Rossoszyca

Rossoszyca koło Sieradza - cmentarz rzymskokatolicki.

Rossoszyca jest położona między Sieradzem a Zadzimiem, kilkanaście kilometrów na północ od Sieradza. Cmentarz parafialny znajduje się w znacznej odległości od kościoła przy drodze do Warty.

Około 100 metrów od bramy, po prawej stronie alei głównej znajduje się kaplica grobowa. Bezstylowy budynek posiada z tyłu rodzaj kolumny - wieżyczki zwieńczonej krzyżem metalowym. Nad wejściem umieszczono owalne tondo z wypukłorzeźbionym kartuszem z herbem Paparona. Nad herbem znajduje się klejnot.

Wewnątrz kaplicy wmurowano m.in. epitafium z białego marmuru Józefy z Pstrokońskich Zaremba - Cieleckiej (l. 26, † 21 X 1910). Zaremba w tym przypadku jest najwyraźniej herbem męża, gdyż Pstrokońscy pieczętowali się Paparoną. Pod danymi umieszczono wiersz:

Żegnaj Najmilszy i Drogi Aniele
Kto Ciebie znał (...) zachowa
Szlachetność duszy i skromność życiową
Serc miłujących zjednały Ci wiele
mąż


Obok kaplicy od strony bramy wymurowano cementowy nagrobek z pionową płytą z szarego granitu. Pochowano tu Antoniego Bartochowskiego - administratora dóbr Miedźno - Rafałówka (1878 - † 22 XII 1931) i Klementynę Bartochowską (1902 - † 25 XII 1934).

Z powyższym nagrobkiem sąsiaduje pomnik z białego marmuru, w formie zwieńczonego krzyżem epitafium, na wielostopniowej podstawie. Pochowano tu Katarzynę z Serwaczyńskich Nencką (25 XI 1809 - 10 IX 1864). Nad danymi umieszczono dwuwiersz: Nie umiera kto sieje / Ziarna cnoty. Przed postumentem ułożono ukośnie płytę z czarnego granitu poświęconą:

Adamowi Franciszkowi
Nenckiemu
Właścicielowi dóbr Boczki
sędziemu gminnemu
szlachetnemu synowi Polski
ukochanemu mężowi
zmarłemu nagle pod Boguminem w Czechach
w drodze do Mentony
d. 6 II 1925
żona


Opodal wejścia, po prawej stronie alei głównej, około trzech metrów w głąb kwatery znajduje się zniszczona krypta grobowca z pomnikiem z piaskowca w formie epitafium zwieńczonego krzyżem. Zarówno epitafium jak i krzyż są na wielostopniowych podstawach. Spoczął tutaj Andrzej Pinakiewicz - dziedzic Rossoszycy (l. 72 - † 22 VI 1888).

Przy samym wejściu po lewej stronie alei głównej we współczesnym grobie pochowano Leokadię Zaremba-Cielecką z Justyńskich (1907-1952).

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com