Warta

Warta - cmentarz rzymskokatolicki


Warta jest miastem położonym około 15 km na północny – zachód od Sieradza.
Cmentarz rzymskokatolicki znajduje się na malowniczym wzgórzu w południowo – zachodniej części miejscowości. Centralnym obiektem nekropolii jest kaplica cmentarna, wzniesiona pod szczytem wzgórza, na wprost bramy wejściowej. Na murze oporowym okalającym taras z kaplicą umieszczono płytę poświęconą Racięckim herbu Pomian. Fundatorką była Aleksandra Racięcka. W tekście płyty wymienieni są:


Ignacy Racięcki herbu Pomian – kapitan, wychowanek szkoły bernardyńskiej w Warcie, uczestnik wojen napoleońskich.

Urban Racięcki herbu Pomian – porucznik P 3 SK (sic !) w Warcie, uczestnik powstania listopadowego.

Stanisław Racięcki herbu Pomian – żołnierz WP, uczestnik wojny bolszewickiej, spoczywa na cmentarzu w Brześciu nad Bugiem.

Za kaplicą cmentarną znajduje się pozioma płyta z piaskowca. Pochowany tutaj został Tomasz Walenty Ostoja - Iłowiecki ( l. 50 - + 31 V 1912 ). Płytę ufundował brat Antoni.

Po prawej stronie kaplicy, licząc od absydy, pochowano pod pionowym pomnikiem z piaskowca z wypukłorzeźbionym wieńcem z szarfami na naczółku Alojzego Kwaskowskiego ( l. 73 - + 9 IV 1853 ) – byłego obywatela ziemskiego i jego córkę Martę ( + 8 VIII 1856 ).        

Około 20 m od kaplicy, w stronę szczytu wzgórza cmentarnego znajduje się grobowiec z piaskowca, okolony metalową balustradą umieszczoną bezpośrednio na obiekcie, zwieńczony pomnikiem z piaskowca z wypukłorzeźbionym, secesyjnym motywem roślinnym.
Przy epitafiach umieszczono owalne fotografie na porcelanie. Pochowani zostali tu:

Tomasz Władysław Bończa Skarżyński (l. 54 - + 30 IX 1918 ).

Wacława z Kozłowskich Skarżyńska (l. 48 - + 13 XII 1923 ).

Stanisław Skarżyński ( 1 V 1898 – 26 VI 1942 ) – płk pilot, zdobywca Atlantyku, zginął śmiercią lotnika, pochowany w Holandii.

Stefan Skarżyński ( 15 XII 1900 – 22 V 1955 ) – mgr inż. leśnik, st. Radca MK.

Maria ze Skarżyńskich Grudniewicz ( 14 XI 1897 – 28 IX 1966 ).

Na metalowej trumiennej tabliczce umieszczono dane Stefanii Skarżyńskiej ( l. 83 - + 28 XII 1986 ).

Obok grobowca umieszczono niewielki pomniczek zwieńczony figurką Dzieciątka Jezus z koroną cierniową w ręku. Spoczęła tutaj Irenka Skarżyńska (1 rok i 3 miesiące - + 14 II 1908 ).

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com