Sprawozdania merytoryczne i finansowe 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ W ROKU 2019

 

LUTY 2019

04.02

udział w audycji radiowej Radia Pik Bydgoszcz Regionalny audycja Punkt Widzenia Michała Słobodziana – udział prezesa Michała Korsaka „ jaka rolę odgrywała szlachta w czasie zaborów „

20.02

spotkanie czterech organizacji. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Domus Polonorum, Związku Szlachty Polskiej – uzgodnienie wspólnych kierunków działania współpracujących ze sobą organizacji

23.02

udział w balu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce podczas którego wręczono legitymację członkowską panu Mirosławowi Szczepankowskiemu

MARZEC 2019

Walne Zebranie Delegatów ZSzP odbyło się 16 marca 2019 r. 
w sali Domu Kultury przy ul.Brukselskiej 23 w Warszawie w godzinach   11:00 - 16:00

MAJ 2019

03.05

z prawdziwym zadowoleniem odnotowujemy, że do tegorocznych obchodów 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaprosił Pana Michała Korsaka jako Prezesa Związku Szlachty Polskiej, który wziął udział w oficjalnych uroczystościach.

3 maja o godz. 9:30 rano w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza Swięta w intencji Ojczyzny z udziałem zaproszonych gości. Po uroczystościach na Zamku Królewskim i na Placu Zamkowym odbyła się defilada wojskowa, a zwieńczeniem dnia było spotkanie w Arkadach Kubickiego, którego gospodarzami była Para Prezydencka.

Współorganiazacja biegu wraz z e Stowarzyszeniem Potomków Sejmu Wielkiego biegu w Warszawie z okazji święta 3 Maja. Udział z ramienia ZszP Tadeusz Łaguna, z ramienia SPSW Teresa Brykczyńska .

17-18.05 2019

Związek Szlachty Polskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne,Wydział Nauk Historycznych UMK byli organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dwie Unie 1569 r. Unia Parlamentarna z Prusami. Unia Lubelska." Sponsorem była Fundacja Książąt Czartoryskich, a patronatem medialnym objęło wydarzenie Radio PiK.
Organizatorzy zaproponowali bardzo interesujący i bogaty program naukowy Konferencji. Wydarzenie wypadło wspaniale, wystąpili wybitni prelegenci z kraju i zagranicy. Niezwykłą niespodzianką była obecność Ambasadora Litwy Pana Eduardasa Borisovasa, który zaszczycił uczestników Konferencji nie tylko swoją obecnością ale i wykładem pt. "Unia Lubelska z punktu widzenia polityki Wielkiego Księstwa Litewskiego". Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się czynnie w realizację wydarzenia. Szczególne podziękowania płyną dla Michała Kwileckiego autora Konferencji.

 

25.05

25 maja 2019 roku o godzinie 20 w siedzibie NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie odbył się pierwszy w historii Związku Szlachty Polskiej IZielony Bal Majowy , skierowany głównie do młodzieży.

 

SIERPIEŃ 2019

01.08

jak co roku o godzinie 17.oo Złożenie wieńca pod pomnikiem Powstania Warszawskiego 

 

PAŻDZIERNIK 2019

04.10

Związek Szlachty Polskiej został zaproszony na Konferencję Naukową „Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – perła architektury późnego baroku na Mazowszu". Udział zwięli prezes ZG ZszP Michał Korsak, prezes Oddziału Toruńskiego Beata Kazimierska Korsak, Dr inż. Paweł Albert Jelec z Uniwersytetu Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z ojcem Januszem Jelec z Płocka, członkowie ZszP.

 

4 października 2019 roku Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowało Konferencję Naukową zatytułowaną: Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – perła architektury późnego baroku na Mazowszu. Spotkanie miało na celu przybliżenie zebranym historii jednego z najcenniejszych zabytków budownictwa rezydencjonalnej na Mazowszu, przypomnienie prac zawiązanych z jego odbudową w latach 80. XX w. oraz zaprezentowanie planów na przyszłość. Główną ideą przyświecającą organizatorom było pragnienie podjęcia zdecydowanych działań służących uratowaniu tego cennego dla naszej historii zespołu architektonicznego wraz z całym układem parkowo-wodnym, będącego obecnie w stanie grożącym jego bezpowrotnemu utraceniu. Po powitaniu gości przez Jana Rzeszotarskiego Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, głos zabrał Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, który zaprezentował założenie pałacowo-parkowe w Bieżuniu, przedstawiając jego historię, przemiany, a także znaczenie oraz przybliżając w syntetycznej formie postacie jego właścicieli. Dr inż. Paweł Albert Jelec z Uniwersytetu Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z ojcem Januszem Jelec z Płocka, pełniącym niegdyś funkcję kierownika robót budowlanych w bieżuńskim pałacu wygłosili referat: Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – przebieg odbudowy i stan techniczny zespołu obiektów pałacowych. 

 

26.10

26 października obchodziliśmy 15 rocznicę powstania Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej. Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele św. Stanisława Kostki w intencji członków Oddziału i zmarłych z ich Rodzin. Liturgię koncelebrowali zaproszeni księża: ks. prałat Józef Maj, ks. dr Stanisław Tylus oraz ks. Kazimierz Brzozowski.
Dalsza część obchodów odbyła się w Domu Pielgrzyma Amicus. Pani Prezes
Iwona Zawisza-Chrzanowska przedstawiła piętnastoletnią historię Oddziału opisując dotychczasowe dokonania.

LISTOPAD 2019

09.11 Związek Szlachty Polskiej był współorganizatorem

XIV FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2019"
- to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z c a ł e g o ś w i a t a z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu,
którego tematem przewodnim w latach 2016 - 2022 roku jest 100 r o c z n i c a Odzyskania p r z e z Po l s k ę Niepodległości.
Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych
w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również- nawiązanie lub
zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną, wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów
z różnych dziedzin sztuki - promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą - wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły
sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą - wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży, poprzez multimedialne prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów.

Uroczyste Zakończenie i Projekcje Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2019" odbyło się
w sobotę 9 listopada 20 19 r . od godz. 11.oo w Centrum Prasowym SDP ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

11.11

jak co roku w dniu 11 listopada obchodząc Święto Odzyskania Niepodległości, zapraszamy na mszę św. o godz. 13:00 w kościele pod wezwaniem Św. Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście celebrowaną w intencji Ojczyzny, Polskiej Szlachty oraz za dusze wszystkich zmarłych z naszych rodzin.
Następnie złożymy wspólnie wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza.

22.11

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił Zespół Pałacowo-Parkowy w Bieżuniu 

Zaniedbany przez lata zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Bieżuniu odzyska dawną świetność. W niedalekiej przyszłości będzie tam tętnić życie muzealne, kulturalne, naukowe oraz turystyczne. Wszystko to dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego, który dokonał zakupu zespołu. W piątek, 22 listopada 2019 roku w siedzibie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został podpisany przez marszałka Adama Struzika, wicemarszałka Wiesława Raboszuka oraz pełnomocników właścicieli akt notarialny zakupu nieruchomości.

23.11

23 października upłynęła Muzeum Ziemi Sochaczewskiej pod znakiem wernisażu wyjątkowej wystawy malarstwa Andrzeja Novaka – Zemplińskiego, prezesa „Domus Polonorum" Wydarzenie było jednocześnie formą upamiętnienia 70. urodzin artysty.

Związek Szalchty Polskiej reprezentował prezes ZG ZszP Michał Korsak wraz z prezesem Oddziału Toruńskiego Beatą Kazimierską -Korsak.

 

GRUDZIEŃ 2019

 

22.12

Nagranie audycji telewizyjna w Media Narodowe z udziałem prezesa ZG Związku Szlachty Polskiej Michała Korsaka dotycząca tradycji wigilijnej i różnicy pomiędzy Wigilja chłopską a szlachecką

 

Stałe spotkania w Oddziałach terenowych Związku – Oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie,Szczecinie Toruniu Warszawie, Wrocławiu, Zambrowie.

Przez cały rok 2019 odbywały się integracyjne spotkania terenowych Oddziałów Związku Szlachty Polskiej , oraz spotkania świąteczne (wigilijne i wielkanocne). Spotkania Oddziału Warszawskiego odbywają się co miesiąc i są stałym punktem w programie instytucji „Prom Kultury „ na Saskiej Kępie w Warszawie i są to spotkania otwarte dla słuchaczy z poza organizacji.

 

 

 

 

Patronaty honorowe

 

09.06-25.08 2019 -Festiwal Chopin en Vacances organizowany był w roku 2019, już po raz trzeci z rzędu pro bono dla przypomnienia inspirujących letnich wakacji młodego Fryderyka Chopina spędzanych dwukrotnie na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł i koncertował we dworach i pałacach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu.
W tym roku Chopin en Vacances dotarł również na Mazowsze i Ziemię Łęczycką.
Do udziału w festiwalu Chopin en Vacances zaprosiliśmy jak zwykle najwybitniejszych młodych artystów w „wieku chopinowskim"- uczniów i absolwentów  słynnej Szkoły Muzycznej II Stopnie im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
W ciągu tegorocznych wakacji odbyło się pięć koncertów festiwalowych. Z racji przypadającego właśnie Roku Moniuszkowskiego, część koncertów festiwalowych poświęcona była również twórczości Ojca Opery Narodowej.
Festiwal Chopin en Vacances'2019 rozpoczął się koncertem w dniu 9 czerwca (niedziela) o godzinie 14:00 we dworze w Parskach, gmina Świnice Warckie na Ziemi Łęczyckiej.
W imieniu Stowarzyszenia Dwór Parski nad Nerem organizatorzy festiwalu Chopin en Vacances zaprosili na Uroczysty Koncert, który odbył się w 210 lat od wybudowania istniejącego do dziś i odzyskanego przez dawnych właścicieli dworu i dedykowany będzie obecnym właścicielkom:
Teresie z Kretkowskich Kiersnowskiej i Marii z Kretkowskich Sławińskiej,
córkom przedwojennych właścicieli Parsk - Antoniego i Joanny z Olszowskich Kretkowskich.
Na historycznym fortepianie marki: Ernst Kaps (Drezno) z roku 1888 utwory Chopina, Beethovena i Paderewskiego wykonał Wojciech KRUCZEK, a po przerwie Mikołaj SEROKA wykonał utwory Paderewskiego i Chopina.
Dnia 23 czerwca (niedziela) o godz. 14:00 w parku krajobrazowym doliny Wkry w Łazach, Miasto i Gmina Lubowidz na Mazowszu odbył się kolejny koncert festiwalowy, podczas którego w pierwszej części wystąpił pianista Szymon DRABIŃSKI wykonując utwory Chopina, Liszta i Szymanowskiego. Dodatkowo gościnnie dwa utwory Chopina wykonał młodszy brat Szymona Jakub DRABIŃSKI. Po przerwie Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz p. Krzysztof Ziółkowski zaprosił na Uroczysty Koncert Operowy dla uczczenia 200 rocznicy urodzin "Ojca Opery Narodowej" podczas którego utwory Stanisława Moniuszki h. Krzywda, wykonali przy akompaniamencie fortepianowym Tomasza PAWŁOWSKIEGO śpiewacy operowi:
Ewa BANASIAK sopran, Anna THUN mezzosopran, Rafał ŻUREK tenor.
 Dnia 14 lipca (niedziela) o godz. 17:00 w ruinach dworu obronnego w Radzikach Dużych, Gmina Wąpielsk na Ziemi Dobrzyńskiej, odbył się trzeci z koncertów festiwalowych podczas którego w pierwszej części wystąpił ze swoim recitalem złożonym z utworów Chopina i Rachmaninowa pianista Paweł WOJCIECHOWSKI. Po przerwie Wójt Gminy Wąpielsk p. Dariusz Piotr Górski zaprosił na Uroczysty Koncert Operowy dla uczczenia 200 rocznicy urodzin "Ojca Opery Narodowej" podczas którego utwory Stanisława Moniuszki h. Krzywda, wykonali przy akompaniamencie fortepianowym Tomasza PAWŁOWSKIEGO śpiewacy operowi:
Anna THUN mezzosopran, Rafał ŻUREK tenor, Łukasz SKROBEK baryton.
Dnia 21 lipca (niedziela) o godz. 14:00  w parku podworskim w Skrwilnie, Gmina Skrwilno na Ziemi Dobrzyńskiej podczas czwartego z koncertów festiwalowych w jego pierwszej części z recitalem złożónym z utworów  Beethoven, Chopina, Mendelssohna-Bartholdyego i Liszta wystąpił pianista Antoni KAWECKI. Po przerwie Wójt Gminy Skrwilno p. Dariusz Kolczyński zaprosił na Uroczysty Koncert Operowy dla uczczenia 200 rocznicy urodzin "Ojca Opery Narodowej" podczas którego utwory Stanisława Moniuszki h. Krzywda, wykonali przy akompaniamencie fortepianowym Tomasza PAWŁOWSKIEGO śpiewacy operowi:
Anna THUN mezzosopran, Rafał ŻUREK tenor, Jasin RAMMAL-RYKAŁA bas-baryton.
Koncert finałowy Miedzynarodowego Festiwalu Chopin en Vacances'2019 odbył się dnia 25 sierpnia (niedziela) o godz. 17:30 we wnętrzach dworu Wyręba Korsaków h. Korsak  na Ziemi Dobrzyńskiej. Na koncert zaprosili Korsakowie z Wyręby: Michał Korsak h. Korsak prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej  z małżonką Beatą.
Na  historycznym fortepianie marki "Małecki" z roku 1898 wystąpiła z repertuarem złożoym z utworów Chopina japońskapianistka Miho NISHIMURA .
Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego gronana oddanych słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej, stąd z prawdziwą przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w przyszłym sezonie festiwalowym będziemy kontynuować nasze wakacyjne koncerty, a Chopin en Vacances'2020 zapowiada się na bardzo wysokim poziomie artystycznym i dostarczy nam z pewnością niezapomnianych muzycznych wrażeń.

Patronatem Honorowym koncerty Chopin en Vacances '2019 objęło:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od dnia 14 lipca) ,
• Związek Szlachty Polskiej
• Fundacja Polska-Europa-Polonia.

Patronatem antenowym objęła  zeszłoroczną edycję Festiwalu Chopin en Vacances TVP Kultura, TVP 2 informowała w programie "Super Express", w TVP 3 Bydgoszcz, odbywały się audycje ra-diowe w  RDC  i radio PiK. W roku 2019 nasz festiwal był obecny w relacjach i reportażach:
TVP S.A. Poland In, TVP S.A. Polonia, "Kuriera Żuromińskiego", radia PiK, Radia 7 oraz III Pro-gramu Polskiego Radia - popularnej "Trójki".

Tu można nas zobaczyć i o nas posłuchać:
• TVP S.A. Poland In, TVP S.A. Polonia reportaż filmowy z koncertu we dworze Wyręba,
• III Program Polskiego Radia - popularnej "Trójki", audycja z koncertu w Łazach Gmina Lubowidz.

 

21.06 2019

Koncert Finałowy Toruńskiej Opery Symfonicznej

w ramach obchodów przypadającej w tym roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki herbu Krzywda, w wielu zakątkach Polski rozbrzmiewać będzie muzyka tego wspaniałego polskiego kompozytora.Toruńska Opera Symfoniczna przygotowała wyjątkowy repertuar na "Dni Moniuszkowskie", które potrwają w Toruniu od 5 maja do 21 czerwca

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że Związek Szlachty Polskiej objął honorowym patronatem finałowy koncert zatytuowany "Przeboje Moniuszki", w którym wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Mariusza Smolija wystąpili na scenie CKK Jordanki soliści: Laïma Krigere (sopran) z Łotwy

oraz artyści z Polski - Anna Thun (mezzo-sopran), Krzysztof Zimny (tenor), Dominik Opaliński (bas). Związek Szlachty Polskiej reprezentował pani Barbara Thun, oraz pan Karol Sienkiewicz.

 

02.08- 25 10

XIII. Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore, Żory 2019

Program pierwszej edycji Festiwalu objął różne gatunki muzyki religijnej (od chorału gregoriańskiego, poprzez muzykę organową, polifonię religijną, muzykę wokalno instrumentalną na piosence religijnej skończywszy). Naszym założeniem jest stworzenie corocznych spotkań w ramach Festiwalu i przedstawianie nie tylko muzyki religijnej ale także innych gatunków sztuki jako przejawu działalności duchowej człowieka.

Koncertom towarzyszą dodatkowe związane tematycznie imprezy jak VI KONFERENCJA NAUKOWA 17 września 2019, godz. 10.00 sala Ecce Homo domu parafialnego, Żory,Harmonia duszy i ciała w koncepcji św. Hildegardy z Bingen : spoykania literackie; dodatkowy koncert finałowy laureatów

11-12.11

Związek Szlachty Polskiej objął XV MONIUSZKOWSKI FESTIWAL "Cztery Pory Roku" 2019 zorganizowany przezBiałostocki Ośrodek Kultury wraz z Białostockim Towarzystwem Śpiewaczym im. Stanisława Moniuszki . ZSzP do wielu lat obejmuje ten Festiwal swoim patronatem.

Na rozpoczeciu Festiwalu ZszP reprezentowali pani Anna Borewicz-Khorshed i pan Tadeusz Łaguna

19.12.

  • Związek Szlachty Polskiej objął patronatem honorowym międzynarodową węgiersko-polską konferencję naukową "Spotkanie trzech monarchóww Muchoborze Wielkim oraz rządy Króla Macieja Korwina we Wrocławiu i na Śląsku"która była zorganizowana przez Konsul Generalny Węgier w Krakowie
    dr hab. Adrienne Körmendy,Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu WrocławskiegoProf. Rościsław Żerelik

  • Towarzystwo Polsko-Węgierskie im. Mieczysława Ks. Woronieckiego we Wrocławiu, Konferencja odbyła się w Auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
    19 grudnia 2019 o godzinie 16:00

  • Adres Instytutu: ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław

Dokumenty w wersji PDF:

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com