Szczawin i Biała

Szczawin koło Zgierza - cmentarz rzymskokatolicki


Szczawin jest wsią położoną na północ od Zgierza w dawnym województwie łódzkim. Jego rodowód sięga średniowiecza, kiedy to książę łęczycki Władysław dał wieś wdowie po wojewodzie łęczyckim Borzywoju - Paulinie w zamian za inne miejscowości. Z czasem Szczawin stał się wsią królewską dzierżawioną m.in. przez podkomorzego łęczyckiego Stanisława Bielawskiego herbu Zaremba. W połowie XV wieku Szczawin został za zgodą króla wykupiony z rąk Bielawskich przez starostę łęczyckiego Michała Lasockiego herbu Dołęga. Na początku XVII wieku wieś przeszła z rąk Lasockich w ręce Kołaczkowskich herbu Wadaniec, którzy odstąpili ją z czasem szlachcicowi Witowskiemu - być może chodzi tu o kasztelana brzezińskiego. W XVIII wieku wieś pozostawała w rękach stolnika łęczyckiego Franciszka Mączyńskiego, a następnie przeszła na własność wojewody łęczyckiego Szymona Dzierzbickiego herbu Topór. W klasztorze bernardyńskim w Łęczycy znajdował się portret wojewody Dzerzbickiego malowany przez Bacciarellego - niestety zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie w latach 70. W okresie zaborów possesorami dóbr szczawińskich byli m.in.: Michał Łępicki, Ignacy Kropiwnicki, Franciszek Dobrzański, Borowiecki, Górski i Kleniewski.

Cmentarz parafialny w Szczawinie jest położony kilkaset metrów na zachód od kościoła. Kilkadziesiąt metrów od bramy głównej, po lewej stronie cmentarza alei przecinającej cmentarz poprzecznie znajduje się skromny pomnik w formie postumentu z kolumną zwieńczoną krzyżem metalowym. Na prostopadłościennej podstawie umieszczono epitafium :

Ś.P.

Wawrzyniec Ignacy
Siemiątkowski
naczelnik górnictwa
właściciel Smardzewa
um. d. 17 sierpnia 1861 r.
w 50 roku życia

Jan Siemiątkowski
zmarły w Londynie
dnia 13 stycznia 1971 r.
w 27 roku życiaCiekawostkami cmentarza są: grób oficera z czasów napoleońskich Józefa Smoleńskiego z ozdobą w formie nakrycia głowy francuskich kirasjerów i prosty grobowiec Urbanowskich i Goskich, w którym pochowano m.in.: Ignacego Urbanowskiego († 1875), oficera wojsk polskich 1831 r., uczestnika bojów 1863 r., kawalera Virtuti Militari, więźnia stanu w latach 1864-1871.

Biała


Biała jest wsią sąsiadującą ze Szczawinem. W XVIII wieku była własnością szlachecką rodziny Wilkanowskich. Na cmentarzu nie zachowały się pochówki jednoznacznie szlacheckie.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com