Kronika

 

 

Kronika 2001

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2001


30 marca 2001, o godzinie 18.00, w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie Związku Szlachty Polskiej i zaproszonych gości. Zebrani wysłuchali m.in. referatu Marcina M. Wiszowatego pt. "Szlachta dziś".

9 września 2001 na zaproszenie organizatorów Zjazdu szlacheckiej rodziny Czarnowskich herbu Sas odmienny, delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła w Brusach w regionie Zabory – jednym z największych skupisk kaszubskiej szlachty zaściankowej.

16 września 2001 r. w Warszawie odbył się ogólnopolski Konwent Członków Związku Szlachty Polskiej.

Informacja o działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2001 roku
1 Spotkanie w Dworku Sierakowskich w Sopocie
2 Marcin M. Wiszowaty - Szlachectwo dziś - Sopot 2001
3 Zjazd Rodu Czarnowskich w Brusach
4 Konwent Związku Szlachty Polskiej - 2001 r.
5 Działalność Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu