dr Jacek Piotr Białkowski

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia p. Jacek Piotr Białkowski, członek Oddziału Białostockiego ZSzP, obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pracę doktorską, której tematem był „Ród Bibersteinów od XIII do XV w.”.

Gratulujemy!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Wystawa o zagładzie dworów w woj. białostockim otwarta

W dniu 16 września 2012 r. na terenie Białostockiego Muzeum Wsi pod Osowiczami miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939".

Wystawa przy pomocy plansz zawierających bogaty materiał ikonograficzny wraz ze stosownymi opisami i wyjaśnieniami historycznymi prezentuje straty, jakie w czasie II wojny światowej w wyniku działań okupanta niemieckiego i sowieckiego, a także po roku 1944 w związku z działalnością PKWN ponieśli przedstawiciele warstwy ziemiańskiej. Poszczególne plansze zawierają zarówno dane zbiorcze, jak też dramatyczne historie wybranych rodzin ziemiańskich, w tym m.in. rodzin członków ZSzP: Borewiczów h. własnego z folwarku Klejwy (pow. Suwałki), Kozłowskich h. własnego z majątków Żytorodź i Golnie (pow. Grodno), Szrzedzińskich h. Leliwa właścicieli folwarku Turośń Kościelna (pow. Białystok), czy też Władyczańskich herbu Zaremba z majątków Skarbiec i Sedelniki (pow. Wołkowysk).

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Obchody 600. rocznicy podpisania Unii Horodelskiej

Z okazji 600. rocznicy podpisania Unii Horodelskiej w Zamościu i Horodle upamiętniono to jakże doniosłe w relacjach polsko-litewskich wydarzenie.

Rocznicowe obchody rozpoczęła odbywająca się w dniach 27-28 września br. międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Związek Szlachty Polskiej znalazł się natomiast wśród organizacji wspierających powyższe wydarzenie.

W dniu 28 września otwarta została w Muzeum Zamojskim w Zamościu wystawa zatytułowana „Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013)”. Wystawa prezentuje z jednej strony historię unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku, ze szczególnym uwzględnieniem unii horodelskiej. Z drugiej zaś strony porusza kwestię pamięci o tych wydarzeniach, m.in. na przestrzeni XIX i w początkach XX wieku, kiedy to świętowanie związanych z nimi jubileuszy pomagało Polakom przetrwać trudny okres zaborów. Zwiedzający mogą obejrzeć kopię Unii Horodelskiej wykonaną w 1529 roku oraz akt potwierdzenia przez Zygmunta Augusta Unii Lubelskiej z 1569 roku, a także wiele innych cennych dokumentów oraz prezentacji multimedialnych. Wystawa będzie otwarta do 30 listopada br. Jej organizatorem jest Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Zmarł w Kanadzie Ojciec p. Jerzego Łuckiego, konsultanta genealogicznego i członka Komisji Wywodowej ZSzP, Komandora Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W imieniu własnym i całej społeczności szlacheckiej zrzeszonej w ZSzP składamy Drogiemu Panu Jerzemu najszczersze kondolencje z powodu śmierci Ojca. Zmarły w Kanadzie w wieku 101 lat ś.p. Józef Stanisław Łucki h. Sas należał do tego pokolenia Polaków, na którego losach złowrogim piętnem odcisnęła się II wojna światowa. Urodzony w roku 1913 na Wołyniu, w rodzinie osiadłej tam od wielu pokoleń, lata dzieciństwa i młodości, kształtujące charakter i wyznaczające życiową postawę, przeżył jeszcze w II Rzeczypospolitej. Niestety dalsze losy młodego, bo w roku 1939 zaledwie 25-letniego człowieka, nie potoczyły się w sposób zgodny z jego oczekiwaniami. Kataklizm wojenny sprawił, że podobnie jak tysiące naszych rodaków musiał na zawsze opuścić nie tylko Wołyń, będący jego „małą ojczyzną”, ale i zniewoloną przez komunistów Polskę, w której dla ludzi takich jak on miejsca nie było. Przebywając przez następne   kilkadziesiąt lat na emigracji kultywował tam patriotyczne tradycje swojej rodziny, przekazując je jako cenne dziedzictwo urodzonemu już na obczyźnie synowi.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny ZSzP

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
More Articles...
Page 20 of 55