumie celu naszej wyprawy, nie rozumie też emocji i wrażeń jakie dane było nam tam przeżyć na miejscu.
Wszystkich zaś współorganizatorów i uczestników wyprawy przepraszamy, iż program zawierał wiele niespodzianek, przygotowanych przez Adama Pszczółkowskiego  i utrzymanych w tajemnicy do końca.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com