Kronika

 

 

Kronika 1996

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 1996

W styczniu 1996 roku, w Głównej Sali średniowiecznego Dworu Artusa w Gdańsku, Związek Szlachty Polskiej zorganizował odczyt pt: "Szlachta i analogiczne tradycyjne elity w alokucjach Piusa XII"

2 października 1996 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy Związek Szlachty Polskiej wraz z Bydgoskim Towarzystwem Heraldyczno-Genealogicznym zorganizował Sesję Naukową pt. “Konieczność konsolidacji polskiego środowiska szlacheckiego”

W 1996 roku Związek Szlachty Polskiej inicjuje kontakt ze Związkiem Szlachty Białoruskiej z Mińska. W 1997 roku sporadyczne kontakty korespondencyjne przybierają postać dwustronnej współpracy.
1 Sprawozdanie - odczyt - styczeń 1996
2 Sprawozdanie - Sesja Naukowa w Bydgoszzy - październik 1996
3 Współpraca ze Związkiem Szlachty Białoruskiej