Kronika

 

 • Kronika 2020
 • Kronika 2022
 • Kronika 2016
 • Kronika 2017
 • Kronika 2018
 • Kronika 2019
 • Kronika 2021
 • Kronika 2015
 • Kronika 2014
 • Kronika 2013
 • Kronika 2012
 • Kronika 2011
 • Kronika 2010
 • Kronika 2009

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2009

 • Kronika 2008

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2008

 • Kronika 2007

 • Kronika 2006

 • Kronika 2005

 • Kronika 2004

 • Kronika 2003

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2003

  • Powstał II Oddział Związku Szlachty Polskiej. Jego siedzibą jest miasto Chełm na lubelszczyźnie. Spotkanie założycielskie Oddziału odbyło się 5 kwietnia 2003 r.
  • Obchody Święta Narodowego 3 Maja (2003 r.) w Sopocie, z udziałem Związku Szlachty Polskiej.
  • 6 czerwca 2003 - spotkanie otwarte Związku Szlachty Polskiej w Sopocie. Wykład p. Adama Kromera "Herby w bazylice archikatedralnej w Oliwie".
  • Związek Szlachty Polskiej ma już trzy oddziały! Siedzibą trzeciego z kolei oddziału jest miasto Grójec pod Warszawą. Spotkanie założycielskie Oddziału odbyło się 23 sierpnia 2003 r.
  • 27 października 2003 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się seminarium pt.: "Herby i Rody szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego". Związek Szlachty Polskiej objął imprezę patronatem oraz aktywnie włączył się do udziału w seminariów. Wśród organizatorów i uczestników znaleźli się członkowie Związku: pp. Tomasz Kozłowski i Jerzy Żenkiewicz (organizatorzy), Waldemar Malinowski (autor wystawy ekslibrisów heraldycznych), Łukasz Lubicz-Łapiński (jeden z prelegentów).  Galeria zdjęć | Oficjalna strona Imprezy
  • Święto Niepodległości, 11 listopada 2003 r.
  • II Giełda Szlachecka - Delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła na II Giełdzie Szlacheckiej, która odbyła się 22 listopada 2003 r. w Ośrodku Hotelowym "Wawer" przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie.
 • Kronika 2002

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2002

  • 15 marca 2002 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbyła się promocja wspomnień kresowych Andrzeja Rostworowskiego (1899-1980) pt. "Ziemia, której już nie zobaczysz". Organizatorami spotkania byli:  Związek Szlachty Polskiej i Koło Nałęczów.
  • W środę (22 maja 2002) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej. Tematem prelekcji były "Szlachta, genealogia, heraldyka - fakty i mity".
  • III rocznica powstania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu (czerwiec 2002)
  • 1 lipca 2002 r. ukazał się pierwszy numer "Biuletynu Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej"
  • W środę (16 października 2002r.) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej. Waldemar Pobóg-Malinowski zaprezentował referat pt. "Karabela".
  • W sobotę (21 grudnia 2002r.) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Związku Szlachty Polskiej.
  • Informacja o działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2002 roku
  • Kontakty ze Wschodem
 • Kronika 2001

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2001


  30 marca 2001, o godzinie 18.00, w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie Związku Szlachty Polskiej i zaproszonych gości. Zebrani wysłuchali m.in. referatu Marcina M. Wiszowatego pt. "Szlachta dziś".

  9 września 2001 na zaproszenie organizatorów Zjazdu szlacheckiej rodziny Czarnowskich herbu Sas odmienny, delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła w Brusach w regionie Zabory – jednym z największych skupisk kaszubskiej szlachty zaściankowej.

  16 września 2001 r. w Warszawie odbył się ogólnopolski Konwent Członków Związku Szlachty Polskiej.

  Informacja o działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2001 roku
 • Kronika 2000

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2000

  27 października 2000 miała miejsce miła uroczystość. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Waplewie postanowiła uczcić pamięć Rodu Ogończyk-Sierakowskich przez nadanie Ich imienia szkole. Związek Szlachty Polskiej aktywnie włączył się w przygotowania do uroczystości. Szkoła Podstawowa w Waplewie otrzymała w darze od Związku drzewo genealogiczne Sierakowskich, które zainstalowano na jednej ze ścian szkolnej Sali Pamięci. Drzewo ozdabiają ręcznie malowane herby krewnych i powinowatych rodziny.

  Delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła 14 listopada 2000 r. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie. W Pałacu Radziwiłłów (Przebendowskich), które gości dziś Muzeum Niepodległości, odbyła się Sesja popularno-naukowa poświęcona ziemiaństwu w II RP.

  16 grudnia 2000, o godzinie 18.00, w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbyło się spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej z regionu Pomorza. Jednym z punktów programu był referat pt. "Historia i inicjatywy Związku Szlachty Polskiej".

  Sprawozdanie z działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w roku 2000.

 • Kronika 1999

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 1999

  W połowie roku dobiegają końca intensywne prace związane z powołaniem pierwszego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - we Wrocławiu.

  13 listopada 1999 roku odbyła się bardzo miła i podniosła uroczystość. Po z górą pięćdziesięciu latach na swoje dziedzictwo - do dworu w Waplewie - powróciła przedstawicielka rodu hrabiów Ogończyk-Sierakowskich - Izabella Sierakowska-Tomaszewska. Związek Szlachty Polskiej towarzyszył temu wydarzeniu.
 • Kronika 1998

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 1998


  Rok 1998 wiąże się z kolejną ważną inicjatywą Związku. Powstaje oficjalna strona Internetowa Związku Szlachty Polskiej.
 • Kronika 1996

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 1996

  W styczniu 1996 roku, w Głównej Sali średniowiecznego Dworu Artusa w Gdańsku, Związek Szlachty Polskiej zorganizował odczyt pt: "Szlachta i analogiczne tradycyjne elity w alokucjach Piusa XII"

  2 października 1996 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy Związek Szlachty Polskiej wraz z Bydgoskim Towarzystwem Heraldyczno-Genealogicznym zorganizował Sesję Naukową pt. “Konieczność konsolidacji polskiego środowiska szlacheckiego”

  W 1996 roku Związek Szlachty Polskiej inicjuje kontakt ze Związkiem Szlachty Białoruskiej z Mińska. W 1997 roku sporadyczne kontakty korespondencyjne przybierają postać dwustronnej współpracy.
 • Kronika 1995

  KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ  1995


  Pierwszą oficjalną inicjatywą Związku, inaugurującą jego działalność, była Sesja Naukowa pt. ”Jedynie prawda jest ciekawa – w dziesiątą rocznicę śmierci Józefa Mackiewicza". Sesja odbyła się 28 stycznia 1995 roku w dworku hrabiów Sierakowskich herbu Ogończyk w Sopocie.